Thứ 6 - 26/02/2016
Màu đỏ Màu xanh nước biển Màu vàng Màu xanh lá cây

Thanh tra

Sở Xây dựng triển khai thực hiện Kế hoạch thanh tra năm 2024.

Thực hiện Quyết định số 3276/QĐ-UBND ngày 13/12/2023 của Chủ tịch Ủy ban nhân dân (UBND) tỉnh Đồng Nai về việc ban hành Kế hoạch thanh tra năm 2024; Sở Xây dựng Đồng Nai ban hành văn bản triển khai thực hiện.

Cụm thi đua 5 – ngành Thanh tra tỉnh Đồng Nai tổng kết công tác thi đua, khen thưởng năm 2023

Thực hiện Kế hoạch số 15/KH-TT ngày 19/01/2023 của Thanh tra tỉnh về việc Phát động và tổ chức phong trào thi đua, khen thưởng năm 2023; Kế hoạch số 08/KH-TTra ngày 30/01/2023 của Cụm thi đua số 5 – ngành Thanh tra tỉnh về việc Phát động và tổ chức phong trào thi đua, khen thưởng năm 2023; Bản giao ước thi đua của Cụm thi đua số 5 –ngành Thanh tra tỉnh Đồng Nai năm 2023; Văn bản số 2299/TT-VP ngày 08/11/2023 của Thanh tra tỉnh Đồng Nai về việc tổng kết công tác thi đua, bình xét khen thưởng Bằng khen Thanh tra Chính phủ và Giấy khen Chánh Thanh tra năm 2023.

Sở Xây dựng triển khai thực hiện việc tổng kết tình hình thực hiện Nghị định số 26/2013/NĐ-CP ngày 29/3/2013 của Chính phủ về thanh tra xây dựng giai đoạn 2013-2022 trên địa bàn tỉnh Đồng Nai.

Thực hiện Văn bản số 1682/UBND-THNC ngày 02/3/2023 của Ủy ban nhân dân (UBND) tỉnh Đồng Nai về việc báo cáo tổng kết tình hình thực hiện Nghị định số 26/2013/NĐ-CP ngày 29/3/2013 của Chính phủ; Sở Xây dựng Đồng Nai ban hành Văn bản triển khai thực hiện, tham mưu UBND tỉnh báo cáo tổng kết tình hình thực hiện Nghị định số 26/2013/NĐ-CP ngày 29/3/2013 của Chính phủ trên địa bàn tỉnh.

Sở Xây dựng triển khai thực hiện việc tăng cường công tác kiểm tra, quản lý trật tự xây dựng và phòng cháy, chữa cháy đối với nhà ở riêng lẻ có nhiều tầng, nhiều căn hộ, bảo đảm an toàn, bảo vệ tài sản, sức khỏe tính mạng của Nhân dân trên địa bàn tỉnh Đồ

Thực hiện chỉ đạo của Ủy ban nhân dân (UBND) tỉnh tại văn bản số 11567/UBND-KTN ngày 01/11/2023; văn bản số 10437/UBND-KTN ngày 06/10/2023 về việc tăng cường công tác quản lý trật tự xây dựng và phòng cháy, chữa cháy đối với nhà ở riêng lẻ có nhiều tầng, nhiều căn hộ, bảo đảm an toàn, bảo vệ tài sản, sức khỏe tính mạng của Nhân dân trên địa bàn tỉnh. Sở Xây dựng Đồng Nai ban hành Văn bản triển khai thực hiện.

Sở Xây dựng triển khai thực hiện việc tiếp tục tăng cường công tác quản lý quy hoạch, quản lý trật tự xây dựng và báo cáo định kỳ kết quả thực hiện năm 2023 trên địa bàn tỉnh Đồng Nai

Căn cứ Chỉ thị số 38-CT/TU ngày 12/9/2018 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy Đồng Nai về việc tăng cường công tác quản lý quy hoạch xây dựng, quản lý đô thị trên địa bàn tỉnh Đồng Nai; Quyết định số 61/2020/QĐ-UBND ngày 30/12/2020 của Ủy ban nhân dân (UBND) tỉnh ban hành quy định về quản lý trật tự xây dựng trên địa bàn tỉnh Đồng Nai và Quyết định số 55/2021/QĐ-UBND ngày 01/12/2021 của UBND tỉnh ban hành quy định cấp giấy phép xây dựng và quản lý công trình xây dựng trên địa bàn tỉnh Đồng Nai. Sở Xây dựng Đồng Nai ban hành Văn bản tiếp tục triển khai thực hiện năm 2023.

