Thứ 6 - 26/02/2016
Màu đỏ Màu xanh nước biển Màu vàng Màu xanh lá cây
Chương trình hoạt động năm 2021 của Ban Chấp hành Công đoàn cơ sở Sở Xây dựng

- Chủ đề năm 2021: “Nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ Công đoàn, chất lượng hoạt động Công đoàn cơ sở”.

- Mục tiêu năm 2021: Xây dựng đội ngũ cán bộ Công đoàn cơ sở hoạt động hiệu quả; đẩy mạnh công tác tuyên truyền giáo dục chính trị tư tưởng, giáo dục truyền thống; phát huy vai trò của Công đoàn trong việc thực hiện Quy chế dân chủ cơ sở; làm tốt công tác chăm lo, đại diện, bảo đảm các quyền và lợi ích hợp pháp, chính đáng của cán bộ, đoàn viên, CCVCLĐ; nâng cao chất lượng hiệu quả các phong trào thi đua trong cán bộ, đoàn viên, CCVCLĐ, góp phần thực hiện tốt nhiệm vụ chính trị của cơ quan, xây dựng Công đoàn cơ sở vững mạnh. Tiếp tục tranh thủ sự lãnh đạo của Ban Thường vụ Công đoàn viên chức tỉnh, Đảng ủy Sở Xây dựng, sự phối hợp với cấp ủy, các sở, ban, ngành, đoàn thể, đơn vị để tổ chức các hoạt động thiết thực và hiệu quả cho đoàn viên, CCVCLĐ.

- Chỉ tiêu năm 2021: 100% Công đoàn bộ phận trực thuộc, đoàn viên, CCVCLĐ được tuyên truyền và triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ các cấp; tuyên truyền giáo dục truyền thống nhân kỷ niệm các ngày lễ lớn của Đảng, đất nước. Phối hợp với chính quyền xây dựng kế hoạch và nội dung thi đua phát động đến toàn thể cán bộ, đoàn viên, CCCVLĐ; 100% Công đoàn bộ phận trực thuộc phối hợp với lãnh đạo đơn vị tổ chức hội nghị cán bộ, công chức, viên chức; hội nghị người lao động đảm bảo theo quy định; thực hiện có hiệu quả Quy chế phối hợp hoạt động với người đứng đầu hoặc thủ trưởng đơn vị; 100% Công đoàn bộ phận trực thuộc triển khai thực hiện cuộc vận động “Cán bộ, công chức, viên chức tỉnh Đồng Nai nói không với tiêu cực”, gắn với thực hiện Chỉ thị 05-CT/TW của Bộ chính trị, cuộc vận động xây dựng người cán bộ, công chức, viên chức “Trung thành, trách nhiệm, liêm chính, sáng tạo”. Phấn đấu tập thể CĐCS hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ; 100% Công đoàn bộ phận trực thuộc hoàn thành tốt nhiệm vụ trở lên.

- Một số hoạt động tập trung năm 2021: Tổ chức hoạt động văn hóa, thể dục thể thao chào mừng ngày thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam 03/2/2021; Tổ chức Hội nghị sơ kết 05 triển khai thực hiện Chỉ thị 05-CT/TW của Bộ Chính trị về “Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”; Tổ chức hoạt động chào mừng Kỷ niệm 111 năm ngày Quốc tế Phụ nữ (08/3/1910 – 08/3/2021); Tổ chức cho đoàn viên tiêu biểu xuất sắc về nguồn nhân dịp giỗ tổ Hùng Vương ( Mùng 10/3 Âm lịch); kỷ niệm 46 năm Ngày thống nhất đất nước (30/4/1975 - 30/4/2021); Ngày Quốc tế lao động 1/5 và 63 năm ngày truyền thống Ngành Xây dựng (29/4/1958 – 29/4/2021), dự kiến tổ chức trong tháng 4/2021; Tổ chức tuyên dương con cán bộ, CCVCLĐ đạt thành tích “Học giỏi, sống tốt” lần thứ XXI - năm 2021; Phối hợp với chính quyền tổ chức tham quan nghỉ mát cho đoàn viên công chức, viên chức, lao động thuộc Sở năm 2021; Tổ chức đêm hội trăng rằm cho các cháu thiếu nhi nhân dịp Tết trung thu năm 2021; Tổ chức hoạt động chào mừng chào mừng kỷ niệm 91 năm ngày thành lập Hội liên hiện Phụ nữ Việt Nam (20/10/1930 – 20/10/2021); Phối hợp với chính quyền tổ chức khám sức khỏe cho đoàn viên công chức, viên chức, lao động thuộc Sở. Phối hợp với chính quyền tổ chức tặng quà cho các hộ nghèo tại các vùng sâu vùng xa, vùng đồng bào dân tộc thiểu số trên địa bàn tỉnh; hỗ trợ cho đoàn viên thuộc Sở của hoàn cảnh khó khăn sữa chữa nhà, hỗ trợ cho đoàn viên ốm đau, mắc bệnh hiểm nghèo.

