Thứ 6 - 26/02/2016
Màu đỏ Màu xanh nước biển Màu vàng Màu xanh lá cây

Văn bản triển khai và quy phạm pháp luật mới

UBND tỉnh Đồng Nai ban hành Chỉ thị số 23 về chỉnh trang đô thị.

UBND tỉnh Đồng Nai ban hành Chỉ thị số 23 về chỉnh trang đô thị.

Sở Xây dựng triển khai các Chỉ thị về công tác quản lý quy hoạch xây dựng và chỉnh trang đô thị

Sở Xây dựng triển khai các Chỉ thị về công tác quản lý quy hoạch xây dựng và chỉnh trang đô thị

Quy định mức thu - chi phí thi sát hạch cấp chứng chỉ hành nghề hoạt động xây dựng có hiệu lực từ ngày 28/11/2023.

Quy định mức thu - chi phí thi sát hạch cấp chứng chỉ hành nghề hoạt động xây dựng có hiệu lực từ ngày 28/11/2023.

triển khai Thông tư 08/2023/TT-BXD ngày 03/10/2023 của Bộ trưởng Bộ Xây dựng

triển khai Thông tư 08/2023/TT-BXD ngày 03/10/2023 của Bộ trưởng Bộ Xây dựng

Một số điểm mới trong kiểm điểm, đánh giá, xếp loại chất lượng hằng năm đối với tập thể, cá nhân trong hệ thống chính trị theo Quy định 124-QĐ/TW của Bộ Chính trị

Ngày 04/10/2023, Bộ Chính trị ban hành Quy định 124-QĐ/TW về việc kiểm điểm và đánh giá, xếp loại chất lượng hằng năm đối với tập thể, cá nhân trong hệ thống chính trị. Theo đó, so với Quy định số 132-QĐ/TW ngày 8/3/2018, việc kiểm điểm và đánh giá, xếp loại chất lượng hằng năm đối với tập thể, cá nhân trong hệ thống chính trị bổ sung một số điểm mới như sau:

Quy định mức thu phí, lệ phí nhằm hỗ trợ người dân và doanh nghiệp trong lĩnh vực xây dựng

Ngày 29/6/2023 Bộ Tài chính ban hành Thông tư số 44/2023/TT-BTC về việc Quy định mức thu một số khoản phí, lệ phí nhằm hồ sợ người dân và doanh nghiệp.

báo cáo thống kê ngành Xây dựng trên địa bàn tỉnh Đồng Nai 6 tháng đầu năm 2023

báo cáo thống kê ngành Xây dựng trên địa bàn tỉnh Đồng Nai 6 tháng đầu năm 2023

Ủy ban nhân dân tỉnh Đồng Nai ban hành Quyết định số 06/2023/QĐ-UBND ngày 24 tháng 02 năm 2023 về Sửa đổi, bổ sung Điều 16 Quy định quản lý nghĩa trang và cơ sở hỏa táng trên địa bàn tỉnh Đồng Nai ban hành kèm theo Quyết định số 28/2021/QĐ- UBND ngày 07

Thực hiện quy định tại khoản 2 Điều 21 Nghị định số 23/2016/ND-CP ngày 5/4/2016 của Chính phủ về xây dựng, quản lý, sử dụng nghĩa trang và cơ sở hỏa táng, quy định trách nhiệm của UBND tỉnh “Ủy ban nhân dân cấp tỉnh căn cứ vào điều kiện kinh tế, xã hội của địa phương quy định về hỗ trợ chi phí hỏa táng, chi phí vận chuyển và các chi phí khác (nếu có) cho các đối tượng sử dụng dịch vụ hỏa táng”.

Chức năng nhiệm vụ của cơ quan chuyên môn về xây dựng thuộc UBND cấp tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương và UBND hyện, quận, thị xã thành phố trực thuộc Trung ương

Chức năng nhiệm vụ của cơ quan chuyên môn về xây dựng thuộc UBND cấp tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương và UBND hyện, quận, thị xã thành phố trực thuộc Trung ương

QUY ĐỊNH MỚI VỀ NỘP THUẾ VÀ KÊ KHAI THUẾ THU NHẬP CÁ NHÂN

​Ngày 19 tháng 10 năm 2020 Chính phủ ban hành Nghị định số 126/2020/NĐ-CP quy định chi tiết một số điều của Luật quản lý thuế.

1 - 10 Next

Liên kết webiste

Số lượt truy cập

Trong ngày:
Tất cả:

Chịu trách nhiệm chính: Ông HỒ VĂN HÀ - ​Giám đốc Sở Xây Dựng tỉnh Đồng Nai
Địa chỉ: Số 38, Đường Phan Chu Trinh, phường Quang Vinh, thành phố Biên Hòa, tỉnh Đồng Nai
Điện thoại: 02513.846283 - Fax: 02513.847795. Email: sxd@dongnai.gov.vn
Bản quyền thuộc về Sở Xây Dựng tỉnh Đồng Nai
® Ghi rõ nguồn "Sở Xây Dựng Đồng Nai" khi bạn phát hành lại thông tin từ website này.​