Chào mừng ngày thành lập Đoàn Thanh Niên Cộng Sản Hồ Chí Minh
Hoạt động Đoàn thể
Công đoàn cơ sở Sở Xây dựng triển khai thực hiện cuộc vận động “Cán bộ, công chức, viên chức tỉnh Đồng Nai nói không với tiêu cực”
Cập nhật 03/04/2020 09:29 Xem với cỡ chữ

       Thực hiện Kế hoạch số 635/KH-CĐVC ngày 20/3/2020 của Công đoàn viên chức tỉnh Đồng Nai về việc triển khai cuộc vận động “Cán bộ, công chức, viên chức tỉnh Đồng Nai nói không với tiêu cực”, ngày 27/3/2020, BCH Công đoàn cơ sở Sở Xây dựng đã ban hành Văn bản số 41/CĐCS triển khai đến các công đoàn bộ phận thực hiện, một số nội dung trọng tâm như sau:

         - Cuộc vận động “Cán bộ, công chức, viên chức tỉnh Đồng Nai nói không với tiêu cực” hay còn gọi là “Năm không” gồm: Không cửa quyền, hách dịch, gây khó khăn, phiền hà; Không quan liêu, vô cảm, vô trách nhiệm; Không tham nhũng, lãng phí, lợi ích nhóm; Không xu nịnh, chạy chọt, gian dối; Không lợi dụng chức vụ, quyền hạn trong thực thi công vụ.

        - Nhiệm vụ và giải pháp:

       + Tuyên truyền nâng cao nhận thức của cán bộ công chức, viên chức trong thực thi công vụ, ý thức gắn bó với nhân dân: Đẩy mạnh công tác tuyên truyền, phổ biến mục đích, ý nghĩa nội dung của cuộc vận động, tạo sự đồng thuận và ủng hộ rộng rãi của toàn thể cán bộ công chức, viên chức lao động thuộc Sở. Gắn việc tuyên truyền của cuộc vận động với phổ biến các văn bản pháp luật và các nghị quyết, chỉ thị của Đảng, Nhà nước. Đồng thời phê phán chỉ ra các hành vi tiêu cực, nêu gương người tốt, việc tốt trong thực thi công vụ của CBCCVC. Hàng năm tổ chức họp mặt, đối thoại giữa lãnh đạo cơ quan, đơn vị với CBCCVC để lắng nghe tâm tư, nguyện vọng, giải quyết các vấn đề liên quan đồng thời tôn vinh, động viên CBCCVC có thành tích xuất sắc.

      + Nâng cao chất lượng xây dựng cơ chế, chính sách pháp luật: Vận động CBCCVC, trước hết là những người trực tiếp tham gia xây dựng chính sách pháp luật, quy chế, quy định của cơ quan…loại bỏ tư tưởng “cục bộ” “lợi ích nhóm”, phải vì lợi ích chung, đặt lợi ích của nhân dân, lợi ích của quốc gia, dân tộc lên trên hết trong việc xây dựng chính sách, pháp luật. Kịp thời phát hiện những bất cập, hạn chế của các quy định hiện hành về chế độ công vụ, công chức để tham gia sửa đổi các quy định hiện hành về chế độ công vụ, công chức tham gia góp ý sửa đổi, bổ sung và hoàn thiện, nhất cà các tiêu chuẩn về phẩm chất đạo đức, lối sống, những quy định cán bộ công chức viên chức không được làm. Xây dựng quy chế quản lý, chi tiêu, sử dụngtài sản, tài chính trong cơ quan đơn vị theo quy dịnh của pháp luật, bảo đảm thực hành tiết kiệm chống lãng phí, ngăn ngừa tình trạng thấy thoát, tham nhũng. Xây dựng tiêu chí và quy định việc lấy ý kiến đánh giá sự hài lòng của người dân và doanh nghiệp đối với các cơ quan, đơn vị, nhất là CBCCVC trực tiếp giải quyết công việc của người dân và doanh nghiệp; xây dựng chế tài và hình thức xử lý đối với những tập thể, cá nhân có tiêu cực hoặc chỉ số hài lòng thấp.Tham gia thực hiện công khai hóa, quy trình hóa, chuẩn hóa các thủ tục hành chính, trách nhiệm của CBCCVC để người dân và doanh nghiệp biết, giám sát, thực hiện.

      - Nêu cao tinh thần, trách nhiệm, thái độ phục vụ của CBCCVC: Vận động CBCCVC gương mẫu chấp hành nghiêm đường lối, chủ trương của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước; Luật Cán bộ công chức; Luật viên chức; Luật phòng, chống tham nhũng, Luật thực hành tiết kiệm, chống lãng phí và tuân thủ các quy định những điều đảng viên, công chức, viên chức không được làm. Vận động CBCCVC thực hiện nghiêm nội quy, quy chế làm việc của cơ quan; làm việc với tinh thần trách nhiệm cao, chủ động, sáng tạo, công tâm, khách quan, tận tụy, chuyên nghiệp, hiệu quả; thái độ phục vụ tận tình, chu đáo. Có trách nhiệm phát hiện, phản ảnh tới người có thẩm quyền hành vi tiêu cực trong thực thi nhiệm vụ; xây dựng văn hóa công sở; nâng cao ý thức phục vụ nhân dân và doanh nghiệp; lắng nghe ý kiến và chịu sự giám sát của nhân dân.Vận động CBCCVC không ngừng học tập nâng cao trình độ chuyên môn nghiệ vụ, tu dưỡng rèn luyện đạo đức, giữ vững phẩm chất của người CBCCVC, gương mẫu trong sinh hoạt, có lối sống giản dị, tiết kiệm; không xúi giục, tham gia, bao che, dung túng, tiếp tay cho các hành vi tiêu cực.

