Thứ 6 - 26/02/2016
Màu đỏ Màu xanh nước biển Màu vàng Màu xanh lá cây

Phòng Quản lý xây dựng


Chức năng: Phòng Quản lý xây dựng là đơn vị chuyên môn trực thuộc Sở Xây dựng thực hiện chức năng tham mưu, giúp Giám đốc Sở quản lý nhà nước về các lĩnh vực hoạt động đầu tư xây dựng bao gồm: Công tác lập, thẩm định và phê duyệt dự án đầu tư (Báo cáo nghiên cứu khả thi hoặc Báo cáo kinh tế kỹ thuật), thiết kế xây dựng triển khai sau thiết kế cơ sở; quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình; công tác khảo sát xây dựng, thiết kế xây dựng và kinh tế xây dựng; cấp giấy phép xây dựng công trình.​


Nhiệm vụ:

1. Về hoạt động đầu tư xây dựng:

1.1. Hướng dẫn, kiểm tra việc thực hiện các quy định của pháp luật trong hoạt động đầu tư xây dựng, gồm: công tác lập, thẩm định và phê duyệt dự án đầu tư (Báo cáo nghiên cứu khả thi hoặc Báo cáo kinh tế kỹ thuật), thiết kế xây dựng triển khai sau thiết kế cơ sở; công tác khảo sát xây dựng, thiết kế xây dựng; cấp giấy phép xây dựng công trình;

1.2. Tổ chức thẩm định dự án đầu tư xây dựng (Báo cáo nghiên cứu khả thi hoặc Báo cáo kinh tế kỹ thuật), thiết kế xây dựng triển khai sau thiết kế cơ sở theo phân công, phân cấp thuộc lĩnh vực phụ trách của phòng và theo quy định hiện hành bao gồm: Dự án đầu tư xây dựng công trình dân dụng; dự án đầu tư xây dựng công trình công nghiệp; dự án đầu tư xây dựng có công năng phục vụ hỗn hợp có xây dựng công trình trên đất;

1.3. Tham mưu Ủy ban nhân dân tỉnh quản lý nhà nước đối với hoạt động của các Ban quản lý dự án đầu tư xây dựng trên địa bàn tỉnh do Ủy ban nhân dân tỉnh thành lập;

1.4. Theo dõi, kiểm tra, giám sát, đánh giá tổng thể hoạt động đầu tư xây dựng thuộc thẩm quyền quản lý;

1.5. Thực hiện quản lý công tác đấu thầu trong hoạt động xây dựng theo quy định của pháp luật về xây dựng và pháp luật về đấu thầu trên địa bàn;

1.6. Cấp, điều chỉnh, gia hạn, thu hồi giấy phép xây dựng trên địa bàn tỉnh theo phân công, phân cấp thuộc lĩnh vực phụ trách của phòng và theo quy định gồm: Dự án đầu tư xây dựng công trình dân dụng; dự án đầu tư xây dựng công trình công nghiệp; dự án đầu tư xây dựng có công năng phục vụ hỗn hợp có xây dựng công trình trên đất;

1.7. Thực hiện việc thông báo các thông tin về định mức, giá xây dựng, chỉ số giá xây dựng theo các quy định về quản lý chi phí đầu tư xây dựng;

2. Về kinh tế xây dựng:

Hướng dẫn công tác lập, quản lý chi phí đầu tư xây dựng công trình, chi phí dịch vụ đô thị, hợp đồng xây dựng công trình trên địa bàn tỉnh; Tham mưu cho Ban Giám đốc Sở trình Ủy ban Nhân dân tỉnh công bố hoặc Sở công bố theo phân cấp: Các tập đơn giá xây dựng công trình; Đơn giá dịch vụ đô thị; Đơn giá nhân công xây dựng, giá ca máy và thiết bị thi công xây dựng, giá thuê máy và thiết bị thi công xây dựng, giá vật liệu xây dựng, giá khảo sát xây dựng, giá thí nghiệm vật liệu và cấu kiện xây dựng, chỉ số giá xây dựng, định mức dự toán các công việc đặc thù thuộc các dự án đầu tư xây dựng và dịch vụ đô thị.

