Thứ 6 - 26/02/2016
Màu đỏ Màu xanh nước biển Màu vàng Màu xanh lá cây
Trung tâm Quy hoạch Xây dựng Đồng Nai phát triển bền vững, thi đua lập thành tích chào mừng kỷ niệm 60 năm thành lập ngành Xây dựng Việt Nam

hinhminhhoa1.jpgHình minh họa 1

Trung tâm Quy hoạch được thành lập theo Quyết định 6475/QĐ.CT.UBT ngày 14/12/2004 của Chủ tịch UBND tỉnh Đồng Nai và được thay thế Quyết định 1586/QĐ-UBND ngày 13/06/2012 của UBND tỉnh Đồng Nai về việc đổi tên Trung tâm Quy hoạch thành Trung tâm Quy hoạch Xây dựng Đồng Nai và Quyết định số 76/QĐ-SXD ngày 23/7/2012 của Sở Xây dựng Đồng Nai về việc quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn, cơ cấu tổ chức của Trung tâm Quy hoạch Xây dựng Đồng Nai.

Trong những năm qua Trung tâm Quy hoạch xây dựng Đồng Nai luôn ra sức thi đua, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao, cụ thể đã đạt được một số kết quả như sau:

Từ cuối năm 2004 đến năm 2017, Trung tâm được giao nhiệm vụ lập hồ sơ quy hoạch xây dựng phục vụ công tác quản lý xây dựng tại một số đô thị thuộc địa bàn tỉnh Đồng Nai; đồng thời Trung tâm cũng cố gắng tìm kiếm đối tác thực hiện các dự án phát triển đô thị gắn với chủ đầu tư cụ thể tạo việc làm thường xuyên cho CB.VC, đảm bảo an sinh xã hội, góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh. Song song với công tác lập hồ sơ quy hoạch xây dựng; Trung tâm cũng đã thực hiện lập dự án đầu tư - thiết kế thi công và tổng dự toán hệ thống hạ tầng kỹ thuật một số dự án khu dân cư phục vụ tái định cư trên địa bàn Tp. Biên Hòa và huyện Nhơn Trạch. Có thể nêu một số đồ án, dự án mà Trung tâm thực hiện như:  Điều chỉnh Quy hoạch chung Thị trấn Long Thành (đã phê duyệt);  Quy hoạch phân khu xã An Hòa và xã Phước Tân - Thành phố Biên Hòa (điều chỉnh lại nhiệm vụ quy hoạch theo góp ý của Bộ Xây dựng); Triển khai lập Nhiệm vụ quy hoạch phân khu các phường thuộc thành phố Biên Hòa (phân khu B1 đến B5); Hoàn thành thẩm định phê duyệt hồ sơ nhiệm vụ Quy hoạch xây dựng vùng huyện (Trung tâm thực hiện 4/8 huyện gồm : Vĩnh Cửu, Định Quán, Cẩm Mỹ và Xuân Lộc); đang tham gia công tác đấu thầu lập đồ án quy hoạch xây dựng vùng huyện.

hinhminhhoa2-ttqh.jpg


Hình minh họa 2

Đối với chương trình Quy hoạch xây dựng xã nông thôn mới:

Trung tâm Quy hoạch Xây dựng Đồng Nai là một trong 9 đơn vị tư vấn tham gia lập đồ án quy hoạch xây dựng xã nông thôn mới trên địa bàn tỉnh Đồng Nai; khối lượng công việc do trung tâm đảm nhận 83/126 xã chiếm khoảng 65% trên tổng số xã phải lập quy hoạch và đã hoàn thành đúng tiến độ; góp phần hoàn thành tiêu chí số 01 trong tổng số 19 tiêu chí xây dựng nông thôn mới. Song song với công tác lập quy hoạch xây dựng nông thôn mới Trung tâm cũng góp phần thiết kế mẫu công trình điển hình (nhà văn hóa ấp và trung tâm văn hóa xã) phù hợp với văn hóa từng địa phương để thực hiện đầu tư xây dựng, giảm chi phí thiết kế và vốn đầu tư. Ngoài ra, Trung tâm cũng đã thực hiện 20/126 đề án xây dựng xã nông thôn mới, tất cả các công việc do Trung tâm đảm nhận đều hoàn thành kịp tiến độ và đạt chất lượng, được các chủ đầu tư tin tưởng và cơ quan chính quyền tặng bằng khen.

Đây là thành tích nổi bật của Trung tâm Quy hoạch Xây dựng Đồng Nai từ năm 2011 đến năm 2017, đã góp phần xây dựng thành công 02 huyện nông thôn mới đầu tiên của cả nước đó là Thị xã Long Khánh và huyện Xuân Lộc tỉnh Đồng Nai.

Ngoài ra, Trung tâm đã chủ động trong công tác khảo sát đo đạc phục vụ kịp thời và đồng bộ với công tác lập hồ sơ quy hoạch xây dựng; từng bước hoàn thiện cơ sở dữ liệu nền địa hình, nhằm phục vụ cho công tác quản lý - cung cấp thông tin cho các cơ quan đơn vị có nhu cầu.

