Tích cực hưởng ứng Ngày Pháp luật nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam, góp phần nâng cao hiệu quả xây dựng, thi hành và bảo vệ pháp luật.
Tuyên truyền
Kế hoạch thực hiện công tác dân vận chính quyền năm 2022
Cập nhật 18/05/2022 15:11 Xem với cỡ chữ

Triển khai Kế hoạch số 73/KH-UBND ngày 31/3/2022 của UBND tỉnh về thực hiện công tác dân vận chính quyền năm 2022. Ngày 14/4/2022, Sở Xây dựng ban hành Kế hoạch số 29/KH-SXD triển khai thực hiện công tác dân vận chính quyền năm 2022. Theo đó, Kế hoạch đã đề ra một số chỉ tiêu. nhiệm vụ trọng tâm về công tác dân vận chính quyền năm 2022, như sau:

- Chỉ tiêu thực hiện công tác dân vận chính quyền năm 2022: 100% các phòng, Trung tâm thuộc Sở triển khai thực hiện tốt kế hoạch công tác dân vận, thực hiện quy chế dân chủ cơ sở; 100% các phòng, Trung tâm thuộc Sở triển khai các Nghị quyết, Chỉ thị, Kết luận...của Trung ương và của tỉnh về công tác dân vận; 95% các phòng, Trung tâm thuộc Sở thực hiện tốt công tác cải cách hành chính; Có trên 80% các phòng, Trung tâm thuộc Sở đạt tiêu chí Dân vận khéo; trên 85% thực hiện tốt quy chế dân chủ ở cơ sở.

- Một số nhiệm vụ trọng tâm:

+ Đẩy mạnh công tác tuyên truyền, phổ biến Nghị quyết của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước cho công chức, viên chức lao động thuộc Sở, các tổ chức, cá nhân có liên quan. Tăng cường và đối mói sự lãnh đạo của Đảng đối vói công tác dân vận, phát huy vai trò của cả hệ thống chính trị đ thực hiện tốt công tác dân vận. Tiếp tục cụ thể hóa việc thực hiện Kế hoạch sổ 31-KH/TU, Kế hoạch số 164-KH/TU, Quyết định số 728-QĐ/TƯ ngày í2/9/2014 về Quy chế đối thoại trực tiếp giữa người đứng đầu các cấp ủy Đảng, người đứng đầu chính quyên các cấp trong tỉnh với nhân dân; Quyết định số 729-QĐ/TU ngày 12/9/2014 về Quy định trách nhiệm của cấp ủy, tổ chức Đảng, chính quyền tiếp thu ý kiến của Mặt trận Tổ quốc, các đoàn thể chính trị-xã hội và nhân dân tham gia góp ý xây dựng Đảng, xây dựng chính quyền; Hướng dẫn số 02-HD/TƯ, Thông tri số 37- TT/TƯ của Ban Thường vụ Tỉnh ủy.

+ Thực hiện nề nếp quy chế công tác dân vận của hệ thống chính trị, nhất là trong các cơ quan nhà nước. Đẩy mạnh cải cách thủ tục hành chính, tăng cường đối thoại trực tiếp, giải quyết kịp thời đơn thư khiếu nại, tố cáo của công dân. Đảm bảo điều kiện cho nhân dân phát huy quyền làm chủ, tham gia xây dựng các chủ trương, chính sách phát triển kinh tế - xã hôi, an ninh quốc phòng. Tăng cường sự phối hợp chặt chẽ giữa các cơ quan, đơn vị và địa phương; gắn công tác dân vận với thực hiện chức năng, nhiệm vụ của cơ quan; gắn công tác dân vận với việc triển khai, thực hiện các chương trình dự án, kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội.  Tập trung rà soát, cập nhật sửa đổi, bổ sung các thủ tục hành chính, dịch vụ công phù thuộc lĩnh vực xây dựng phù hợp với định hướng phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh năm 2022.

+ Đy mạnh phong trào thi đua “dân vận khéo” gắn với các phong trào thi đua yêu nước; Đăng ký mô hình dân vận khéo 2022 “Khéo trong việc tuyên truyền và triển khai thực hiện các giải pháp về phòng chống tham nhũng, lãng phí trong lĩnh vực xây dựng” “Khéo trong việc triển khai và vận động công chức viên chức lao động tích cực tham gia các phong trào thi đua yêu nước tại cơ quan”.

