Thứ 6 - 26/02/2016
Màu đỏ Màu xanh nước biển Màu vàng Màu xanh lá cây
TĂNG CƯỜNG NỘP HỒ SƠ THỦ TỤC HÀNH CHÍNH TRỰC TUYẾN THUỘC THẨM QUYỀN GIẢI QUYẾT CỦA SỞ XÂY DỰNG

Sở Xây dựng thông báo một số nội dung như sau:

1. Danh mục 41 TTHC thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Xây dựng thông qua Cổng DVC trực tuyến của tỉnh tại địa chỉ (https://dichvucong.dongnai.gov.vn), Sở Xây dựng sẽ ưu tiên tiếp nhận và xử lý đối với các hồ sơ TTHC được nộp qua mạng.

 

TT

Tên thủ tục hành chính

Mức độ

Lĩnh vực

1

Công bố hợp quy sản phẩm, hàng hóa vật liệu xây dựng

4

Vật liệu xây dựng

2

Cung cấp thông tin về quy hoạch xây dựng

4

Quy hoạch xây dựng

3

Kiểm tra công tác nghiệm thu hoàn thành công trình (đối với các công trình trên địa bàn thuộc trách nhiệm quản lý của Sở Xây dựng, Sở quản lý công trình xây dựng chuyên ngành, trừ các công trình thuộc thẩm quyền kiểm tra của Hội đồng kiểm tra nhà nước về công tác nghiệm thu công trình xây dựng và cơ quan chuyên môn về xây dựng thuộc Bộ Xây dựng, Bộ quản lý công trình xây dựng chuyên ngành)

 

4

Quản lý chất lượng công trình xây dựng

4

Cấp chứng chỉ hành nghề hoạt động xây dựng lần đầu hạng II, hạng III

4

Hoạt động xây dựng

 

5

Cấp điều chỉnh hạng chứng chỉ hành nghề hoạt động xây dựng  hạng II, hạng III

4

6

Cấp lại chứng chỉ hành nghề hoạt động xây dựng (trường hợp chứng chỉ mất, hư hỏng)

4

7

Cấp lại chứng chỉ hành nghề hoạt động xây dựng hạng II, hạng III (do lỗi của cơ quan cấp)

4

8

Cấp điều chỉnh, bổ sung nội dung chứng chỉ hành nghề hoạt động xây dựng hạng II, hạng III

4

9

Cấp chuyển đổi chứng chỉ hành nghề hoạt động xây dựng của cá nhân người nước ngoài hạng II, hạng III

4

10

Cấp gia hạn chứng chỉ hành nghề hoạt động xây dựng hạng II, hạng III

4

11

Cấp chứng chỉ hành nghề kiến trúc

4

 

Kiến trúc

12

Cấp lại chứng chỉ hành nghề kiến trúc bị ghi sai do lỗi của cơ quan cấp chứng chỉ hành nghề

4

13

Cấp chứng chỉ năng lực hoạt động xây dựng lần đầu hạng II, hạng III

4

Hoạt động xây dựng

14

Cấp lại chứng chỉ năng lực hoạt động xây dựng hạng II, hạng III (do mất, hư hỏng)

4

15

Cấp lại chứng chỉ năng lực hoạt động xây dựng hạng II, hạng III (do lỗi của cơ quan cấp)

4

16

Cấp điều chỉnh, bổ sung nội dung chứng chỉ năng lực hoạt động xây dựng hạng II, hạng III

4

17

Cấp giấy phép hoạt động xây dựng cho nhà thầu nước ngoài thuộc dự án nhóm B, C

4

18

Cấp giấy phép hoạt động xây dựng điều chỉnh cho nhà thầu nước ngoài thuộc dự án nhóm B, C

4

19

Cấp lại (cấp đổi) chứng chỉ hành nghề môi giới bất động sản do bị mất, bị rách, bị cháy, bị hủy hoại do thiên tai hoặc lý do bất khả kháng hoặc cấp lại chứng chỉ hành nghề môi giới bất động sản do hết hạn (hoặc gần hết hạn)

4

Kinh doanh bất động sản

20

Thủ tục cấp mới chứng chỉ hành nghề môi giới bất động sản

4

21

Thủ tục thông báo nhà ở hình thành trong tương lai đủ điều kiện được bán, cho thuê mua

4

Nhà ở

22

Cho thuê nhà ở sinh viên thuộc sở hữu nhà nước

3

23

Công nhận điều chỉnh hạng nhà chung cư

3

24

Cho thuê nhà ở cũ thuộc sở hữu nhà nước

3

 

 

 

25

Công nhận hạng/công nhận lại hạng nhà chung cư

3

 

26

Cho thuê, thuê mua nhà ở xã hội thuộc sở hữu nhà nước

3

27

Thuê nhà ở công vụ thuộc thẩm quyền quản lý của UBND cấp tỉnh

3

28

Bán nhà ở cũ thuộc sở hữu nhà nước

3

29

Thẩm định nhiệm vụ, nhiệm vụ điều chỉnh quy hoạch chi tiết của dự án đầu tư xây dựng công trình theo hình thức kinh doanh thuộc thẩm quyền phê duyệt của UBND cấp tỉnh

