Tích cực hưởng ứng Ngày Pháp luật nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam, góp phần nâng cao hiệu quả xây dựng, thi hành và bảo vệ pháp luật.
Quản lý Quy hoạch kiến trúc
Phê duyệt điều chỉnh tổng thể quy hoạch chung xây dựng tỷ lệ 1/5000 đô thị Long Giao, huyện Cẩm Mỹ, tỉnh Đồng Nai đến năm 2030 và tầm nhìn đến 2050 (Quyết định số 57/QĐ-UBND ngày 08/01/202020)
Cập nhật 28/12/2020 15:53 Xem với cỡ chữ

1.png


1.     Phạm vi ranh giới lập quy hoạch.

a. Phạm vi điều chỉnh tổng thể quy hoạch chung đô thị Long Giao bao gồm địa giới hành chính xã Long Giao hiện hữu (khoảng 3.375 ha) và một phần mở rộng về phía Tây thuộc xã Xuân Đường theo định hướng quy hoạch xây dựng vùng tỉnh Đồng Nai và vùng huyện Cẩm Mỹ được phê duyệt (khoảng 875ha).

b. Tổng diện tích tự nhiên khoảng 4.250 ha, phạm vi giới hạn như sau:

- Phía Bắc: Giáp các xã Xuân Quế, Nhân Nghĩa, huyện Cẩm Mỹ.

- Phía Nam: Giáp xã Xuân Đường, huyện Cẩm Mỹ, tỉnh Đồng Nai và huyện Châu Đức, tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu.

- Phía Đông: Giáp các xã Bảo Bình, Xuân Mỹ, huyện Cẩm Mỹ.

- Phía Tây: giáp các xã Xuân Quế, Xuân Đường huyện Cẩm Mỹ.

c. Giai đoạn lập quy hoạch:

- Ngắn hạn: Đến năm 2020.

- Dài hạn: Đến năm 2030.

d. Tỷ lệ lập quy hoạch: 1/5000

2-.png


2. Mục tiêu

a. Cụ thể hóa chủ trương phát triển kinh tế - xã hội tỉnh Đồng Nai và huyện Cẩm Mỹ, nhằm tạo điều kiện đẩy nhanh quá trình phát triển kinh tế của huyện và đô thị Long Giao một cách bền vững.

b. Xây dựng đô thị Long Giao thành một đô thị hiện đại có cơ sở hạ tầng kỹ thuật và hạ tầng xã hội đồng bộ và đạt tiêu chuẩn đô thị loại V đến năm 2030.

c. Làm cơ sở để đầu tư các dự án phát triển kinh tế xã hội phù hợp theo các giai đoạn phát triển.

d. Làm cơ sở để hướng dẫn các ngành trong việc lập các dự án quy hoạch chương trình đầu tư và hoạch định các chính sách phát triển, quản lý đô thị phù hợp theo các giai đoạn.

3. Tính chất

a. Định hướng phát triển đạt tiêu chuẩn đô thị loại V, thuộc vùng kinh tế phía Đông tỉnh Đồng Nai; là trung tâm chính trị, kinh tế, văn hóa, khoa học kỹ thuật, công nghiệp, thương mại dịch vụ, du lịch, an ninh quốc phòng của huyện Cẩm Mỹ.

b. Là đầu mối giao thông quan trọng của tỉnh, có vai trò quan trọng trong việc giao thương với các tỉnh Bình Thuận, Bà Rịa Vũng Tàu.

4. Các chỉ tiêu kinh tế kỹ thuật:

a) Chỉ tiêu về sử dụng đất

- Chỉ tiêu sử dụng đất ở đô thị.

- Chỉ tiêu đất công trình công cộng.

b) Các chỉ tiêu hạ tầng kỹ thuật.

- Tiêu chuẩn cấp điện:

- Chỉ tiêu cấp điện sinh hoạt.

- Chỉ tiêu cấp điện công cộng.

- Tiêu chuẩn cấp nước

- Tiêu chuẩn thoát nước.

- Tiêu chuẩn thông tin liên lạc.

5. Các dự báo

a) Quy mô dân số

- Dự kiến dân số đến năm 2025: Khoảng 17.000 – 18.000 người.

