Chào mừng ngày thành lập Đoàn Thanh Niên Cộng Sản Hồ Chí Minh
Thanh tra
Sở Xây dựng triển khai Quy định về quản lý trật tự xây dựng trên địa bàn tỉnh Đồng Nai
Cập nhật 15/03/2021 15:26 Xem với cỡ chữ

Nhằm thực hiện tốt công tác quản lý nhà nước về trật tự xây dựng theo quy hoạch, thiết kế xây dựng và cấp phép xây dựng trên địa bàn tỉnh theo quy định của Luật Sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Xây dựng có hiệu lực ngày 01 tháng 01 năm 2021. Ngày 30 tháng 12 năm 2020, UBND tỉnh ban hành Quyết định số 61/2020/QĐ-UBND Quy định về quản lý trật tự xây dựng trên địa bàn tỉnh Đồng Nai, có hiệu lực thi hành kể từ ngày 10 tháng 01 năm 2021. Quy định về quản lý trật tự xây dựng trên địa bàn tỉnh Đồng Nai gồm 4 chương 18 điều, cụ thể như sau: Chương 1: Quy định chung; Chương 2: Trách nhiệm quản lý trật tự xây dựng; Chương 3: Công tác phối hợp quản lý trật tự xây dựng; Chương 4: Tổ chức thực hiện.

Để tổ chức triển khai thực hiện có hiệu quả, đảm bảo thực hiện đầy đủ các nội dung của Quyết định trên, Sở Xây dựng đề nghị Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị và địa phương trong tỉnh tổ chức thực hiện một số nội dung sau:

Một là,  khẩn trương quán triệt, triển khai Quyết định số 61/2020/QĐ-UBND ngày 30 tháng 12 năm 2020 của UBND tỉnh ban hành Quy định về quản lý trật tự xây dựng trên địa bàn tỉnh Đồng Nai đến các cơ quan, đơn vị trực thuộc, cán bộ, công chức, viên chức và người lao động thuộc thẩm quyền quản lý biết và nghiêm túc chấp hành, kể cả doanh nghiệp và người dân trên địa bàn (kèm theo Quyết định số 61/2020/QĐ-UBND).   

Hai là, các sở, ban, ngành thuộc tỉnh có liên quan, UBND các huyện, thành phố Long Khánh và thành phố Biên Hòa tập trung vào một số nội dung trọng tâm, cụ thể như sau: Chủ động xây dựng các kế hoạch kiểm tra, giám sát trong quản lý trật tự xây dựng đảm bảo tuân thủ quy định pháp luật trên nguyên tắc chung: Công trình xây dựng trên địa bàn tỉnh phải được thường xuyên kiểm tra, giám sát từ khi khởi công đến khi hoàn thành và đưa vào sử dụng. Vi phạm về trật tự xây dựng phải được phát hiện kịp thời, ngăn chặn và xử lý dứt điểm ngay từ khi mới phát sinh, đảm bảo đúng quy trình, công khai, minh bạch. Mọi hậu quả do vi phạm hành chính gây ra phải được khắc phục triệt để theo quy định của pháp luật;  Tổ chức thực hiện các biện pháp ngăn chặn và đảm bảo xử lý vi phạm hành chính đối với các công xây dựng công trình vi phạm trật tự xây dựng theo quy định của Luật Xử lý vi phạm hành chính; Kiện toàn và nâng cao năng lực cho đội ngũ cán bộ, công chức thực hiện công tác quản lý trật tự xây dựng, phối hợp các sở chuyên ngành tập huấn, hướng dẫn bồi dưỡng về nghiệp vụ, chuyên môn cho đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức thực hiện công tác công tác quản lý trật tự xây dựng trên địa bàn;  Ủy ban nhân dân cấp huyện có trách nhiệm nghiên cứu, xây dựng và ban hành Quy chế phối hợp giữa Ủy ban nhân dân cấp xã, Cơ quan/đơn vị quản lý trật tự xây dựng cấp huyện và các phòng, ban chuyên môn thuộc Ủy ban nhân dân cấp huyện trong công tác quản lý trật tự xây dựng trên địa bàn; Thực hiện tốt việc phối hợp với các cơ quan có liên quan quy định tại Chương III của Quy định trên.

Ba là, kết quả triển khai thực hiện, đề nghị các đơn vị, địa phương báo cáo định kỳ và báo cáo đột xuất khi có yêu cầu về thực hiện công tác quản lý trật xây dựng trên địa bàn về Sở Xây dựng để tổng hợp, báo cáo UBND tỉnh.

Trong quá trình thực hiện, nếu có khó khăn, vướng mắc phản ánh kịp thời về Sở Xây dựng để tổng hợp báo cáo UBND tỉnh xem xét chỉ đạo./.​

tin: Đào Tuấn

CÁC TIN KHÁC
» Sở Xây dựng triển khai quy định tăng cường trách nhiệm thi hành công vụ liên quan đến giải quyết vụ án hành chính trên địa bàn tỉnh Đồng Nai (17/09/2021 10:48)
» Sở Xây dựng triển khai quy định áp dụng biện pháp phòng, chống tham nhũng trong doanh nghiệp, tổ chức khu vực ngoài Nhà nước (16/09/2021 21:54)
» Triển khai Kế hoạch của Sở Xây dựng về công tác phòng, chống tham nhũng và thực hiện chương trình hành động về phòng, chống tham nhũng năm 2021 (16/09/2021 05:58)
» Triển khai Kế hoạch thi hành pháp luật về xử lý vi phạm hành chính năm 2021 của Sở Xây dựng Đồng Nai (17/09/2021 04:06)
» Triển khai tiếp tục tăng cường công tác quản lý quy hoạch xây dựng, quản lý trật tự xây dựng trên địa bàn tỉnh Đồng Nai (16/09/2021 20:28)
» Sở Xây dựng tham mưu chuẩn bị nội dung giải trình của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh tại Kỳ họp thứ 16 HĐND tỉnh Đồng Nai khóa IX (17/09/2021 07:08)
» Sở Xây dựng triển khai thực hiện công tác thanh tra, phòng, chống tham nhũng và giải quyết khiếu nại, tố cáo trong 6 tháng cuối năm 2020 2. Nội dung: (17/09/2021 08:10)
» Triển khai tăng cường tiếp công dân, giải quyết đơn thư khiếu nại, tố cáo, phản ánh, kiến nghị của công dân phục vụ kỳ họp thứ 9 Quốc hội khóa XIV (16/09/2021 11:43)
» Triển khai Kế hoạch tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật về phòng, chống tham nhũng của Sở Xây dựng năm 2020 (17/09/2021 11:23)
» Cụm thi đua 5 – ngành Thanh tra tỉnh Đồng Nai tham gia ký kết giao ước thi đua năm 2020 (12/09/2021 18:05)
1 - 10 Next
Chịu trách nhiệm chính: Ông LÊ MẠNH DŨNG - Phó Giám đốc Sở Xây Dựng tỉnh Đồng Nai
Địa chỉ: Số 38, Đường Phan Chu Trinh, phường Quang Vinh, thành phố Biên Hòa, tỉnh Đồng Nai
Điện thoại: 02513.846283 - Fax: 02513.847795. Email: sxd@dongnai.gov.vn
Bản quyền thuộc về Sở Xây Dựng tỉnh Đồng Nai
® Ghi rõ nguồn "Sở Xây Dựng Đồng Nai" khi bạn phát hành lại thông tin từ website này.

Phát triển bởi TTCNTT-TT Đồng Nai