- Phát huy dân chủ, nêu cao tinh thần tự phê bình và phê bình: Triển khai thực hiện tốt quy chế dân chủ cơ sở nhằm công khai, minh bạch các chế độ, chính sách, nhất là các lĩnh vực dễ phát sinh tiêu cực, thông qua đó góp phần giám sát, thực hiện, đấu tranh, ngăn ngừa và đẩy lùi các hành vi tiêu cực. Nêu cao tinh thần tự phê bình và phê bình; có trách nhiệm cao, thân ái đoàn kết, xây dựng và phát huy tình đồng chí, đồng nghiệp để chia sẻ khó khăn, phát hiện và uốn nắn khuyết điểm cho nhau, để cùng nhau tiến bộ vì lợi ích chung. Mỗi CBCCVC có bản cam kết với người đứng đầu cơ quan và tổ chức Công đoàn thực hiện “Nói không với tiêu cực”; kiên quyết đấu tranh, có cơ chế biện pháp ngăn ngừa tiêu cực xảy ra trong cơ quan.

         - Tiếp tục đẩy mạnh các phong trào, các cuộc vận động trong CBCCVC: Công đoàn cơ sở cần tiếp tục đẩy mạnh việc hưởng ứng các phong trào, các cuộc vận động do Đảng, Nhà nước, Mặt trận tổ quốc Việt Nam và các tổ chức thành viên phát động với hình thức và biện pháp hiệu quả, gắn với đầy mạnh học tập và lam theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh. Tiếp tục đẩy mạnh việc thực hiện phong trào thi đua ‘Tham mưu giỏi, phục vụ tốt” Cuộc vận động xây dựng người CBCCVC “ Trung thành, trách nhiệm, liêm chính, sáng tạo” xây dựng văn hóa ứng xử ở công sở. Hàng năm, Ban Chấp hành công đoàn cơ sở phối hợp với lãnh đạo cơ quan đánh giá kết quả thực hiện các nội dung phong trào, các cuộc vận động, gắn với việc đánh giá, xếp loại CBCCVC. Trong quá trình triển khai thực hiện, gắn nội dung cuộc vận động “CBCC nói không với tiêu cực” với các phong trào, các cuộc vận động đang triển khai.

       - Tăng cường công tác kiểm tra, giám sát, đánh giá việc thực hiện nhiệm vụ của CBCCVC: Phối hợp với thủ trưởng cơ quan làm tốt công tác kiểm tra giám sát việc tổ chức thực hiện, nhất là các tiêu chuẩn, nội dung đã cam kết. Hàng năm đánh giá rút kinh nghiệm để điều chỉnh nội dung Cuộc vận động cho phù hợp. Tăng cường hoạt động giám sát của Ban Thanh tra nhân dân; giải quyết kịp thời đơn thư của công dân theo quy định của Luật Khiếu nại, Luật Tố cáo. Phát huy vai trò của tổ chức Công đoàn tham gia giám sát, phản biện xã hội, góp ý xây dựng Đảng, xây dựng chính quyền. Có cơ chế để người dân và doanh nghiệp thực hiện quyền giám sát, đánh giá sự hài lòng đối với CBCCVC trong quá trình thực thi công vụ. Tăng cường ứng ụng công nghệ thông tin trong việc theo dõi, kiểm tra, giám sát thực thi công vụ của CBCCVC. Động viên, tôn vinh, khen thưởng kịp thời những CBCCVC xuất sắc, tiêu biểu trong thực hiện cuộc vận động để tạo sức lan tỏa./.

                                                                                                                                                                                                                                                                Huyền Trinh

CÁC TIN KHÁC
Chịu trách nhiệm chính: Ông LÊ MẠNH DŨNG - Phó Giám đốc Sở Xây Dựng tỉnh Đồng Nai
Địa chỉ: Số 38, Đường Phan Chu Trinh, phường Quang Vinh, thành phố Biên Hòa, tỉnh Đồng Nai
Điện thoại: 02513.846283 - Fax: 02513.847795. Email: sxd@dongnai.gov.vn
Bản quyền thuộc về Sở Xây Dựng tỉnh Đồng Nai
® Ghi rõ nguồn "Sở Xây Dựng Đồng Nai" khi bạn phát hành lại thông tin từ website này.

Phát triển bởi TTCNTT-TT Đồng Nai