Sở Xây dựng triển khai thực hiện việc tăng cường kiểm tra, xử lý vi phạm trật tự xây dựng trên địa bàn thành phố Biên Hòa.

Tiếp theo Văn bản số 4284/SXD-QLQHKT ngày 07/11/2023 của Sở Xây dưng về việc tăng cường công tác lập, quản lý quy hoạch xây dựng, quy hoạch đô thi, trật tự xây dựng; để nâng cao hiệu quả công tác quản lý nhà nước về trật tự xây dựng trên địa bàn thành phố Biên Hòa; Sở Xây dựng Đồng Nai ban hành Văn bản triển khai thực hiện.

Sở Xây dựng triển khai thực hiện việc tiếp tục chấn chỉnh công tác thanh tra, tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo, phản ánh, kiến nghị.

Thực hiện Văn bản số 10045/UBND-TCD ngày 27/9/2023 của UBND tỉnh về việc chỉ đạo thực hiện kiến nghị của Ban Dân nguyện tại Báo cáo kết quả tiếp công dân phục vụ kỳ họp thứ 5, Quốc Hội khóa XV; Văn bản số 1936/TT-NV1 ngày 24/9/2023 của Thanh tra tỉnh về việc góp ý, chấn chỉnh công tác tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo trên địa bàn tỉnh; Sở Xây dựng Đồng Nai ban hành Văn bản triển khai thực hiện.

Sở Xây dựng triển khai thực hiện Nghị quyết số 623/NQ-UBTVQH15 ngày 07/10/2022 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội về tiếp tục tăng cường hiệu lực, hiệu quả thực hiện chính sách pháp luật về tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo.

Thực hiện Kế hoạch số 76/KH-UBND ngày 24/3/2023 của UBND tỉnh Đồng Nai về việc thực hiện Nghị quyết số 623/NQ-UBTVQH15 ngày 07/10/2022 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội và các kiến nghị tại Báo cáo số 334/BC-ĐGS ngày 07/10/2022 của Đoàn Giám sát; Sở Xây dựng Đồng Nai ban hành Kế hoạch triển khai thực hiện.

Sở Xây dựng triển khai thực hiện Nghị quyết số 168/NQ-CP ngày 11/10/2023 của Chính phủ ban hành Chiến lược quốc gia phòng, chống tham nhũng, tiêu cực đến năm 2030.

Thực hiện Kế hoạch số 261/KH-UBND ngày 08/11/2023 của UBND tỉnh tổ chức thực hiện Nghị quyết số 168/NQ-CP ngày 11/10/2023 của Chính phủ; Sở Xây dựng Đồng Nai ban hành Kế hoạch triển khai thực hiện.

Sở Xây dựng triển khai thực hiện việc tiếp tục chấn chỉnh công tác tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo, phản ánh, kiến nghị năm 2023.

Thực hiện Văn bản số 1602/UBND-TCD ngày 28/02/2023 của Ủy ban Nhân dân (UBND) tỉnh Đồng Nai về việc tiếp tục chấn chỉnh công tác tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo trên địa bàn tỉnh; Sở Xây dựng Đồng Nai ban hành Văn bản triển khai thực hiện.

1 - 10 Next

Liên kết webiste

Số lượt truy cập

Trong ngày:
Tất cả:

Chịu trách nhiệm chính: Ông HỒ VĂN HÀ - ​Giám đốc Sở Xây Dựng tỉnh Đồng Nai
Địa chỉ: Số 38, Đường Phan Chu Trinh, phường Quang Vinh, thành phố Biên Hòa, tỉnh Đồng Nai
Điện thoại: 02513.846283 - Fax: 02513.847795. Email: sxd@dongnai.gov.vn
Bản quyền thuộc về Sở Xây Dựng tỉnh Đồng Nai
® Ghi rõ nguồn "Sở Xây Dựng Đồng Nai" khi bạn phát hành lại thông tin từ website này.​