+ Tiếp tục phối hợp triển khai thực hiện Luật Tín ngưỡng, tôn giáo; triển khai Luật Xây dựng 2020 và các quy định có liên quan. Phối hợp với Ban Tôn giáo, UBND cấp huyện, các Sở ngành liên quan trong việc thực hiện các thủ tục cải tạo, nâng cấp, xây dựng mới công trình tín ngưỡng tôn giáo; ghi nhận kiến nghị và giải đáp thắc mắc có liên quan; xử lý nghiêm, kịp thời những hành vi vi phạm về hoạt động xây dựng liên quan đên tôn giáo.

+ Tập trung triển khai đồng bộ các nhiệm vụ chính trị, giải pháp theo Nghị quyết, của Tỉnh ủy, HĐND tỉnh và Chương trình công tác của UBND tỉnh đề ra trong năm 2022. Tổ chức quán triệt, triển khai thực hiện kịp thời các chỉ thị, nghị quyết của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước; kịp thời ban hành chương trình, kế hoạch triển khai thực hiện nhiệm vụ trọng tâm của Ngành xây dựng, bám sát mục tiêu, nhiệm vụ theo Nghị quyết của Chính phủ, Chương trình công tác của Bộ Xây dựng, Nghị quyết của Tỉnh ủy, Nghị quyết của HĐND về những nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu chỉ đạo điều hành  thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội và dự toán ngân sách Nhà nước năm 2022; Chương trình công tác năm 2022 của UBND tỉnh. Tập trung thực hiện các nhiệm vụ trọng tâm theo Chương trình công tác năm 2022 của Sở Xây dựng, phấn đấu đạt và vượt các chỉ tiêu thuộc lĩnh vực quản lý của ngành Xây dựng.

Huyền Trinh​
CÁC TIN KHÁC
» Tăng cường nộp hồ sơ TTHC thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Xây dựng qua Cổng DVC Quốc gia và Cổng DVC trực tuyến của tỉnh (07/11/2022 14:04)
» Hội nghị trao đổi với VNPT Đồng Nai về Chuyển đổi số lĩnh vực xây dựng (27/10/2022 07:47)
» V/v phổ cập bộ nhận diện Ngày Chuyển đổi số quốc gia 10/10 (26/10/2022 10:11)
» Kế hoạch thực hiện Quy chế dân chủ ở cơ sở năm 2022 (18/05/2022 15:13)
» Quyết định ban hành chương trình cải cách hành chính Sở Xây dựng tỉnh Đồng Nai giai đoạn 2021- 2030 (07/12/2021 15:28)
» Quyết định công bố thủ tục hành chính và quy trình nội bộ, quy trình điện tử thực hiện thủ tục hành chính ban hành mới; sửa đổi, bổ sung; thay thế; thủ tục hành chính bị bãi bỏ thuộc thẩm quyền giải quyết của Ngành Xây dựng; UBND cấp huyện trên địa bàn tỉ (07/12/2021 15:25)
» Quyết định thông qua Phương án đơn giản hóa các quy định hành chính, thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của Ủy ban nhân dân tỉnh Đồng Nai (07/12/2021 15:24)
» Quyết định 468/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ về việc phê duyệt Đề án đổi mới việc thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông trong giải quyết thủ tục hành chính (07/12/2021 15:22)
» Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Danh mục dịch vụ công trực tuyến tích hợp, cung cấp trên Cổng Dịch vụ công Quốc gia năm 2021 (07/12/2021 15:20)
» ỨNG DỤNG “VSSID -BẢO HIỂM XÃ HỘI SỐ” TRÊN THIẾT BỊ DI ĐỘNG CHO NGƯỜI LAO ĐỘNG (07/12/2021 15:14)
1 - 10 Next
Chịu trách nhiệm chính: Ông HỒ VĂN HÀ - Giám đốc Sở Xây Dựng tỉnh Đồng Nai
Địa chỉ: Số 38, Đường Phan Chu Trinh, phường Quang Vinh, thành phố Biên Hòa, tỉnh Đồng Nai
Điện thoại: 02513.846283 - Fax: 02513.847795. Email: sxd@dongnai.gov.vn
Bản quyền thuộc về Sở Xây Dựng tỉnh Đồng Nai
® Ghi rõ nguồn "Sở Xây Dựng Đồng Nai" khi bạn phát hành lại thông tin từ website này.

Phát triển bởi TTCNTT-TT Đồng Nai