Chào mừng ngày thành lập Đoàn Thanh Niên Cộng Sản Hồ Chí Minh
Hoạt động Đoàn thể
Kế hoạch thực hiện đổi mới công tác thi đua, khen thưởng của Công đoàn cơ sở Sở Xâydựng
Cập nhật 27/04/2020 15:06 Xem với cỡ chữ

​            Ngày 17/4/2020, Công đoàn cơ sở Sở Xây dựng ban hành Kế hoạch số 48/KH-CĐCS về thực hiện đổi mới công tác thi đua, khen thưởng trong công chức viên chức lao động và hoạt động công đoàn. Kế hoạch đã đề ra một số chỉ tiêu, nhiệm vụ, giải pháp như sau:

Về chỉ tiêu phấn đấu: 100% Công đoàn bộ phận trực thuộc có kế hoạch, phát động phong trào thi đua do Công đoàn cấp trên phát động; 100% các phong trào thi đua được cán bộ đoàn viên, công chức viên chức lao động hưởng ứng tham gia. Các phong trào thi đua được tiến hành sơ, tổng kết, khen thưởng, động viên và nhân rộng điển hình tiên tiến, chú trọng khen thưởng cán b ộ đoàn viên, công chức, viên chứ không phải là cán bộ lãnh đạo quản lý. Phấn đấu khen thưởng đoàn viên, công chức viên chức lao động không phải là cán bộ lãnh đạo quản lý: Công đoàn cơ sở khen ít nhất 70%; kịp thời đề xuất công đoàn viên chức, Liên đoàn lao động tỉnh khen đối với đoàn viên, công chức viên chức lao động đảm bảo điều kiện, tiêu chuẩn theo quy định. 100% cán bộ làm công tác thi đua, khen thưởng công đoàn được tập huấn, bồi dưỡng kiến thức, kỹ năng về công tác thi đua, khen thưởng.

Về nội dung và giải pháp thực hiện:

- Đổi mới nội dung, hình thức tổ chức thi đua:

+ Việc phát động thi đua bám sát vào nhiệm vụ trọng tâm của ngành Xây dựng và của tổ chức công đoàn phát động, trọng tâm thi đua gắn với nhiệm vụ chính trị của cơ quan, góp phần hoàn thành tốt nhiệm vụ chính trị, mục tiêu, nhiệm vụ của ngành; góp phần xây dựng cơ quan, hệ thống chính trị vững mạnh và hiệu quả quản lý nhà nước.

+ Phát động và vận động công chức, viên chức lao động tích cực tham gia phong trào thi đua “Tham mưu giỏi, Phục vụ tốt”; “Giỏi việc nước, đảm việc nhà”; tích cực thực hiện cải cách thủ tục hành chính; thực hiện cuộc vận động “Cán bộ, công chức, viên chức tỉnh Đồng Nai nói không với tiêu cực” gắn phong trào thi đua “Cán bộ công chức, viên chức Đồng Nai thi đua thực hiện văn hóa công sở”, phong trào “ Xanh – Sạch – Đẹp, bảo đảm an toàn vệ sinh lao động”. Quá trình tổ chức và phát động phong trào thi đua cần xác định rõ mục tiêu, phạm vi, đối tượng thi đua, nội dung, chỉ tiêu thi đua, biện pháp tổ chức vận động tham gia phong trào thi đua. Cụ thể hóa nội dung và có hình thức tổ chức phong trào thi đua phù hợp với tình hình thực tiễn của cơ quan.

- Nâng cao hiệu quả công tác tuyên truyền về công tác thi đua, khen thưởng:

+ Tiếp tục quán triệt, tuyên truyền đường lối, chủ trương của Đảng, tư tưởng về thi đua yêu nước của Chủ tịch Hồ Chí Minh; chính sách, pháp luật của Nhà nước và các quy định của Tổng Liên đoàn lao động Việt Nam, Liên đoàn lao động tỉnh về thi đua, khen thưởng. Chú trọng nâng cao nhận thức cho cán bộ công đoàn về vai trò, vị trí và tầm quan trọng của công tác thi đua khen thưởng, giúp cho đoàn viên, công chức, viên chức lao động hiểu được lợi ích của việc tham gia các phong trào thi đua và công tác khen thưởng, từ đó thúc đẩy cán bộ đoàn viên, công chức viên chức tự nguyện, tự giác tham gia các phong trào thi đua tại đơn vị. Xác định công tác thi đua khen thưởng là một trong những mặt công tác quan trọng của tổ chức công đoàn, Công đoàn cơ sở đưa vào chương trình công tác hàng năm và nghị quyết Đại hội nhiệm kỳ. Chống mọi biểu hiện hình thức và chạy theo thành tích trong tổ chức các phong trào thi đua.

+ Chủ động, thường xuyên tham mưu cho cấp ủy và phối hợp với chính quyền, Ban Giám đốc Sở về công tác thi đua khen thưởng. Đưa nội dung thi đua, khen thưởng là một trong các nội dung được đánh giá, trao đổi trong Hội nghị cán bộ công chức, viên chức lao động.

+ Nâng cao vai trò, trách nhiệm của Ban Chấp hành Công đoàn cơ sở trong công tác phối hợp, triển khai, hướng dẫn, đôn đốc kiểm tra việc tổ chức các phong trào thi đua đảm bảo thiết thực, hiệu quả, đạt mục tiêu đề ra. Thường xuyên cử cán bộ đoàn viên tham gia các lớp tập huấn, bồi dưỡng chuyên môn, nghiệp vụ cho các bộ đoàn viên, công chức viên chức làm công tác thi đua khen thưởng.

Việc triển khai thực hiện nhằm tạo sự chuyển biến mạnh mẽ về nhận thức và trách nhiệm của đoàn viên công chức, viên chức lao động trong công tác thi đua, khen thưởng; động viên đoàn viên công chức, viên chức lao động năng động, sáng tạo, hăng hái tham gia các phong trào thi đua do cơ quan, tổ chức công đoàn phát động, đổi mới công tác thi đua, khen thưởng của công đoàn theo hướng thiết thực, hiệu quả./.

Huyền Trinh​

CÁC TIN KHÁC
Chịu trách nhiệm chính: Ông LÊ MẠNH DŨNG - Phó Giám đốc Sở Xây Dựng tỉnh Đồng Nai
Địa chỉ: Số 38, Đường Phan Chu Trinh, phường Quang Vinh, thành phố Biên Hòa, tỉnh Đồng Nai
Điện thoại: 02513.846283 - Fax: 02513.847795. Email: sxd@dongnai.gov.vn
Bản quyền thuộc về Sở Xây Dựng tỉnh Đồng Nai
® Ghi rõ nguồn "Sở Xây Dựng Đồng Nai" khi bạn phát hành lại thông tin từ website này.

Phát triển bởi TTCNTT-TT Đồng Nai