Thứ 6 - 26/02/2016
Màu đỏ Màu xanh nước biển Màu vàng Màu xanh lá cây

Phòng Quản lý Chất lượng xây dựng


Chức năng: 

Phòng Quản lý Chất lượng xây dựng là phòng chuyên môn trực thuộc Sở Xây dựng; thực hiện chức năng tham mưu, giúp Giám đốc Sở Xây dựng quản lý nhà nước về: quản lý chất lượng, thi công và bảo trì công trình xây dựng; các loại chứng chỉ về lĩnh vực xây dựng; vật liệu xây dựng; giám định tư pháp trong lĩnh vực xây dựng theo quy định của pháp luật.

Nhiệm vụ:

1. Về hoạt động đầu tư xây dựng:

1.1. Nghiên cứu, đề xuất Giám đốc Sở trình Ủy ban nhân dân tỉnh; Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành các văn bản liên quan đến ngành, lĩnh vực xây dựng thuộc chức năng của phòng;

1.2. Tham mưu việc tổ chức thực hiện các nhiệm vụ quản lý nhà nước về chất lượng công trình xây dựng, thi công xây dựng, bảo trì công trình xây dựng, giám định tư pháp trong lĩnh vực xây dựng trên địa bàn theo quy định của pháp luật;

1.3. Hướng dẫn, kiểm tra việc thực hiện các quy định của pháp luật trong hoạt động đầu tư xây dựng, gồm: thi công, nghiệm thu, bảo hành và bảo trì công trình xây dựng; thí nghiệm chuyên ngành xây dựng và kiểm định xây dựng; an toàn trong thi công xây dựng;

1.4. Tổ chức kiểm tra công tác nghiệm thu công trình xây dựng trên địa bàn theo quy định;

1.5. Cấp, điều chỉnh, thu hồi giấy phép hoạt động xây dựng cho các nhà thầu nước ngoài hoạt động xây dựng tại địa bàn theo quy định;

1.6. Tổ chức sát hạch, cấp, cấp lại, gia hạn, điều chỉnh, bổ sung, chuyển đổi, thu hồi chứng chỉ hành nghề xây dựng đối với cá nhân, chứng chỉ năng lực hoạt động đối với tổ chức theo quy định; hướng dẫn, kiểm tra việc cấp, cấp lại, gia hạn, điều chỉnh, bổ sung, chuyển đổi, thu hồi và quản lý các loại chứng chỉ hành nghề hoạt động xây dựng;

1.7. Cấp, cấp lại, gia hạn, điều chỉnh, bổ sung, chuyển đổi, thu hồi chứng chỉ hành nghề thiết kế quy hoạch xây dựng đối với cá nhân, chứng chỉ năng lực của tổ chức tham gia thiết kế quy hoạch xây dựng theo quy định của pháp luật về xây dựng;

 1.8. Cấp, điều chỉnh, gia hạn, cấp lại, thu hồi chứng chỉ hành nghề kiến trúc; công nhận, chuyển đổi chứng chỉ hành nghề kiến trúc đối với người nước ngoài đã có chứng chỉ hành nghề kiến trúc đang có hiệu lực do cơ quan, tổ chức có thẩm quyền của nước ngoài cấp;

1.9. Thực hiện việc cấp và quản lý chứng chỉ hành nghề môi giới bất động sản;

1.10. Xây dựng cơ sở dữ liệu, cập nhật, đăng tải và cung cấp thông tin về năng lực của các tổ chức, cá nhân hoạt động trong lĩnh vực xây dựng;

1.11. Tham mưu cho Giám đốc sở trình Ủy ban nhân dân tỉnh về công tác khai thác sử dụng và tổ chức thực hiện bàn giao quản lý trong khu đô thị hoặc tổ chức thực hiện khi được Ủy ban nhân dân tỉnh phân cấp, ủy quyền.

2. Về vật liệu xây dựng:

2.1. Tham mưu Giám đốc Sở trình Ủy ban nhân dân tỉnh lập, thẩm định, phê duyệt và quản lý thực hiện chương trình, kế hoạch phát triển vật liệu xây dựng của địa phương; phương án thăm dò, khai thác và sử dụng khoáng sản làm vật liệu xây dựng thông thường của địa phương trong quy hoạch tỉnh;

2.2. Quản lý và tổ chức thực hiện các quy hoạch thăm dò, khai thác, chế biến, sử dụng các loại khoáng sản làm vật liệu xây dựng, nguyên liệu sản xuất xi măng đã được phê duyệt trên địa bàn tỉnh theo quy định của pháp luật;

2.3. Cho ý kiến thẩm định dự án đầu tư xây dựng công trình sản xuất vật liệu xây dựng trên địa bàn tỉnh theo quy định;

2.4. Hướng dẫn các hoạt động thẩm định, đánh giá về: Công nghệ khai thác, chế biến khoáng sản làm vật liệu xây dựng, nguyên liệu sản xuất xi măng; công nghệ sản xuất vật liệu xây dựng; chất lượng sản phẩm vật liệu xây dựng;