3. Công tác khác:

3.1. Công tác kiểm tra theo dõi đánh giá tác động môi trường (ĐTM), giám sát, báo cáo, góp ý về môi trường;

3.2. Thực hiện công tác chủ trì có ý kiến về các thủ tục liên quan các công trình tôn giáo, tín ngưỡng như: góp ý chủ trương, góp ý thành lập cơ sở tôn giáo, thống kê báo cáo số liệu;

3.3. Chủ trì công tác góp ý chủ trương đầu tư đối với các dự án đầu tư xây dựng có sử dụng vốn đầu tư công bao gồm: Dự án đầu tư xây dựng công trình dân dụng; dự án đầu tư xây dựng công trình công nghiệp; dự án đầu tư xây dựng có công năng phục vụ hỗn hợp có xây dựng công trình trên đất;

3.4. Chủ trì công tác góp ý chủ trương đầu tư đối với các dự án đầu tư xây dựng pano, biển quảng cáo độc lập;

3.5. Chủ trì công tác liên quan đến công trình xanh; phát thải khí nhà kính;

3.6. Thực hiện chế độ Báo cáo định kỳ và báo cáo đột xuất nhiệm vụ công tác theo quy định;

3.7. Phối hợp các đơn vị, cơ quan liên quan, các địa phương để thực hiện chức năng quản lý nhà nước liên quan đến lĩnh vực công tác của đơn vị, đảm bảo chất lượng và thời gian theo quy định;

3.8. Thực hiện cập nhật, xây dựng cơ sở dữ liệu và vận hành hệ thống thông tin liên quan đến chức năng, nhiệm vụ và kết quả công tác của đơn vị;

3.9. Tham mưu, giúp UBND tỉnh quản lý nhà nước đối với các doanh nghiệp, tổ chức kinh tế tập thể, kinh tế tư nhân và hướng dẫn, kiểm tra hoạt động của các hội, tổ chức phi chính phủ hoạt động trong các lĩnh vực quản lý nhà nước của Sở Xây dựng trên địa bàn theo quy định của pháp luật;

3.10. Thực hiện hợp tác quốc tế và hội nhập quốc tế về các lĩnh vực quản lý của Sở Xây dựng theo quy định của pháp luật và sự phân công, phân cấp hoặc ủy quyền của UBND tỉnh;

3.11. Hướng dẫn về chuyên môn, nghiệp vụ thuộc các lĩnh vực quản lý nhà nước của Sở Xây dựng đối với các cơ quan chuyên môn thuộc UBND cấp huyện và chức danh chuyên môn thuộc UBND xã, phường, thị trấn;

3.12. Xây dựng chương trình, kế hoạch công tác tháng, quý, năm của đơn vị;

3.13. Sử dụng và quản lý tài sản của đơn vị đảm bảo hiệu quả và tiết kiệm;

3.14. Tham gia công tác cổ phần hóa tại các đơn vị khi được yêu cầu;

3.15. Quản lý các dự án do Sở Xây dựng làm chủ đầu tư;

3.16. Chủ trì công tác xây dựng, kiện toàn và thực hiện các bộ thủ tục hành chính liên quan đến chức năng nhiệm vụ của phòng;

3.17. Thực hiện các nhiệm vụ khác do Giám đốc Sở giao.

​ 

Lãnh đạo phòng

1. Phó Trưởng phòng

- Họ tên: Lê Ngọc Hoàng

- Số điện thoại: 02513 942 066

- Hộp thư điện tử: hoangln@dongnai.gov.vn​​​

1. Phó Trưởng phòng

- Họ tên: Hồ Đức Hiền

- Số điện thoại: 02513 942 066

- Hộp thư điện tử: hienhd@dongnai.gov.vn​​​​


Các trang giới thiệu khác

Liên kết webiste

Số lượt truy cập

Trong ngày:
Tất cả:

Chịu trách nhiệm chính: Ông HỒ VĂN HÀ - ​Giám đốc Sở Xây Dựng tỉnh Đồng Nai
Địa chỉ: Số 38, Đường Phan Chu Trinh, phường Quang Vinh, thành phố Biên Hòa, tỉnh Đồng Nai
Điện thoại: 02513.846283 - Fax: 02513.847795. Email: sxd@dongnai.gov.vn
Bản quyền thuộc về Sở Xây Dựng tỉnh Đồng Nai
® Ghi rõ nguồn "Sở Xây Dựng Đồng Nai" khi bạn phát hành lại thông tin từ website này.​