Chào mừng ngày thành lập Đoàn Thanh Niên Cộng Sản Hồ Chí Minh
Tuyên truyền
Kế hoạch tuyên truyền hoạt động 6 tháng cuối năm 2021 của Sở Xây dựng Đồng Nai
Cập nhật 14/06/2021 15:18 Xem với cỡ chữ

Theo Kế hoạch từ nay đến cuối năm 2021, Sở Xây dựng tập trung tuyên truyền các nội dung sau:

- Tuyên truyền kịp thời các chỉ thị, nghị quyết của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước ban hành trong 6 tháng cuối năm 2021. Tuyên truyền Nghị quyết số 50/NQ-CP ngày 20/5/2021 của Chính Phủ về việc ban hành Chương trình hành động thực hiện Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng. Tiếp tục tuyên truyền Nghị quyết số 01/NQ-CP ngày 01/01/2021 của Chính phủ về nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu thực hiện Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội và Dự toán ngân sách nhà nước năm 2021; Quyết định số: 63/QĐ-BXD ngày 19/01/2021 của Bộ trưởng Bộ Xây dựng về việc ban hành Chương trình hành động của ngành Xây dựng thực hiện Nghị quyết số 01/NQ-CP và Nghị quyết số 02/NQ-CP của Chính phủ; Nghị quyết số 02-NQ/TU ngày 21/01/2021 của Tỉnh ủy Đồng Nai về chỉ tiêu, nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu phát triển kinh tế - xã hội, an ninh – quốc phòng, xây dựng Đảng, đoàn thể năm 2021; Nghị quyết số 20/NQ-HĐND ngày 04/12/2020 của HĐND tỉnh về mục tiêu, nhiệm vụ và giải pháp phát triển kinh tế - xã hội, quốc phòng – an ninh năm 2021 của tỉnh Đồng Nai.  Tuyên truyền kỷ niệm các ngày lễ lớn và sự kiện lịch sử quan trọng trong năm 2021 theo Hướng dẫn số 09-HD/BTGTU ngày 23/12/2020 của Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy; Tuyên truyền các biện pháp pháp phòng, chống dịch Covid -19.

- Tuyên truyền, phổ biến chính sách, văn bản quy phạm pháp luật, các chương trình, để án trong lĩnh vực xây dựng do Trung ương và địa phương gắn với nhiệm vụ của ngành xây dựng: Nghị định số 49/2021/NĐ-CP ngày 01/4/2021 của Chính phủ về sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định 100/2015/NĐ-CP ngày 20/10/2015 về phát triển và quản lý nhà ở xã hội được đăng tải trên trang thông tin điện tử của Chính phủ, Bộ Xây dựng; Nghị định số 30/2021/NĐ-CP ngày 26/3/2021 của Chính phủ về sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định 99/2015/NĐ-CP ngày 20/10/2015 về quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Nhà ở được đăng tải trên trang thông tin điện tử của Chính phủ, Bộ Xây dựng; Chỉ thị số 38-CT/TU ngày 12/9/2018 của Ban thường vụ Tỉnh ủy; Quyết định số 61/2020/QĐ-UBND ngày 30/12/2020 Ban hành quy định về quản lý trật tự xây dựng trên địa bàn tỉnh Đồng Nai.  Tuyên truyền các văn bản quy phạm pháp luật do Trung ương và địa phương ban hành từ nay đến cuối năm 2021.

- Tuyên truyền về các Chương trình, kế hoạch do Bộ Xây dựng ban hành, các định hướng - nhiệm vụ, giải pháp từ nay đến cuối năm 2021 của của Bộ Xây dựng; các chương trình, kế hoạch, công tác chỉ đạo, điều hành của UBND tỉnh đối với các nhiệm vụ trọng tâm của Ngành xây dựng. Tuyên truyền các chỉ tiêu, mục tiêu, nhiệm vụ trọng tâm do Tỉnh ủy, UBND tỉnh giao từ nay đến cuối năm 2021; kết quả thực hiện nhiệm vụ trọng tâm của ngành xây dựng trong 6 tháng cuối năm 2021. Tuyên truyền sâu rộng cho cán bộ công chức, viên chức lao động biết, thực hiện hoàn thành nhiệm vụ được giao đặc biệt là các chương trình trọng điểm, dự án trọng điểm và các quy hoạch xây dựng quan trọng.