- Một số nhiệm vụ, giải pháp trọng tâm đề ra năm 2021:

+ Tập trung công tác tuyên truyền và triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng các cấp, Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh Đồng Nai lần thứ XI, Nghị quyết Đại hội Đảng bộ khối các cơ quan tỉnh Đồng Nai lần thứ IX; tiếp tục tổ chức triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội Công đoàn tỉnh các cấp, Nghị quyết Đại hội V Công đoàn Viên chức tỉnh; tuyên truyền phổ biến nghị quyết, chỉ thị của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước, của Công đoàn đến cán bộ, đoàn viên, nhằm thực hiện tốt nhiệm vụ của tổ chức Công đoàn, góp phần thực hiện tốt nhiệm vụ chính trị của cơ quan. Tiếp tục triển khai thực hiện cuộc vận động “Cán bộ, công chức, viên chức tỉnh Đồng Nai nói không với tiêu cực”, gắn với thực hiện cuộc vận động xây dựng người cán bộ, công chức, viên chức “Trung thành, trách nhiệm, liêm chính, sáng tạo”, Chỉ thị 05-CT/TW của Bộ Chính trị về “Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”; Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII) của BCH TW Đảng; thực hiện phòng, chống tham nhũng, lãng phí, xây dựng cơ quan, đơn vị vững mạnh. Thường xuyên nắm bắt tình hình tư tưởng, đời sống, nhu cầu, nguyện vọng của cán bộ, đoàn viên; kịp thời phát hiện và đề xuất giải quyết các vấn đề bức xúc trong cán bộ, đoàn viên, CCVCLĐ.

+ Phối hợp với chính quyền trong việc triển khai thực hiện nhiệm vụ chính trị trong năm 2021, tổ chức triển khai kịp thời Chương trình, Kế hoạch thực hiện nhiệm vụ trọng tâm năm 2021, góp phần đảm bảo đạt và vượt các chỉ tiêu đã được tỉnh ủy, HĐND tỉnh, UBND tỉnh giao cho Ngành và Sở Xây dựng trong năm 2021.

+ Chủ động phối hợp với lãnh đạo cơ quan tổ chức triển khai thực hiện Quy chế dân chủ ở cơ sở theo Nghị định 04/2015/NĐ-CP ngày 09/01/2015 và Nghị định 149/2018/NĐ-CP ngày 07/11/2018 của Chính phủ, trọng tâm tổ chức tốt Hội nghị cán bộ công chức, viên chức lao động bảo đảm nội dung, công khai dân chủ để công chức, viên chức lao động bàn bạc thảo luận và đảm bảo thời gian quy định; phát huy vai trò của Ban Chấp hành công đoàn tham gia các Hội đồng tại cơ quan, đơn vị nhằm thực hiện tốt chức năng đại diện và giải quyết kịp thời các chế độ chính sách đối với công chức, viên chức lao động; phối hợp với chính quyền chăm lo vật chất tinh thần cho đoàn viên, công chức, viên chức lao động.

+ Tăng cường công tác xây dựng, củng cố hoạt động của các Công đoàn bộ phận, Tổ công đoàn, nâng cao chất lượng đoàn viên, tiếp tục giới thiệu đoàn viên ưu tú cho Đảng xem xét kết nạp Đảng viên; tham gia xây dựng Đảng, xây dựng chính quyền trong sạch, vững mạnh..