- Dự kiến dân số đến năm 2030: Khoảng 47.000 – 48.000 người.

b) Dự báo nhu cầu đất phát triển đô thị

Dự kiến chỉ tiêu đất xây dựng đô thị đến năm 2025: Khoảng 300 – 360 ha.

- Quy mô đất xây dựng đô thị đến năm 2025: Khoảng 300 – 360 ha.

- Quy mô đất xây dựng đô thị đến năm 2030: Khoảng 900 – 960 ha.

6. Định hướng quy hoạch phát triển không gian đô thị.

a) Định hướng phân khu đô thị: Trên cơ sở dân số khu vực lâp quy hoạch dự báo tới năm 2030 khoảng 48.000 người và các đặc điểm về ranh giới hành, đô th5i Long Giao phân thành 4 phân khu với các khu chức năng như sau;

- Khu đô thị trung tâm – Phân khu I:

+ Vị trí: Dọc Quốc lộ 56 từ ranh giáp xã Nhân Nghĩa đến đèo Con Rắn, bao gồm trung tâm hành chính huyện, khu dân cư hiện hữu ấp Suối Râm và du lịch sinh thái suối Cả.

+ Diện tích: Khoảng 397 ha.

+ Dân số năm 2030: Khoảng 21.000 người.

- Khu đô thị liền kề phía Tây trung tâm huyện – Phân khu 2:

+ Vị trí: Dọc đường ĐT 773 (Long Thành – Cẩm Mỹ - Xuân Lộc) từ ranh giới giáp khu trung tâm hành chính huyện đến Bảo tàng khoa học Đồng Nai.

+ Diện tích: Khoảng 808 ha.

+ Dân số năm: Khoảng 23.000 người.

- Khu chức năng đặc thù phía Bắc – Phân khu 3:

+ Vị trí: Phía Bắc phân khu 2 giáp Suối Ngọn xã Xuân Quế.

+ Diện tích: Khoảng 732 ha

- Khu sinh thái nông nghiệp ngoại vi – Phân 4:

+ Vị trí: Phía Đông và phía Nam khu đô thị trung tâm.

+ Diện tích; Khoảng 2.313 ha.

+ Dân số: 4.000 người.

+ Định hướng quy hoạch các khu chức năng đô thị.

- Đinh hướng quy hoạch khu trung tâm dịch vụ đô thị:Trung tâm hành chính cấp huyện; Trung tâm giáo dục, đào tạo cấp đô thị; Trường trung học phổ thông; Trung tâm y tế; Trung tâm văn hóa; Trung tâm thể dục thể thao; Trung tâm thương mại, dịch vụ cấp đô thị; Trung tâm vận tải cấp đô thị.

7. Thiết kế đô thị

a) Điểm nhấn đô thị

- Tạo các điểm nhán về không gian chiều cao hoặc không gian mở đan xen trong các diện hoặc điểm xuyết trên các tuyến, tại các trung tâm khu vực. Khai thác các điểm nhìn từ cửa ngõ đô thị và các điểm nhìn thuận lợi đón hướng mở từ các khu chức năng về phía suối.

b) Tuyến cảnh quan chính của đô thị

Dọc theo các trục chính và các tại các trục quảng trường trung atm6 đô thị, khuyến khích xây dựng xây dựng công trình cao tầng, một số công trình cao thấp đan xen có chiều cao từ 1 – 12 tầng.

c) Mật độ xây dựng

- Khu vực phát triển xây dựng: Tại khu vực trung tâm đô thị xây dựng mô hình đô thị nén với các công trình, mật độ xây dựng khoảng 40 – 70%.

- Khu trung tâm hành chính đô thị mật độ xây dựng từ 30% - 45%

- Các trung tâm văn háo mật độ xây dựng từ 25 – 40%.

9. Định hướng quy hoạch xây dựng:

- Quy hoạch chung đô thị Long Giao trên cơ sở khai thác các tiềm năng sẳn có và sẽ có trong tương lai để phát triển đô thị một cách bền vững. Uư tiên điều chỉnh các khu chức năng thuộc Trung tâm hành chính Long Giao hiện hữu giai đoạn đến năm 2025 nhằm thực hiện các định hướng quy hoạch chung, cụ thể hóa việc sử dụng đất trong các khu chức năng, các trục cảnh quan để tạo động lực thúc đẩy phát triển nhanh.

