Thứ 6 - 26/02/2016
Màu đỏ Màu xanh nước biển Màu vàng Màu xanh lá cây
Một số kết quả hoạt động Công đoàn Quý I/2022 của Công đoàn cơ sở Sở Xây dựng

Trong Quý I/2022, Ban Chấp hành Công đoàn cơ sở Sở Xây dựng đã tồ chức triển khai kịp thời các văn bản, ý kiến chỉ đạo của Công đoàn viên chức tỉnh Đồng Nai, các văn bản, ý kiến chỉ đạo của Đảng ủy Sở Xây dựng, một số kết quả trọng tâm đạt được như sau:

- Kịp thời ban hành các văn bản triển khai thực hiện nhiệm vụ như sau: Chương trình hành động số 13/CTR-CĐCS 23/02/2022 thực hiện Nghị quyết số 02-NQ/TW ngày 12/6/2021 của Bộ Chính trị về đổi mới tổ chức và hoạt động của công đoàn Việt Nam trong tình hình mới; Chương trình hành động số 14/CTR-CĐCS 23/02/2022 thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XIII và Nghị quyết Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XI, Nghị quyết Đại hội Đảng bộ Khối các cơ quan tỉnh lần thứ IX, nhiệm kỳ 2020-2025 về phong trào CCVCLĐ và hoạt động Công đoàn; Chương trình số 15/CTR-CĐCS 23/02/2022 về Chương trình hoạt động công đoàn năm 2021; Kế hoạch số 16/KH-CĐCS 23/02/2022 phát động phong trào thi đua trong đoàn viên, công chức, viên chức và người lao động năm 2022; Kế hoạch số 17/KH-CĐCS ngày 23/2/2022về công tác kiểm tra giám sát hoạt động công đoàn năm 2022; Văn bản số 19/CĐCS ngày 02/3/2022 về Vận động nữ đoàn viên, công chức, viên chức tham gia hưởng ứng “Tuần lễ áo dài Việt Nam” năm 2022.

- Công tác chăm lo bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp chính đáng cho cán bộ, đoàn viên, CCVC-LĐ: Tổ chức Hội nghị cán bộ công chức viên chức lao động năm 2021, Phối hợp chính quyền ban hành quy chế quản lý, sử dụng tài chính Công đoàn cơ sở Sở Xây dựng năm 2022. Giải quyết đầy đủ tiền lương, tiền thưởng vào các ngày lễ lớn, đảm bảo tiền cơm trưa từ 35.000đ/ngày, tổ chức tặng hoa sinh nhật cho đoàn viên công đoàn trị giá 200.000đồng/người... phân phối chi trả thu nhập tăng thêm cho cán bộ công chức từ nguồn tiết kiệm của kinh phí khoáng; tổ chức tặng quà cho toàn thể đoàn viên công đoàn phần quà trị giá 250.000 đồng/đoàn viên công đoàn nhân dịp Tết nguyên đán Nhâm Dần 2022; Kịp thời tổ chức thăm hỏi các trường hợp ốm đau, hiếu hỉ,.

cbcc.jpg


 

Hội nghị cán bộ công chức viên chức lao động Sở Xây dựng năm 2021

- Triển khai thực hiện công tác tuyên truyền, nâng cao nhận thức, bản lĩnh chính trị; phổ biến đường lối chủ trương của Đảng, chính sách pháp luật của nhà nước, nghị quyết của Công đoàn cho cán bộ, đoàn viên, CCVCLĐ; Đẩy mạnh công tác tuyên truyền, giáo dục chính trị, tư tưởng cho đoàn viên và người lao động; tiếp tục triển khai thực hiện cuộc vận động xây dựng người cán bộ, công chức, viên chức “Trung thành, trách nhiệm, liêm chính, sáng tạo”, cuộc vận động “Cán bộ, công chức, viên chức tỉnh Đồng Nai nói không với tiêu cực”, gắn với thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW, ngày 15/5/2016 của Bộ Chính trị về “Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”; triển khai cho 100% đoàn viên công đoàn thực hiện “Bản cam kết, tu dưỡng rèn luyện phấn đấu năm 2022”; Thực hiện “bản đăng ký làm theo làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh năm 2022”

- Ban hành Kế hoạch số 16/KH-CĐCS ngày 23/2/2022 về việc phát động phong trào thi đua trong đoàn viên, công chức, viên chức và người lao động năm 2022; Đăng ký thi đua năm 2022 của Công đoàn cơ sở Sở Xây dựng (Văn bản số 04/CĐCS ngày 10/2/2022); Đăng ký thi đua giỏi việc nước, đảm việc nhà năm 2022 (Văn bản số 21/CĐCS ngày 02/3/2022), tổng số Số nữ CCVCLĐ đăng ký thực hiện phong trào thi đua là 39/39 người, chiếm tỷ lệ 100%; Phối hợp triển khai kế hoạch phát động phong trào thi đua năm 2022 của Sở Xây dựng. Vận động 100% đoàn viên đăng ký thi đua năm 2022.