+ Triển khai Kế hoạch thi đua và phát động trong cán bộ, đoàn viên, CCVCLĐ lập thành tích chào mừng kỷ niệm các ngày lễ lớn của Đảng, dân tộc; phát động thi đua thực hiện phong trào “Tham mưu giỏi - Phục vụ tốt”, “Lao động giỏi -  Lao động sáng tạo”, xây dựng cơ quan văn hóa ngày làm việc 8 giờ có chất lượng hiệu quả, phong trào thi đua cải cách thủ tục hành chính, nâng cao chất lượng tham mưu, nêu cao tinh thần phục vụ, kỷ luật, kỷ cương, ý thức trách nhiệm của cán bộ, đoàn viên, CCVCLĐ trong thực hiện nhiệm vụ được giao.

+  Tổ chức các hoạt động chào mừng kỷ niệm ngày Quốc tế Phụ nữ 8/3, Ngày thành lập Hội LHPN Việt Nam, Ngày Phụ nữ Việt Nam 20/10, Ngày gia đình Việt Nam…; lồng ghép với tuyên truyền sinh hoạt về giới, chăm sóc và chống bạo hành trẻ em; tổ chức bình xét danh hiệu thi đua “Giỏi việc nước, đảm việc nhà”; tiếp tục củng cố nâng cao chất lượng hoạt động Ban Nữ công quần chúng CĐCS. Tiếp tục triển khai thực hiện Nghị quyết 6b/TLĐ ngày 29/01/2011 về công tác vận động nữ CBCCVCLĐ và Chỉ thị 03/CT-TLĐ ngày 18/8/2010 về tiếp tục đẩy mạnh phong trào thi đua “Giỏi việc nước, đảm việc nhà” trong nữ cán bộ, CCVCLĐ. Tăng cường tổ chức các hoạt động chăm lo cho nữ cán bộ, CCVCLĐ; con cán bộ CCVCLĐ nhân ngày Quốc tế thiếu nhi, tết trung thu, tuyên dương con cán bộ, CCVCLĐ đạt thành tích “Học giỏi, sống tốt” năm 2021.

+ Phối hợp chính quyền xây dựng kế hoạch từ thiện nhân đạo xã hội của Sở Xây dựng năm 2021; tích cực tham gia đóng góp các loại quỹ xã hội, đóng góp hỗ trợ đồng bào gặp khó khăn, đồng bào nghèo, nạn nhân bị nhiễm chất độc màu da cam; xây dựng nhà tình thương, hiến máu tình nguyện

+ Triển khai thực hiện công tác kiểm tra, giám sát và hoạt động của UBKT CĐCS năm 2021 theo Điều lệ Công đoàn Việt Nam, tập trung công tác giám sát tình hình hoạt động CĐCS, Nghị quyết Đại hội Công đoàn các cấp; quy chế làm việc của Ban Chấp hành, Ủy ban Kiểm tra Công đoàn; công tác xây dựng tổ chức và hoạt động CĐCS; tham mưu Ban Chấp hành, Ban Thường vụ giải quyết kịp thời các đơn thư khiếu nại của cán bộ, đoàn viên, CCVCLĐ theo quy định. Tiếp tục củng cố hoạt động Ban Thanh tra Nhân dân, BCH CĐCS có trách nhiệm thường xuyên hướng dẫn Ban Thanh tra Nhân dân thực hiện tốt chức năng giám sát và các nhiệm vụ theo quy định của pháp luật.

+ Thực hiện tốt việc quyết toán tài chính trong năm, thực hiện công tác lập dự toán kinh phí, tiếp tục triển khai thực hiện Hướng dẫn số 741/HD-CĐVC ngày 28/8/2020 của Ban Thường vụ CĐVC tỉnh về việc xây dựng nguồn lực tài chính đủ mạnh đáp ứng nhiệm vụ của tổ chức Công đoàn Đồng Nai trong tình hình mới.

Huyền Trinh

 ​

Các tin khác

    There are no items to show in this view.

Liên kết webiste

Số lượt truy cập

Trong ngày:
Tất cả:

Chịu trách nhiệm chính: Ông HỒ VĂN HÀ - ​Giám đốc Sở Xây Dựng tỉnh Đồng Nai
Địa chỉ: Số 38, Đường Phan Chu Trinh, phường Quang Vinh, thành phố Biên Hòa, tỉnh Đồng Nai
Điện thoại: 02513.846283 - Fax: 02513.847795. Email: sxd@dongnai.gov.vn
Bản quyền thuộc về Sở Xây Dựng tỉnh Đồng Nai
® Ghi rõ nguồn "Sở Xây Dựng Đồng Nai" khi bạn phát hành lại thông tin từ website này.​