- Hình thành các khu ở mới và tái định cư cho các hộ bị giải tỏa, xây dựng các công trình dịch vụ công cộng trogn các khu ở mới theo các quy hoạch chi tiết được duyệt.

Tin: Mai Thành Nhân

CÁC TIN KHÁC
» Phê duyệt đồ án điều chỉnh tổng thể quy hoạch chung xây dựng tỷ lệ 1/10.000 thành phố Long Khánh, tỉnh Đồng Nai đến năm 2040, tầm nhìn đến năm 2050 (Quyết định số 5100/QĐ-UBND ngày 17/12/2021). (08/11/2022 10:39)
» Phê duyệt nhiệm vụ quy hoạch phân khu tỷ lệ 1/5000 Phân khu đô thị A8 theo quy hoạch chung thành phố Biên Hòa (Quyết định số 4564/QĐ-UBND Ngày 03/11/2021) (13/12/2021 15:35)
» Phê duyệt nhiệm vụ quy hoạch phân khu tỷ lệ 1/5000 Phân khu đô thị A9 theo quy hoạch chung thành phố Biên Hòa (Quyết định số 4215/QĐ-UBND Ngày 08/10/2021) (13/12/2021 15:33)
» Phê duyệt nhiệm vụ quy hoạch phân khu tỷ lệ 1/5000 Phân khu đô thị A5 theo quy hoạch chung thành phố Biên Hòa (Quyết định số 4212/QĐ-UBND Ngày 08/10/2021) (13/12/2021 15:30)
» Phê duyệt nhiệm vụ quy hoạch phân khu tỷ lệ 1/5000 Phân khu đô thị A3 theo quy hoạch chung thành phố Biên Hòa (Quyết định số 4213/QĐ-UBND Ngày 08/10/2021) (13/12/2021 15:24)
» Phê duyệt nhiệm vụ quy hoạch phân khu tỷ lệ 1/5000 Phân khu đô thị A2 theo quy hoạch chung thành phố Biên Hòa (Quyết định số 4211/QĐ-UBND Ngày 08/10/2021) (13/12/2021 15:21)
» Phê duyệt nhiệm vụ quy hoạch phân khu tỷ lệ 1/5000 Phân khu đô thị A6 theo quy hoạch chung thành phố Biên Hòa (Quyết định số 4210/QĐ-UBND Ngày 08/10/2021) (13/12/2021 15:20)
» Phê duyệt nhiệm vụ quy hoạch phân khu tỷ lệ 1/5000 Phân khu đô thị B2 theo quy hoạch chung thành phố Biên Hòa (Quyết định số 2664/QĐ-UBND Ngày 05/8/2021) (13/12/2021 15:17)
» Về việc phê duyệt Nhiệm vụ quy hoạch phân khu tỷ lệ 1/5000 các phân khu B6, C3, D1 theo quy hoạch chung thành phố Biên Hòa. (Quyết định số 1083/QĐ-UBND ngày 11/4/2019). (12/09/2019 15:56)
» Về việc phê duyệt Nhiệm vụ quy hoạch phân khu tỷ lệ 1/5000 một phần phân khu C2 theo quy hoạch chung, thành phố Biên Hòa (Quyết định số 1082/QĐ-UBND ngày 11/4/2019) (12/09/2019 15:55)
1 - 10 Next
Chịu trách nhiệm chính: Ông HỒ VĂN HÀ - Giám đốc Sở Xây Dựng tỉnh Đồng Nai
Địa chỉ: Số 38, Đường Phan Chu Trinh, phường Quang Vinh, thành phố Biên Hòa, tỉnh Đồng Nai
Điện thoại: 02513.846283 - Fax: 02513.847795. Email: sxd@dongnai.gov.vn
Bản quyền thuộc về Sở Xây Dựng tỉnh Đồng Nai
® Ghi rõ nguồn "Sở Xây Dựng Đồng Nai" khi bạn phát hành lại thông tin từ website này.

Phát triển bởi TTCNTT-TT Đồng Nai