Chào mừng ngày thành lập Đoàn Thanh Niên Cộng Sản Hồ Chí Minh
Quản lý Quy hoạch kiến trúc
Hướng dẫn về việc cung cấp thông tin quy hoạch
Cập nhật 17/06/2019 10:22 Xem với cỡ chữ

​        ​Việc quy hoạch sử dụng đất được thực hiện theo các kỳ, mỗi kỳ là 10 năm. Nhà nước căn cứ vào chiến lược phát triển kinh tế - xã hội, quốc phòng, an ninh của quốc gia; quy hoạch tổng thể phát triển các vùng kinh tế - xã hội; chiến lược, quy hoạch phát triển ngành, lĩnh vực để xây dựng kế hoạch sử dụng đất phù hợp. Quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất cấp quốc gia, cấp tỉnh, cấp huyện sau khi được cơ quan nhà nước có thẩm quyền quyết định, phê duyệt phải công bố công khai. Tuy nhiên, người sử dụng đất có thể xin cung cấp thông tin quy hoạch, căn cứ vào khoản 4 điều 28 Luật đất đai 2013 “ Cơ quan nhà nước, người có thẩm quyền trong quản lý sử dụng đất đai có trách nhiệm tạo điều kiện, cung cấp thông tin đất đai cho tổ chức, cá nhân theo quy định của pháp luật”.

Theo điều 43 Luật xây dựng năm 2014, có những hình thức cung cấp thông tin về quy hoạch xây dựng như sau: cung cấp thông tin bằng văn bản. Cụ thể, việc xin cung cấp thông tin quy hoạch được thực hiện như sau:

a) Trình tự  thực hiện:

Bước 1: Chủ đầu tư liên hệ Trung tâm hành chính công tỉnh hoặc truy cập vào Cổng thông tin điện tử của tỉnh (theo địa chỉ http://tracuudvc.dong.gov.vn để xem hướng dẫn thủ tục), và chuẩn bị đầy đủ hồ sơ nộp tại Trung tâm hành chính công tỉnh hoặc gửi qua bưu điện đến Trung tâm hành chính công tỉnh.

Lưu ý: Trường hợp nộp hồ sơ trực tuyến và qua đường bưu điện đề nghị chủ đầu tư ghi rõ địa chỉ liên lạc.

Bước 2: Trung tâm hành chính công tỉnh kiểm tra, hướng dẫn và thông báo cho chủ đầu tư về tính hợp lệ của hồ sơ qua thư điện tử hoặc qua trực tiếp.

Bước 3: Sở Xây dựng rà soát, cung cấp thông tin quy hoạch cho chủ đầu tư bằng văn bản.

Sau khi có kết quả, Sở Xây dựng chuyển kết quả, hồ sơ đến Trung tâm hành chính công tỉnh.

Bước 4: Đến ngày hẹn trả kết quả (hoặc sau khi hồ sơ có kết quả trước thời hạn), Trung tâm hành chính cổng tỉnh gửi thư điện tử thông báo cho chủ đầu tư về kết quả thực hiện hồ sơ.

Trung tâm hành chính công tỉnh thực hiện trả kết quả cho chủ đầu tư bằng các hình thức trả kết quả trực tiếp hoặc qua đường bưu điện.

b) Cách thức thực hiện: Nộp hồ sơ trực tiếp tại Trung tâm hành chính công tỉnh (Địa chỉ: Tầng 6, cao ốc Sonadezi, số 1 – đường 1, Khu công nghiệp Biên Hòa 1, phường An Bình, thành phố Biên Hòa, tỉnh Đồng Nai).

c) Thành phần, số lượng hồ sơ:

- Hồ sơ xin cung cấp thông tin gồm các văn bản sau:

- Đơn đề nghị cung cấp thông tin quy hoạch, trong đó nêu rõ lý do mục đích, vị trí khu đất xin cung cấp thông tin quy hoạch.

- Để đảm bảo việc xác định được vị trí mốc, ranh khu đất theo hệ tọa độ VN-2000, do cơ quan có tư cách pháp nhân thực hiện với thời hạn chưa quá 2 năm trong đó bao gồm: giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, bản đồ hiện trạng vị trí, Bản vẽ sơ đồ nhà đất, Bản trích lục, trích đo địa chính thửa đất...

