Thứ 6 - 26/02/2016
Màu đỏ Màu xanh nước biển Màu vàng Màu xanh lá cây

Thanh tra

QUYẾT ĐỊNH Ban hành Nội quy tiếp công dân tại Sở Xây dựng

QUYẾT ĐỊNH Ban hành Nội quy tiếp công dân tại Sở Xây dựng

Tổng kết tình hình thực hiện Nghị định số 16/2022/NĐ-CP ngày 28 tháng 01 năm 2022 của Chính Phủ quy định xử phạt vi phạm hành chính về xây dựng.

Thực hiện đề nghị của Bộ Xây dựng tại Văn bản số 790/BXD-TTr ngày 27/02/2024 và chỉ đạo của UBND tỉnh tại Văn bản số 2037/UBND-KTN ngày 01/3/2024 về việc báo cáo tổng kết tình hình thực hiện Nghị định số 16/2022/NĐ-CP ngày 28/01/2022 của Chính phủ quy định về xử phạt vi phạm hành chính về xây dựng.

Sở Xây dựng triển khai thực hiện Kế hoạch tự kiểm tra việc thực hiện công khai, minh bạch trong hoạt động của Sở năm 2024.

Thực hiện Kế hoạch số 09/KH-UBND ngày 09/01/2024 của Ủy ban Nhân dân (UBND) tỉnh Đồng Nai về công tác phòng, chống tham nhũng trên địa bàn tỉnh năm 2024; Nhằm triển khai thực hiện nghiêm túc việc công khai, minh bạch (CKMB) trong hoạt động của Sở Xây dựng theo quy định của Luật Phòng, chống tham nhũng (PCTN); các văn bản hướng dẫn thi hành và chỉ đạo của UBND tỉnh tại Kế hoạch số 09/KH-UBND ngày 09/01/2024; Sở Xây dựng Đồng Nai ban hành Kế hoạch triển khai thực hiện.

Sở Xây dựng triển khai thực hiện việc tăng cường trách nhiệm người đứng đầu cấp ủy, chính quyền trong công tác tiếp công dân, xử lý đơn thư khiếu nại, tố cáo.

Thực hiện chỉ đạo của Ủy ban Nhân dân (UBND) tỉnh tại Văn bản số 1740/UBND-TCD ngày 21/02/2024 của UBND tỉnh về việc quán triệt, đảm bảo thực hiện đúng quy định pháp luật trong công tác thụ lý, giải quyết khiếu nại của công dân; Văn bản số 554/UBND-TCD ngày 15/01/2024 của UBND tỉnh về việc tăng cường trách nhiệm người đứng đầu cấp ủy, chính quyền trong công tác tiếp công dân, xử lý đơn thư khiếu nại, tố cáo trên địa bàn tỉnh; Sở Xây dựng Đồng Nai ban hành Văn bản triển khai thực hiện.

Tăng cường công tác lãnh đạo, chỉ đạo, quản lý Nhà nước về quy hoạch xây dựng, quy hoạch đô thị, trật tự xây dựng trên địa bàn tỉnh Đồng Nai.

Thực hiện Văn bản số 909/BXD-TTr ngày 04/3/2024 của Bộ Xây dựng về việc tăng cường công tác quản lý quy hoạch xây dựng, quy hoạch đô thị, trật tự xây dựng.

Sở Xây dựng triển khai thực hiện Kế hoạch quản lý công tác thi hành pháp luật xử lý vi phạm hành chính về Xây dựng năm 2024.

Thực hiện Kế hoạch số 28/KH-UBND ngày 19/01/2024 của UBND tỉnh kế hoạch quản lý công tác thi hành pháp luật về xử lý vi phạm hành chính năm 2024; Sở Xây dựng Đồng Nai ban hành Kế hoạch quản lý công tác thi hành pháp luật xử lý vi phạm hành chính về Xây dựng năm 2024.

Sở Xây dựng triển khai thực hiện Kế hoạch tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật về phòng, chống tham nhũng năm 2024.

Thực hiện Kế hoạch số 49/KH-UBND ngày 06/02/2024 của UBND tỉnh Đồng Nai về tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật về phòng, chống tham nhũng trên địa bàn tỉnh Đồng Nai năm 2024; Sở Xây dựng Đồng Nai ban hành Kế hoạch triển khai thực hiện.

Thanh tra Sở Xây dựng phát động và tổ chức phong trào thi đua, khen thưởng năm 2024.

Thực hiện Kế hoạch số 13/KH-TT ngày 17/01/2024 của Thanh tra tỉnh về việc Phát động và tổ chức phong trào thi đua, khen thưởng năm 2024; Kế hoạch số 11/KH-SXD của Sở Xây dựng về việc công tác thi đua, khen thưởng của Sở Xây dựng năm 2024; Kế hoạch số 25/KH-TTr ngày 31/01/2024 của Cụm thi đua số 5 – ngành Thanh tra tỉnh về việc Phát động và tổ chức phong trào thi đua, khen thưởng năm 2024, nhằm tổ chức phong trào thi đua thắng lợi các mục tiêu, nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, quốc phòng - an ninh năm 2024.

Sở Xây dựng triển khai thực hiện Kế hoạch thanh tra năm 2024.

Thực hiện Quyết định số 3276/QĐ-UBND ngày 13/12/2023 của Chủ tịch Ủy ban nhân dân (UBND) tỉnh Đồng Nai về việc ban hành Kế hoạch thanh tra năm 2024; Sở Xây dựng Đồng Nai ban hành văn bản triển khai thực hiện.

Cụm thi đua 5 – ngành Thanh tra tỉnh Đồng Nai tổng kết công tác thi đua, khen thưởng năm 2023

Thực hiện Kế hoạch số 15/KH-TT ngày 19/01/2023 của Thanh tra tỉnh về việc Phát động và tổ chức phong trào thi đua, khen thưởng năm 2023; Kế hoạch số 08/KH-TTra ngày 30/01/2023 của Cụm thi đua số 5 – ngành Thanh tra tỉnh về việc Phát động và tổ chức phong trào thi đua, khen thưởng năm 2023; Bản giao ước thi đua của Cụm thi đua số 5 –ngành Thanh tra tỉnh Đồng Nai năm 2023; Văn bản số 2299/TT-VP ngày 08/11/2023 của Thanh tra tỉnh Đồng Nai về việc tổng kết công tác thi đua, bình xét khen thưởng Bằng khen Thanh tra Chính phủ và Giấy khen Chánh Thanh tra năm 2023.

1 - 10 Next

Liên kết webiste

Số lượt truy cập

Trong ngày:
Tất cả:

Chịu trách nhiệm chính: Ông HỒ VĂN HÀ - ​Giám đốc Sở Xây Dựng tỉnh Đồng Nai
Địa chỉ: Số 38, Đường Phan Chu Trinh, phường Quang Vinh, thành phố Biên Hòa, tỉnh Đồng Nai
Điện thoại: 02513.846283 - Fax: 02513.847795. Email: sxd@dongnai.gov.vn
Bản quyền thuộc về Sở Xây Dựng tỉnh Đồng Nai
® Ghi rõ nguồn "Sở Xây Dựng Đồng Nai" khi bạn phát hành lại thông tin từ website này.​