Thứ 6 - 26/02/2016
Màu đỏ Màu xanh nước biển Màu vàng Màu xanh lá cây
Kế hoạch thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ Chính trị (khóa XII) và Chỉ thị số 27/CT-TTg ngày 08/9/2016 của Thủ tướng Chính phủ về “Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” năm 2022

Tiếp tục triển khai thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ Chính trị (khóa XII) và Chỉ thị số 27/CT-TTg ngày 08/9/2016 của Thủ tướng Chính phủ về “Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”. Ngày 22/4/2022, Sở Xây dựng ban hành Kế hoạch số 31/KH-SXD triển khai thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ Chính trị (khóa XII) và Chỉ thị số 27/CT-TTg ngày 08/9/2016 của Thủ tướng Chính phủ về “Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” năm 2022. Theo đó, kế hoạch đã đề ra một số nhiệm vụ trọng tâm năm 2022, như sau:

- Tổ chức học tập chuyên đề năm 2022 “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh về tăng cường kỷ cương, kỷ luật, xây dựng đội ngũ cán bộ, đảng viên thật sự tiên phong, gương mẫu, có đạo đức cách mạng trong sáng, bản lĩnh chính trị vững vàng, đủ năng lực đáp ứng yêu cầu trong tình hình mới”

- Đẩy mạnh công tác tuyên truyền về tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh: Tiếp tục quán triệt, nâng cao nhận thức về tầm quan trọng việc thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ Chính trị (khóa XII); ý nghĩa, vai trò của việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh đối với công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng, xây dựng hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh, xây dựng văn hóa, con người Việt Naa n đáp ứng yêu cầu phát triển bền vững và bảo vệ vững chắc Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa.

- Đưa việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh vào chương trình, kế hoạch hành động thực hiện nhiệm vụ chính trị cơ quan; đưa nội dung học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh vào sinh hoạt chuyên đề tại cơ quan. Tiếp tục thực hiện trách nhiệm nêu gương theo Quy định số 101-QĐ/TW ngà 07/6/2012 của Ban Bí  thư Trung ương đảng về “trách nhiệm nêu gương của cán bộ đảng viên, nhất là cán bộ chủ chốt các cấp và Quy định số 30-Qđi/TU ngày 05/7/2019 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy “về trách nhiệm nêu gương của cán bộ, đảng viên, trước hết là Uỷ viên Ban thường vụ Tỉnh ủy, ủy viên Ban Chấp hành đảng bộ tỉnh” gắn với thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII) về xây dựng, chỉnh đốn Đảng.

- Vận động công chức, viên chức lao động tham gia các cuộc thi liên quan đến học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh năm 2022: Thường xuyên vận động và tạo điều kiện cho công chức, viên chức lao động tham gia các cuộc thi liên quan đến học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh năm 2022; tham gia các phong trào thi đua của các cấp, các ngành, đoàn thể, địa phương, cơ quan góp phần thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng, Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XI, Nghị quyết Đại hội Đảng bộ Khối lần thứ IX và Nghị quyết Đại hội Đảng bộ Sở Xây dựng lần thứ XVI.

- Tăng cường công tác kiểm tra, giám sát: Tăng cường công tác kiểm tra, giám sát, đôn đốc thực hiện thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW ngày 15/5/2016 của Bộ Chính trị (khóa XII) và các quy định về trách nhiệm nêu gương. Nghiên cứu, phát hiện cách làm hay, thiết thực, hiệu quả để triển khai trên diện rộng; đồng thời kịp thời chấn chỉnh những biểu hiện lệch lạc, hoặc thiếu quan tâm, triển khai hình thức. Kiên quyết xử lý theo đúng quy định của pháp luật Nhà nước đối với công chức, viên chức có sai phạm, tham nhũng, tiêu cực, suy thoái về “tự diễn biến” “tự chuyển hóa”, nói và làm trái quan điểm, đường lối, nghị quyết của Đảng.

Huyền Trinh​

Các tin khác

Liên kết webiste

Số lượt truy cập

Trong ngày:
Tất cả:

Chịu trách nhiệm chính: Ông HỒ VĂN HÀ - ​Giám đốc Sở Xây Dựng tỉnh Đồng Nai
Địa chỉ: Số 38, Đường Phan Chu Trinh, phường Quang Vinh, thành phố Biên Hòa, tỉnh Đồng Nai
Điện thoại: 02513.846283 - Fax: 02513.847795. Email: sxd@dongnai.gov.vn
Bản quyền thuộc về Sở Xây Dựng tỉnh Đồng Nai
® Ghi rõ nguồn "Sở Xây Dựng Đồng Nai" khi bạn phát hành lại thông tin từ website này.​