- Các văn bản pháp lý có liên quan theo quy định của pháp luật.

d) Thời gian giải quyết: 10 ngày làm việc, tính từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ.

e) Đối tượng thực hiện: Tổ chức, cơ quan.

f) Cơ quan thực hiện TTHC:

- Cơ quan thực hiện: Sở Xây dựng

g) Kết quả của việc thực hiện TTHC: Văn bản.

i) Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai: Theo mẫu đính kèm.

j) Yêu cầu hoặc điều kiện để thực hiện thủ tục TTHC: Cung cấp đầy đủ và chịu trách nhiệm về các thông tin theo đơn đề nghị.

k) Căn cứ pháp lý của TTHC:

- Luật Quy hoạch đô thị số 30/2009/QH12 ngày 17/6/2009;

- Luật Xây dựng số 50/2014/QH13 ngày 18/6/2014;

- Nghị định số 37/2010/NĐ-CP ngày 7/4/2010 của Chính phủ hướng dẫn về lập, thẩm định, phê duyệt và quản lý quy hoạch đô thị;

- Nghị định số 44/2015/NĐ-CP ngày 6/5/2015 về quy định chi tiết một số nội dung về quy hoạch xây dựng.

- Các quy chuẩn, tiêu chuẩn xây dựng hiện hành.

Tin: Nguyễn Thanh Tùng

CÁC TIN KHÁC
» Phê duyệt nhiệm vụ quy hoạch phân khu tỷ lệ 1/5000 Phân khu đô thị A8 theo quy hoạch chung thành phố Biên Hòa (Quyết định số 4564/QĐ-UBND Ngày 03/11/2021) (20/01/2022 14:54)
» Phê duyệt nhiệm vụ quy hoạch phân khu tỷ lệ 1/5000 Phân khu đô thị A9 theo quy hoạch chung thành phố Biên Hòa (Quyết định số 4215/QĐ-UBND Ngày 08/10/2021) (19/01/2022 08:30)
» Phê duyệt nhiệm vụ quy hoạch phân khu tỷ lệ 1/5000 Phân khu đô thị A5 theo quy hoạch chung thành phố Biên Hòa (Quyết định số 4212/QĐ-UBND Ngày 08/10/2021) (19/01/2022 22:36)
» Phê duyệt nhiệm vụ quy hoạch phân khu tỷ lệ 1/5000 Phân khu đô thị A3 theo quy hoạch chung thành phố Biên Hòa (Quyết định số 4213/QĐ-UBND Ngày 08/10/2021) (19/01/2022 22:36)
» Phê duyệt nhiệm vụ quy hoạch phân khu tỷ lệ 1/5000 Phân khu đô thị A2 theo quy hoạch chung thành phố Biên Hòa (Quyết định số 4211/QĐ-UBND Ngày 08/10/2021) (16/01/2022 18:19)
» Phê duyệt nhiệm vụ quy hoạch phân khu tỷ lệ 1/5000 Phân khu đô thị A6 theo quy hoạch chung thành phố Biên Hòa (Quyết định số 4210/QĐ-UBND Ngày 08/10/2021) (16/01/2022 18:20)
» Phê duyệt nhiệm vụ quy hoạch phân khu tỷ lệ 1/5000 Phân khu đô thị B2 theo quy hoạch chung thành phố Biên Hòa (Quyết định số 2664/QĐ-UBND Ngày 05/8/2021) (17/01/2022 21:42)
» Phê duyệt điều chỉnh tổng thể quy hoạch chung xây dựng tỷ lệ 1/5000 đô thị Long Giao, huyện Cẩm Mỹ, tỉnh Đồng Nai đến năm 2030 và tầm nhìn đến 2050 (Quyết định số 57/QĐ-UBND ngày 08/01/202020) (20/01/2022 14:55)
» Về việc phê duyệt Nhiệm vụ quy hoạch phân khu tỷ lệ 1/5000 các phân khu B6, C3, D1 theo quy hoạch chung thành phố Biên Hòa. (Quyết định số 1083/QĐ-UBND ngày 11/4/2019). (20/01/2022 11:18)
» Về việc phê duyệt Nhiệm vụ quy hoạch phân khu tỷ lệ 1/5000 một phần phân khu C2 theo quy hoạch chung, thành phố Biên Hòa (Quyết định số 1082/QĐ-UBND ngày 11/4/2019) (20/01/2022 03:29)
1 - 10 Next
Chịu trách nhiệm chính: Ông LÊ MẠNH DŨNG - Phó Giám đốc Sở Xây Dựng tỉnh Đồng Nai
Địa chỉ: Số 38, Đường Phan Chu Trinh, phường Quang Vinh, thành phố Biên Hòa, tỉnh Đồng Nai
Điện thoại: 02513.846283 - Fax: 02513.847795. Email: sxd@dongnai.gov.vn
Bản quyền thuộc về Sở Xây Dựng tỉnh Đồng Nai
® Ghi rõ nguồn "Sở Xây Dựng Đồng Nai" khi bạn phát hành lại thông tin từ website này.

Phát triển bởi TTCNTT-TT Đồng Nai