2.5. Hướng dẫn, kiểm tra và tổ chức thực hiện các quy chuẩn kỹ thuật, các quy định về an toàn, vệ sinh lao động trong các hoạt động: Khai thác, chế biến khoáng sản làm vật liệu xây dựng, nguyên liệu sản xuất xi măng; sản xuất vật liệu xây dựng;

2.6. Hướng dẫn các quy định của pháp luật về kinh doanh vật liệu xây dựng đối với các tổ chức, cá nhân kinh doanh vật liệu xây dựng trên địa bàn theo phân công của Ủy ban nhân dân tỉnh;

2.7. Hướng dẫn và thực hiện công tác quản lý chất lượng sản phẩm, hàng hóa vật liệu xây dựng trên địa bàn tỉnh theo quy định;

2.8. Theo dõi, tổng hợp tình hình đầu tư khai thác, chế biến khoáng sản làm vật liệu xây dựng, nguyên liệu sản xuất xi măng, tình hình sản xuất vật liệu xây dựng của các tổ chức, cá nhân trên địa bàn tỉnh;

2.9. Phối hợp tổ chức thực hiện các đề án, chương trình, dự án khuyến khích, hỗ trợ, thúc đẩy phát triển các sản phẩm cơ khí xây dựng.

3. Công tác khác:

3.1. Hướng dẫn, phổ biến các văn bản quy phạm pháp luật về các lĩnh vực thuộc phạm vi chức năng, nhiệm vụ của phòng;  

3.2. Thực hiện chế độ báo cáo định kỳ và báo cáo đột xuất nhiệm vụ công tác theo quy định;

3.3. Phối hợp các đơn vị, cơ quan liên quan, các địa phương để thực hiện chức năng quản lý nhà nước liên quan đến lĩnh vực công tác của đơn vị, đảm bảo chất lượng và thời gian theo quy định;

3.4. Thực hiện cập nhật, xây dựng cơ sở dữ liệu và vận hành hệ thống thông tin liên quan đến chức năng, nhiệm vụ và kết quả công tác của đơn vị;

3.5. Xây dựng chương trình, kế hoạch công tác tháng, quý, năm của đơn vị;

3.6. Sử dụng và quản lý tài sản của đơn vị đảm bảo hiệu quả và tiết kiệm;

3.7. Thực hiện công tác cải cách hành chính theo nhiệm vụ, chức năng của phòng;

3.8. Tham mưu, giúp Giám đốc sở trình Ủy ban nhân dân tỉnh quản lý nhà nước đối với các doanh nghiệp, tổ chức kinh tế tập thể, kinh tế tư nhân và hướng dẫn, kiểm tra hoạt động của các hội, tổ chức phi chính phủ hoạt động trong các lĩnh vực quản lý nhà nước của phòng trên địa bàn theo quy định của pháp luật;

3.9. Tham mưu, giúp Giám đốc Sở thực hiện nội dung hợp tác quốc tế và hội nhập quốc tế về các lĩnh vực quản lý của phòng theo quy định của pháp luật và sự phân công, phân cấp hoặc ủy quyền của Ủy ban nhân dân tỉnh;

3.10. Hướng dẫn về chuyên môn, nghiệp vụ thuộc các lĩnh vực quản lý nhà nước của phòng đối với các cơ quan chuyên môn thuộc Ủy ban nhân dân cấp huyện và chức danh chuyên môn thuộc Ủy ban nhân dân xã, phường, thị trấn;

3.11. Thực hiện công tác tổng hợp báo cáo kinh tế hợp tác xã;

3.12. Thực hiện các nhiệm vụ khác do Giám đốc Sở giao.

​ 



Lãnh đạo phòng

1. Trưởng phòng

- Họ tên: Chu Việt Hùng

- Số điện thoại: 02513 942 066

- Hộp thư điện tử: hungcv@dongnai.gov.vn​

2. Phó Trưởng phòng

- Họ tên: Đặng Thành Nam

- Số điện thoại: 02513 942 066

- Hộp thư điện tử: namdt.sxd@dongnai.gov.vn​​​


Các trang giới thiệu khác

Liên kết webiste

Số lượt truy cập

Trong ngày:
Tất cả:

Chịu trách nhiệm chính: Ông HỒ VĂN HÀ - ​Giám đốc Sở Xây Dựng tỉnh Đồng Nai
Địa chỉ: Số 38, Đường Phan Chu Trinh, phường Quang Vinh, thành phố Biên Hòa, tỉnh Đồng Nai
Điện thoại: 02513.846283 - Fax: 02513.847795. Email: sxd@dongnai.gov.vn
Bản quyền thuộc về Sở Xây Dựng tỉnh Đồng Nai
® Ghi rõ nguồn "Sở Xây Dựng Đồng Nai" khi bạn phát hành lại thông tin từ website này.​