Chào mừng ngày thành lập Đoàn Thanh Niên Cộng Sản Hồ Chí Minh
Hoạt động Đoàn thể
Kế hoạch kiểm tra, giám sát hoạt động Công đoàn năm 2020 của Công đoàn cơ sở Sở Xây dựng
Cập nhật 17/03/2020 15:06 Xem với cỡ chữ

​             Ngày 20/02/2020, Công đoàn cơ sở Sở xây dựng ban hành Kế hoạch số 23/KH-CĐCS về công tác kiểm tra, giám sát năm 2020. Theo Kế hoạch đề ra, trong năm 2020, Công đoàn cơ sơ sở Sở Xây dựng sẽ tổ chức kiểm tra, giám sát các Công đoàn bộ phận trực thuộc các nội dung sau:

Công tác kiểm tra:

- Kiểm tra chấp hành Điều lệ Công đoàn Việt Nam: Công tác lãnh đạo, chỉ đạo, tổ chức, triển khai thực hiện Điều lệ Công đoàn Việt Nam; nghị quyết đại hội công đoàn các cấp; việc tổ chức triển khai thực hiện các chỉ thị, nghị quyết, quy định của Đảng, Nhà nước và Công đoàn cấp trên. Thực hiện các quy chế, chương trình công tác của ban chấp hành; thực hiện nguyên tắc tập trung dân chủ trong hoạt động công đoàn, chế độ sinh hoạt, hội nghị của ban chấp hành; báo cáo sơ kết, tổng kết hoạt động công đoàn; sổ ghi biên bản họp ban chấp hành. Việc thực hiện quy chế phối hợp hoạt động giữa ban chấp hành công đoàn với thủ trưởng cơ quan; Công tác phát triển đoàn viên, đánh giá, phân loại, xây dựng tổ chức công đoàn; về xây dựng công đoàn cơ sở vững mạnh và đánh giá chất lượng hoạt động công đoàn cơ sở; Công tác bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp, chính đáng của đoàn viên và người lao động; tham gia quản lý, tham gia các hội đồng có thành phần công đoàn, tham gia xây dựng các văn bản quy chế, quy định của chuyên môn liên quan đến quyền và lợi ích của đoàn viên và người lao động như: Quy chế dân chủ, quy chế chi tiêu nội bộ, sử dụng các qũy phúc lợi, khen thưởng kỷ luật. Phối hợp với thủ trưởng cơ quan, đơn vị tổ chức hội nghị cán bộ, công chức, viên chức, hội nghị người lao động; chỉ đạo hoạt động của Ban Thanh tra nhân dân; Công tác tiếp xúc đoàn viên và người lao động; việc giải quyết và tham gia giải quyết đơn khiếu nại, tố cáo, kiến nghị của đoàn viên và người lao động; Chế độ thông tin báo cáo; lưu giữ hồ sơ, sổ ghi chép của công đoàn.

- Kiểm tra công tác thu, phân phối, quản lý, sử dụng tài chính công đoàn: Kiểm tra công tác thu, phân phối, quản lý, sử dụng tài chính công đoàn theo các quy định hiện hành của Nhà nước; Việc thực hiện chế độ kế toán của công đoàn cơ sở; Tổ chức thực hiện dự toán ngân sách được giao hằng năm; Xây dựng và thực hiện quy chế chi tiêu nội bộ, mở các sổ kế toán chi tiết, sổ kế toán tổng hợp, lưu trữ hồ sơ sổ sách, chứng từ kế toán theo quy định; Công tác báo cáo dự toán, báo cáo quyết toán ngân sách công đoàn nộp cấp trên quản lý trực tiếp; Quản lý và sử dụng các quỹ công đoàn.

Công tác giám sát:

- Đối tượng giám sát: Tập thể Ban Chấp hành Công đoàn cơ sở: Tập thể Ban Chấp hành các công đoàn bộ phận; các đồng chí là cán bộ công đoàn (Ủy viên Ban Chấp hành công đoàn cơ sở; ủy viên Ban Chấp hành các công đoàn bộ phận).

- Nội dung giám sát: Việc chấp hành Điều lệ, chỉ thị, nghị quyết, quy định, quyết định của công đoàn; Việc chấp hành nguyên tắc tập trung dân chủ, quy chế làm việc, chế độ công tác; Việc thực hiện kê khai tài sản; Việc thực hiện chức trách, nhiệm vụ được giao; Các biểu hiện suy thoái về đạo đức, lối sống được xác định trong Nghị quyết Trung ương 4 khóa XII về tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng. Việc thực hiện các nguyên tắc tổ chức, hoạt động, quy chế làm việc, chế độ công tác, giữ gìn đoàn kết nội bộ; Việc lãnh đạo, chỉ đạo tổ chức, thực hiện Điều lệ, nghị quyết, chỉ thị, quyết định và các quy định, quy chế của tổ chức công đoàn; Việc thực hiện phương hướng, nhiệm vụ, chương trình, kế hoạch công tác của tổ chức, đơn vị; Việc giải quyết đơn khiếu nại, tố cáo; Việc ban hành các văn bản theo chủ trương, đường lối, nghị quyết của Đảng, pháp luật của Nhà nước và quy định của tổ chức công đoàn.

- Hình thức giám sát: Giám sát thường xuyên: giám sát thường xuyên bằng phương pháp trực tiếp và gián tiếp đối với một số đối tượng nhất định (tổ chức công đoàn và cán bộ công đoàn). Giám sát theo chuyên đề theo chương trình, kế hoạch giám sát hàng năm, được thành lập thành đoàn, tổ để thực hiện việc giám sát.

Để đảm bảo cho việc triển khai Kế hoạch đạt hiệu quả, Ban Chấp hành công đoàn cơ sở đã giao cho Ủy ban Kiểm tra Công đoàn tham mưu xây dựng kế hoạch chi tiết về đối tượng kiểm tra giám sát, nội dung, thời gian thực hiện và thành lập đoàn giám sát theo quy định. Ban Chấp hành công đoàn Bộ phận trực thuộc có trách nhiệm tổ chức triển khai thực hiện kế hoạch tại đơn vị; phối hợp chuẩn bị đầy đủ các loại báo cáo, tập hợp các loại tài liệu, sổ sách ghi chép hoạt động của Công đoàn Bộ phận, chứng từ thanh quyết toán tài chính công đoàn để tổng hợp phục vụ cho công tác kiểm tra, giám sát của Ban Chấp hành công đoàn cơ sở./.

Huyền Trinh​

CÁC TIN KHÁC
Chịu trách nhiệm chính: Ông LÊ MẠNH DŨNG - Phó Giám đốc Sở Xây Dựng tỉnh Đồng Nai
Địa chỉ: Số 38, Đường Phan Chu Trinh, phường Quang Vinh, thành phố Biên Hòa, tỉnh Đồng Nai
Điện thoại: 02513.846283 - Fax: 02513.847795. Email: sxd@dongnai.gov.vn
Bản quyền thuộc về Sở Xây Dựng tỉnh Đồng Nai
® Ghi rõ nguồn "Sở Xây Dựng Đồng Nai" khi bạn phát hành lại thông tin từ website này.

Phát triển bởi TTCNTT-TT Đồng Nai