Chào mừng ngày thành lập Đoàn Thanh Niên Cộng Sản Hồ Chí Minh
Thanh tra
Triển khai Kế hoạch của Sở Xây dựng về công tác phòng, chống tham nhũng và thực hiện chương trình hành động về phòng, chống tham nhũng năm 2021
Cập nhật 02/03/2021 15:32 Xem với cỡ chữ

Theo đó, Sở Xây dựng yêu cầu Trưởng các Phòng, Trung tâm thuộc Sở thực hiện các nội dung sau:

Một là, tổ chức quán triệt, triển khai thực hiện cho toàn thể cán bộ công chức, viên chức của cơ quan, đơn vị: Kế hoạch số 1050 /KH-UBND ngày 27/01/2021 của UBND tỉnh Đồng Nai về công tác phòng, chống tham nhũng và Chương trình hành động về Phòng, chống tham nhũng năm 2021 trên địa bàn tỉnh; Kế hoạch số 09/KH-SXD ngày 03/02/2021 của Sở Xây dựng về công tác phòng, chống tham nhũng và thực hiện chương trình hành động về phòng, chống tham nhũng năm 2021; Kế hoạch số 40/KH-SXD ngày 07/7/2016 của Sở Xây dựng về tăng cường công tác phát hiện, xử lý vụ việc, vụ án tham nhũng; kế hoạch số 36/KH-SXD ngày 30/6/2017 của Sở về thực hiện Kế hoạch số 132-KH/BCS ngày 16/6/2017 của Ban Cán sự Đảng UBND tỉnh về việc Kết luận số 10-KL/TW ngày 26/12/2016 của Bộ Chính trị về việc tiếp tục thực hiện Nghị quyết Hội nghị lần thứ ba của BCH Trung ương Đảng về “tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác PCTN, lãng phí”; Kế hoạch số 4894/KH-SXD ngày 04/11/2019 của Sở Xây dựng về thực hiện Đề án “Tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật về phòng, chống tham nhũng giai đoạn 2019 - 2020”; Văn bản số 4481/SXD-TTr ngày 14/10/2019 của Sở Xây dựng về việc triển khai kế hoạch của UBND tỉnh về đánh giá công tác PCTN năm 2019 và những năm tiếp theo. Các Phòng, Trung tâm trực thuộc Sở căn cứ trên chức năng, nhiệm vụ được giao xây dựng văn bản triển khai, kế hoạch phòng, chống tham nhũng; thực hành tiết kiệm, chống lãng phí của đơn vị gửi về Thanh tra Sở trước ngày 21/01/2021, đảm bảo các đơn vị trực thuộc Sở Xây dựng đều xây dựng và thực hiện kế hoạch phòng, chống tham nhũng năm 2021.

Hai là, thực hiện việc báo cáo công tác phòng, chống tham nhũng cho Ban Giám đốc Sở (qua Thanh tra Sở) theo quy định tại Mục 4 Phần III.Tổ chức thực hiện của Kế hoạch 09/KH-SXD, Kế hoạch số 1050/KH-UBND ngày 27/01/2021 của UBND tỉnh Đồng Nai. Thời gian báo cáo: trước ngày 02 tháng cuối của từng quý (4 quý), 6 tháng, 9 tháng và của năm 2021; Biểu mẫu báo cáo: Mẫu báo cáo số 03 kèm theo - Thông tư số 03/2013/TT-TTCP ngày 10/6/2013 của Thanh tra Chính phủ quy định chế độ báo cáo công tác thanh tra, giải quyết khiếu nại, tố cáo và phòng, chống tham nhũng (lưu ý có biểu mẫu thống kê số liệu kèm theo báo cáo); và Hướng dẫn số 03-HD/TU ngày 23/8/2019 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy. Báo cáo đánh giá PCTN và gửi kèm tài liệu kiểm chứng theo quy định tại văn bản số 4481/SXD-TTr ngày 14/10/2019 của Sở Xây dựng.

Ba là, các phòng, trung tâm căn cứ vào chức năng, nhiệm vụ của mình để tiếp tục thực hiện công khai minh bạch trong hoạt động cơ quan theo các nội dung công khai, minh bạch được quy định từ điều 9 đến điều 17 của Luật PCTN, báo cáo về Thanh tra Sở theo quy định trước ngày 25/11/2021.

Bốn là, Ban Giám đốc Sở giao Thanh tra Sở chủ trì, phối hợp Văn phòng Sở theo dõi, đôn đốc, tổng hợp báo cáo UBND tỉnh, Thanh tra tỉnh theo quy định./.​

CÁC TIN KHÁC
» Sở Xây dựng triển khai quy định tăng cường trách nhiệm thi hành công vụ liên quan đến giải quyết vụ án hành chính trên địa bàn tỉnh Đồng Nai (17/09/2021 13:55)
» Sở Xây dựng triển khai quy định áp dụng biện pháp phòng, chống tham nhũng trong doanh nghiệp, tổ chức khu vực ngoài Nhà nước (17/09/2021 13:43)
» Sở Xây dựng triển khai Quy định về quản lý trật tự xây dựng trên địa bàn tỉnh Đồng Nai (17/09/2021 13:30)
» Triển khai Kế hoạch thi hành pháp luật về xử lý vi phạm hành chính năm 2021 của Sở Xây dựng Đồng Nai (17/09/2021 04:06)
» Triển khai tiếp tục tăng cường công tác quản lý quy hoạch xây dựng, quản lý trật tự xây dựng trên địa bàn tỉnh Đồng Nai (16/09/2021 20:28)
» Sở Xây dựng tham mưu chuẩn bị nội dung giải trình của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh tại Kỳ họp thứ 16 HĐND tỉnh Đồng Nai khóa IX (17/09/2021 07:08)
» Sở Xây dựng triển khai thực hiện công tác thanh tra, phòng, chống tham nhũng và giải quyết khiếu nại, tố cáo trong 6 tháng cuối năm 2020 2. Nội dung: (17/09/2021 08:10)
» Triển khai tăng cường tiếp công dân, giải quyết đơn thư khiếu nại, tố cáo, phản ánh, kiến nghị của công dân phục vụ kỳ họp thứ 9 Quốc hội khóa XIV (16/09/2021 11:43)
» Triển khai Kế hoạch tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật về phòng, chống tham nhũng của Sở Xây dựng năm 2020 (17/09/2021 11:23)
» Cụm thi đua 5 – ngành Thanh tra tỉnh Đồng Nai tham gia ký kết giao ước thi đua năm 2020 (17/09/2021 13:32)
1 - 10 Next
Chịu trách nhiệm chính: Ông LÊ MẠNH DŨNG - Phó Giám đốc Sở Xây Dựng tỉnh Đồng Nai
Địa chỉ: Số 38, Đường Phan Chu Trinh, phường Quang Vinh, thành phố Biên Hòa, tỉnh Đồng Nai
Điện thoại: 02513.846283 - Fax: 02513.847795. Email: sxd@dongnai.gov.vn
Bản quyền thuộc về Sở Xây Dựng tỉnh Đồng Nai
® Ghi rõ nguồn "Sở Xây Dựng Đồng Nai" khi bạn phát hành lại thông tin từ website này.

Phát triển bởi TTCNTT-TT Đồng Nai