Từ nền tảng đã tạo dựng cùng đội ngũ cán bộ viên chức (CBVC) giàu kinh nghiệm, tâm huyết, Trung tâm đang bước đến một giai đoạn đột phá mạnh mẽ, phát triển cả về tầm vóc và giá trị đóng góp cho địa phương, cộng đồng, tạo được dấu ấn và giá trị thương hiệu gia tăng rõ nét sau thành công của mỗi dự án, góp phần chỉnh trang đô thị Biên Hòa, các đô thị của Đồng Nai, thực hiện chương trình Quốc gia Quy hoạch xây dựng xã nông thôn mới của tỉnh Đồng Nai, nâng cao chất lượng cuộc sống cho người dân và mở rộng phương diện đóng góp của Trung tâm vào phát triển của ngành Xây dựng nói riêng và kinh tế - xã hội của tỉnh Đồng Nai nói chung.

Qua các năm, Trung tâm đã thực hiện đạt và vượt chỉ tiêu kế hoạch được giao. Nhất là kết quả thực hiện kế hoạch trong năm 2016: Doanh thu: 12.300 triệu đồng, đạt 145,0 % so với kế hoạch; Nộp ngân sách: 2.100 triệu đồng, đạt 230% so với kế hoạch. Thu nhập bình quân: 7,3 triệu đồng/người/tháng.

Ban Giám đốc Trung tâm Quy hoạch Xây dựng Đồng Nai phối hợp với cấp ủy chi bộ  đã thực hiện tốt quy chế làm việc, từng bước nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ, thực hiện có hiệu quả nhiệm vụ được giao hàng năm, thực hiện Nghị quyết Hội nghị lần thứ tư BCH Trung ương Đảng (Khóa XII) về tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng; ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ, “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh về phòng, chống suy thoái tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, tự diễn biến, tự chuyển hóa”, làm tốt công tác đăng ký, cam kết, đánh giá nêu gương. Làm tốt công tác giáo dục, rèn luyện quản lý đội ngũ cán bộ đảng viên và công tác phát triển đảng viên mới theo quy định. Tập thể cán bộ viên chức thực hiện tốt nhiệm vụ của người đảng viên, được đánh giá là chi bộ trực thuộc Đảng bộ Sở Xây dựng đạt trong sạch, vững mạnh nhiều năm liền. Từ năm 2010 đến năm 2014: Chi bộ Trung tâm Quy hoạch Xây dựng Đồng Nai đạt Tổ chức cơ sở Đảng trong sạch vững mạnh;

Tập thể cán bộ viên chức trong đơn vị tham gia học tập các lớp bồi dưỡng, nâng cao trình độ chính trị, chuyên môn nghiệp vụ; hàng năm cán bộ viên chức hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao; đều giữ được phẩm chất, đạo đức, lối sống tốt, không có trường hợp nào vi phạm phải xử lý kỷ luật; nội bộ đơn vị đoàn kết.

Với sự tăng trưởng toàn diện và đóng góp tích cực cho sự phát triển của ngành Xây dựng và địa phương thông qua các dự án nổi bật và nhiều hoạt động từ thiện, xã hội ý nghĩa, Trung tâm đã được Sở Xây dựng bình xét, khen thưởng và đề nghị các cấp khen thưởng, UBND tỉnh công nhận là tập thể lao động xuất sắc nhiều năm liền (2010-2016), tặng bằng khen năm 2015, cờ thi đua xuất sắc của UBND tỉnh (năm 2014, năm 2016), Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ năm 2014. Nhân dịp Lễ kỷ niệm 13 năm hình thành và phát triển, Trung tâm đã được Tổng hội Xây dựng Việt Nam tặng Bằng khen năm 2017. Năm 2017, Trung tâm đã được Sở Xây dựng đánh giá hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ, bình xét, khen thưởng và đề nghị các cấp khen thưởng, UBND tỉnh công nhận là tập thể lao động xuất sắc.

Kết quả đạt được trong thời gian qua của Trung tâm Quy hoạch Xây dựng Đồng Nai bên cạnh sự quan tâm của các cấp, các ngành, nhân dân địa phương, thì một phần là có sự quan tâm lãnh đạo sâu sát, kịp thời của Đảng ủy và Ban Giám đốc Sở Xây dựng, sự chỉ đạo trực tiếp của Chi ủy, Ban Giám đốc Trung tâm và sự nỗ lực phấn đấu, sự đoàn kết nhất trí CBVC của Trung tâm và sự thống nhất trong chỉ đạo thực hiện.
​Tin: Đào Quốc Tuấn

Liên kết webiste

Số lượt truy cập

Trong ngày:
Tất cả:

Chịu trách nhiệm chính: Ông HỒ VĂN HÀ - ​Giám đốc Sở Xây Dựng tỉnh Đồng Nai
Địa chỉ: Số 38, Đường Phan Chu Trinh, phường Quang Vinh, thành phố Biên Hòa, tỉnh Đồng Nai
Điện thoại: 02513.846283 - Fax: 02513.847795. Email: sxd@dongnai.gov.vn
Bản quyền thuộc về Sở Xây Dựng tỉnh Đồng Nai
® Ghi rõ nguồn "Sở Xây Dựng Đồng Nai" khi bạn phát hành lại thông tin từ website này.​