- Tiếp tục triển khai Kế hoạch số 16/KH-CĐCS ngày 01/3/2021 về việc tăng cường củng cố, nâng cao chất lượng hoạt động Công đoàn cơ sở, giai đoạn 2021-2023; Tổ chức họp Ban Chấp hành công đoàn định kỳ Quý 1/2022 , với nội dung: Thông qua Chương trình hành động thực hiện Nghị quyết số 02-NQ/TW ngày 12/6/2021 của Bộ Chính trị về đổi mới tổ chức và hoạt động của công đoàn Việt Nam trong tình hình mới; Chương trình hành động thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XIII và Nghị quyết Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XI, Nghị quyết Đại hội Đảng bộ Khối các cơ quan tỉnh lần thứ IX, nhiệm kỳ 2020-2025 về phong trào CCVCLĐ và hoạt động Công đoàn; Chương trình hoạt động công đoàn năm 2022; Kế hoạch phát động phong trào thi đua trong đoàn viên, công chức, viên chức và người lao động năm 2022; Kế hoạch về công tác kiểm tra giám sát hoạt động công đoàn năm 2022.

- Về hoạt động nữ công: Triển khai Văn bản số 1003/CĐVC ngày 28/2/2022 của Công đoàn viên chức tỉnh Đồng Nai về việc vận động  nữ cán bộ, đoàn viên tham gia hưởng ứng Tuần lễ áo dài Việt Nam” năm 2022. Tham gia Hội thi ẩm thực và giao lưu văn nghệ do Công đoàn viên chức tỉnh tổ chức. Tổ chức hoạt động chào mừng kỷ niệm 112 năm Ngày Quốc Tế Phụ nữ (08/3/1910 - 08/3/2022): Phát động “Tuần lễ Áo dài Việt Nam”;  Phối hợp với chính quyền tổ chức tặng bộ áo dài cho nữ đoàn viên; Xét công nhận danh hiệu “Giỏi việc nước, đảm việc nhà” năm 2021; Phát động phong trào thi đua “Giỏi việc nước, đảm việc nhà” năm 2022.

nau an.jpg


CĐCS Sở Xây dựng tham gia Hội thi ẩm thực chào mừng 112 năm Ngày Quốc Tế Phụ nữ (08/3/1910 - 08/3/2022)

 

chie.jpg


Công đoàn bộ phận Trung tâm Tư vấn Quy hoạch Kiểm định xây dựng

hưởng ứng “Tuần lễ áo dài Việt Nam” 2022

- Công tác xã hội từ thiện: Triển khai, vận động đoàn viên công đoàn tham gia hiến máu tình nguyện với 05 đoàn viên đăng ký tham gia; tham gia đóng góp đầy đủ các quỹ do công đoàn, cơ quan cấp trên phát động.

- Ban hành Kế hoạch số 17/KH-CĐCS ngày 23/2/2022 về công tác kiểm tra giám sát hoạt động công đoàn năm 2021. Tiếp tục chỉ đạo tăng cường công tác giám sát việc thực hiện chủ trương đường lối của Đảng, chế độ, chính sách, pháp luật của Nhà nước, nội quy, quy chế của Sở Xây dựng; giám sát việc thực hiện Nghị quyết Hội nghị cán bộ công chức, viên chức; Kịp thời  kiến nghị với lãnh đạo cơ quan khắc phục những thiếu sót được phát hiện qua việc giám sát.

Bên cạnh kết quả đạt được nêu trên, do ảnh hưởng của dịch Covid-19, trong Quý I/2022 việc tổ chức các hoạt động phong trào còn hạn chế, chưa tổ chức đầy đủ các hoạt động theo chương trình hoạt động công đoàn năm 2022 đã đề ra.