- Tổ chức quán triệt cho toàn thể cán bộ công chức, viên chức lao động về đường lối, chủ trương của Đảng, pháp luật của Nhà nước về đấu tranh, phòng chống tham nhũng, lãng phí, công tác tiếp dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo trọng tâm là Luật Tiếp Công dân; Luật phòng chống tham nhũng; Luật thực hành tiết kiệm, chống lãng phí; Luật khiếu nại; Luật tố cáo và các văn bản hướng dẫn thi hành. Đẩy mạnh việc tiếp tục quán triệt triển khai cuộc vận động học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức phong cách Hồ Chí Minh với chủ đề phòng chống suy thoái, “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa.

- Tuyên truyền các văn bản của Trung ương, Tỉnh ủy, UBND tỉnh về cải cách hành chính, các quy định về quyền, nghĩa vụ, trách nhiệm, đạo đức công vụ của cán bộ, công chức, viên chức trong thực thi công vụ; Tuyên truyền về danh mục thủ tục hành chính; các quy định về phòng chống tham nhũng, lãng phí./.

Huyền Trinh​

CÁC TIN KHÁC
» Tuyên truyền phong trào thi đua yêu nước, điển hình tiên tiến, mô hình mới, nhân tố mới trên địa bàn tỉnh Đồng Nai năm 2021. (17/09/2021 13:44)
» Công tác thông tin, tuyên truyền bầu cử, đại biểu quốc hội khóa XV và bầu cử đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021-2026 (17/09/2021 13:17)
» Công khai bộ hồ sơ mẫu hướng dẫn thực hiện thủ tục hành chính ngành xây dựng (15/09/2021 22:00)
» Hướng dẫn người dân sử dụng dịch vụ công trực tuyến trên Cổng dịch vụ công trực tuyến tỉnh Đồng Nai. (17/09/2021 13:14)
» Tuyên truyền, khuyến nghị người dân, tổ chức sử dụng dịch vụ công trực tuyến khi thực hiện các thủ tục hành chính trong tình hình dịch Covid-19 đang diễn ra phức tạp. (17/09/2021 02:41)
» Công tác tuyên truyền Đại hội Đảng các cấp tiến tới Đại hội Đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng. (17/09/2021 01:09)
» Thay đổi Trụ sở Trung tâm hành chính công tỉnh (17/09/2021 13:51)
» Một số hoạt động chào mừng kỷ niệm 90 năm Ngày thành lập Công đoàn Việt Nam tại Công đoàn cơ sở Sở Xây dựng (03/12/2019 16:06)
» Ngành Xây dựng hành động bảo vệ môi trường (17/09/2021 00:37)
» Sở Xây dựng phát động tham gia Hội thi “Tìm hiểu pháp luật năm 2019” Nội dung: (14/09/2021 19:39)
1 - 10 Next
Chịu trách nhiệm chính: Ông LÊ MẠNH DŨNG - Phó Giám đốc Sở Xây Dựng tỉnh Đồng Nai
Địa chỉ: Số 38, Đường Phan Chu Trinh, phường Quang Vinh, thành phố Biên Hòa, tỉnh Đồng Nai
Điện thoại: 02513.846283 - Fax: 02513.847795. Email: sxd@dongnai.gov.vn
Bản quyền thuộc về Sở Xây Dựng tỉnh Đồng Nai
® Ghi rõ nguồn "Sở Xây Dựng Đồng Nai" khi bạn phát hành lại thông tin từ website này.

Phát triển bởi TTCNTT-TT Đồng Nai