Chào mừng ngày thành lập Đoàn Thanh Niên Cộng Sản Hồ Chí Minh
Hoạt động Đoàn thể
Công đoàn cơ sở Sở Xây dựng triển khai học tập chuyên đề năm 2020
Cập nhật 26/03/2020 07:45 Xem với cỡ chữ

​             Thực hiện Hướng dẫn số 625/HD-CĐVC ngày 11/3/2020 của Công đoàn viên chức tỉnh Đồng Nai về học tập chuyên đề năm 2020 “Tăng cường khối đại đoàn kết toàn dân tộc, xây dựng Đảng và hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”. Ngày 16/3/2020, Công đoàn cơ sở Sở Xây dựng ban hành Văn bản số 38/CĐCS triển khai thực hiện, theo đó, Ban Chấp hành Công đoàn cơ sở yêu cầu các Công đoàn bộ phận trực thuộc tổ chức triển khai thực hiện Hướng dẫn số 625/KH-CĐVC ngày 11/3/2020 của Công đoàn viên chức về học tập chuyên đề năm 2020  đến toàn thể đoàn viên, công chức, viên chức lao động tại đơn vị, tập trung một số nội dung trọng tâm như sau:

- Tổ chức cho cán bộ, đoàn viên, CCVCLĐ được tham gia nghiên cứu, học tập chuyên đề về tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh năm 2020, gắn với kế hoạch thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 khóa XI, khóa XII về tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng; ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ”; Quy định số 30-QĐi/TU, ngày 05/7/2019 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về “trách nhiệm nêu gương của cán bộ, đảng viên, trước hết là Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh”; Kế hoạch số 105-KH/ĐUK ngày 31/12/2019 của Ban Thường vụ Đảng ủy khối các cơ quan tỉnh về thực hiện Nghị Quyết số 35-NQ/TW của Bộ Chính trị (khóa XII) “Tăng cường bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch trong tình hình mới”; Kế hoạch số 290-KH/TU ngày 02/8/2019 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về Thực hiện Chỉ thị số 35-CT/TW ngày 30/5/2019 của Bộ Chính trị về Đại hội đảng các cấp tiến tới Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng.

- Quán triệt cho mỗi cán bộ, đoàn viên, CCVCLĐ trong các cơ quan cao ý thức trách nhiệm nêu gương, tự giác đi đầu trong việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh. Mỗi người tự giác xây dựng kế hoạch tu dưỡng rèn luyện của bản thân, qua những việc làm cụ thể, thiết thực phấn đấu hoàn thành xuất sắc các nhiệm vụ được giao, góp phần xây dựng giai cấp công nhân và tổ chức Công đoàn ngày càng vững mạnh.

- Định kỳ hàng năm, tổ chức nhận xét đánh giá kết quả nêu gương của cán bộ, đoàn viên, CCVCLĐ trong học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, gắn với thực hiện nhiệm vụ của tổ chức Công đoàn, nhiệm vụ chuyên môn; phối hợp với lãnh đạo đơn vị kịp thời sơ, tổng kết rút kinh nghiệm, phê bình, uốn nắn những nhận thức lệch lạc, những việc làm thiếu gương mẫu trong cán bộ, đoàn viên, CCVCLĐ.

  - Tài liệu cụ thể như sau:

  + Nội dung nghiên cứu, học tập chuyên đề năm 2020 về “Tăng cường khối đại đoàn kết toàn dân tộc, xây dựng Đảng và hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” do GS.TS Hoàng Chí Bảo - Nguyên ủy viên Hội đồng lý luận Trung ương, chuyên gia cao cấp Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh trình bày theo đường link http://dnrtv.org.vn/tin-tuc-c79/chuyen-de-hoc-tap-ho-chi-minh.html

  + Tài liệu “Tăng cường khối đại đoàn kết toàn dân tộc, xây dựng Đảng và hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”: (đính kèm)

                                                                                                                                Huyền Trinh

Tài liệu học tập theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh 2020(2).pdfTài liệu học tập theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh 2020(2).pdf

CÁC TIN KHÁC
Chịu trách nhiệm chính: Ông LÊ MẠNH DŨNG - Phó Giám đốc Sở Xây Dựng tỉnh Đồng Nai
Địa chỉ: Số 38, Đường Phan Chu Trinh, phường Quang Vinh, thành phố Biên Hòa, tỉnh Đồng Nai
Điện thoại: 02513.846283 - Fax: 02513.847795. Email: sxd@dongnai.gov.vn
Bản quyền thuộc về Sở Xây Dựng tỉnh Đồng Nai
® Ghi rõ nguồn "Sở Xây Dựng Đồng Nai" khi bạn phát hành lại thông tin từ website này.

Phát triển bởi TTCNTT-TT Đồng Nai