Phương hướng nhiệm vụ trọng tâm Quý II/2022

-  Đẩy mạnh công tác tuyên truyền, giáo dục chính trị, tư tưởng cho đoàn viên và người lao động; tiếp tục triển khai thực hiện cuộc vận động xây dựng người cán bộ, công chức, viên chức “Trung thành, trách nhiệm, liêm chính, sáng tạo”, cuộc vận động “Cán bộ, công chức, viên chức tỉnh Đồng Nai nói không với tiêu cực”, gắn với thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW, ngày 15/5/2016 của Bộ Chính trị về “Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”; nhiệm vụ đột phá của Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ khối lần thứ IX, nhiệm kỳ 2020 - 2025 về thực hiện trách nhiệm nêu gương, kỷ luật, kỷ cương của cán bộ, đảng viên, nhất là cán bộ lãnh đạo, quản lý tại các cơ quan, đơn vị trong Đảng bộ khối, góp phần xây dựng cơ quan vững mạnh.

- Tổ chức triển khai kịp thời Chương trình, Kế hoạch thực hiện nhiệm vụ trọng tâm trong Quý II/2022; tiếp tục phát huy vai trò của Ban Chấp hành công đoàn tham gia các Hội đồng tại cơ quan, đơn vị nhằm thực hiện tốt chức năng đại diện và giải quyết kịp thời các chế độ chính sách đối với công chức, viên chức lao động.

- Tiếp tục triển khai Kế hoạch về việc tăng cường củng cố, nâng cao chất lượng hoạt động Công đoàn cơ sở, giai đoạn 2021-2023; Thực hiện tốt công tác giới thiệu đoàn viên ưu tú cho Đảng xem xét kết nạp Đảng viên; tham gia xây dựng Đảng, xây dựng chính quyền trong sạch, vững mạnh; tích cực tham gia thực hành tiết kiệm, phòng chống lãng phí, kiên quyết đấu tranh chống tham nhũng, quan liêu, cửa quyền tại cơ quan.

- Triển khai Kế hoạch phát động phong trào thi đua trong đoàn viên, công chức, viên chức và người lao động năm 2022; Tham gia các phong trào do công đoàn cấp trên phát động. Tham gia các hoạt động văn hóa, văn nghệ, thể thao chào mừng kỷ niệm  các ngày lễ lớn của Đảng, của đất nước, của ngành

- Tổ chức cho đoàn viên tiêu biểu xuất sắc về nguồn nhân dịp giỗ tổ Hùng Vương (Mùng 10/3 Âm lịch); kỷ niệm Ngày thống nhất đất nước (30/4/1975 - 30/4/2022); Ngày Quốc tế lao động 1/5 và ngày truyền thống Ngành Xây dựng (29/4/1958 – 29/4/2022), dự kiến tổ chức trong tháng 4/2022.

- Phối hợp với chính quyền xây dựng kế hoạch khám sức khỏe định kỳ, tổ chức tham quan nghỉ mát cho đoàn viên công chức, viên chức, lao động thuộc Sở năm 2022.

- Phối hợp chính quyền xây dựng và triển khai kế hoạch từ thiện nhân đạo xã hội của Sở Xây dựng năm 2022. Vận động cán bộ CCVCLĐ tích cực tham gia đóng góp quỹ xã hội, tham gia hiến máu tình nguyện,…

- Triển khai thực hiện công tác kiểm tra, giám sát và hoạt động của UBKT CĐCS năm 2022 theo Điều lệ Công đoàn Việt Nam, tập trung công tác giám sát tình hình hoạt động CĐCS, Nghị quyết Đại hội Công đoàn các cấp; quy chế làm việc của Ban Chấp hành, Ủy ban Kiểm tra Công đoàn; công tác xây dựng tổ chức và hoạt động CĐCS; giải quyết kịp thời các đơn thư khiếu nại của cán bộ, đoàn viên, CCVCLĐ theo quy định. Phát huy vai trò Ban Thanh tra Nhân dân thực hiện tốt chức năng giám sát và các nhiệm vụ theo quy định của pháp luật.

Huyền Trinh

Liên kết webiste

Số lượt truy cập

Trong ngày:
Tất cả:

Chịu trách nhiệm chính: Ông HỒ VĂN HÀ - ​Giám đốc Sở Xây Dựng tỉnh Đồng Nai
Địa chỉ: Số 38, Đường Phan Chu Trinh, phường Quang Vinh, thành phố Biên Hòa, tỉnh Đồng Nai
Điện thoại: 02513.846283 - Fax: 02513.847795. Email: sxd@dongnai.gov.vn
Bản quyền thuộc về Sở Xây Dựng tỉnh Đồng Nai
® Ghi rõ nguồn "Sở Xây Dựng Đồng Nai" khi bạn phát hành lại thông tin từ website này.​