4

Quy hoạch kiến trúc

30

Thẩm định đồ án, đồ án điều chỉnh quy hoạch chi tiết của dự án đầu tư xây dựng công trình theo hình thức kinh doanh thuộc thẩm quyền phê duyệt của UBND cấp tỉnh

4

31

Đăng ký công bố thông tin người giám định tư pháp xây dựng theo vụ việc, tổ chức giám định tư pháp xây dựng theo vụ việc đối với các cá nhân, tổ chức không thuộc thẩm quyền giải quyết của Bộ Xây dựng, văn phòng giám định tư pháp xây dựng trên địa bàn được Ủy ban nhân dân tỉnh cho phép hoạt động

4

Giám định tư pháp xây dựng

32

Bổ nhiệm giám định viên tư pháp xây dựng đối với cá nhân khác không thuộc thẩm quyền của Bộ Xây dựng

4

Giám định tư pháp xây dựng

33

Điều chỉnh, thay đổi thông tin cá nhân, tổ chức thực hiện giám định tư pháp xây dựng do UBND cấp tỉnh đã tiếp nhận đăng ký, công bố thông tin

4

Giám định tư pháp xây dựng

34

Cho ý kiến về việc kéo dài thời hạn sử dụng của công trình hết thời hạn sử dụng theo thiết kế nhưng có nhu cầu sử dụng tiếp (trừ trường hợp nhà ở riêng lẻ).

4

Quản lý chất lượng công trình xây dựng

35

Công nhận chủ đầu tư dự án xây dựng nhà ở thuộc thẩm quyền của UBND cấp tỉnh (trong trường hợp có nhiều nhà đầu tư dự án xây dựng nhà ở thương mại được chấp thuận chủ trương đầu tư theo pháp luật về đầu tư).

4

Nhà ở 

36

Cấp giấy phép xây dựng công trình cấp đặc biệt, cấp I, cấp II (công trình Không theo tuyến/Theo tuyến trong đô thị/Tín ngưỡng, tôn giáo/Tượng đài, tranh hoành tráng/Theo giai đoạn cho công trình không theo tuyến/Theo giai đoạn cho công trình theo tuyến trong đô thị/Dự án).

4

Hoạt động xây dựng 

37

Cấp giấy phép xây dựng sửa chữa, cải tạo đối với công trình cấp đặc biệt, cấp I, cấp II (công trình Không theo tuyến/ Theo tuyến trong đô thị/Tín ngưỡng, tôn giáo/ Tượng đài, tranh hoành tráng/ Theo giai đoạn cho công trình không theo tuyến/ Theo giai đoạn cho công trình theo tuyến trong đô thị/Dự án).

4

Hoạt động xây dựng

38

Cấp giấy phép di dời đối với công trình cấp đặc biệt, cấp I, cấp II (công trình Không theo tuyến/Theo tuyến trong đô thị/Tín ngưỡng, tôn giáo/ Tượng đài, tranh hoành tráng/ Theo giai đoạn cho công trình không theo tuyến/ Theo giai đoạn cho công trình theo tuyến trong đô thị/Dự án).

4

Hoạt động xây dựng 

39

Cấp điều chỉnh giấy phép xây dựng đối với công trình cấp đặc biệt, cấp I, cấp II (công trình Không theo tuyến/Theo tuyến trong đô thị/Tín ngưỡng, tôn giáo/Tượng đài, tranh hoành tráng/Theo giai đoạn cho công trình không theo tuyến/Theo giai đoạn cho công trình theo tuyến trong đô thị/Dự án).

4

Hoạt động xây dựng 

40

Gia hạn giấy phép xây dựng đối với công trình cấp đặc biệt, cấp I, cấp II (công trình Không theo tuyến/Theo tuyến trong đô thị/Tín ngưỡng, tôn giáo/Tượng đài, tranh hoành tráng/Theo giai đoạn cho công trình không theo tuyến/Theo giai đoạn cho công trình theo tuyến trong đô thị/Dự án).

4

Hoạt động xây dựng 

41

Cấp lại giấy phép xây dựng đối với công trình cấp đặc biệt, cấp I, cấp II (công trình Không theo tuyến/Theo tuyến trong đô thị/Tín ngưỡng, tôn giáo/ Tượng đài, tranh hoành tráng/Theo giai đoạn cho công trình không theo tuyến/Theo giai đoạn cho công trình theo tuyến trong đô thị/Dự án).

4

Hoạt động xây dựng 

2. Ngày 25/7/2022, Sở Xây dựng có Văn bản số 2177/SXD-VP gửi Sở Thông tin và Truyền thông kiến nghị nâng cấp dung lượng file lên 200 MB để phục vụ nộp hồ sơ trực tuyến trên Cổng DVC trực tuyến của tỉnh. Do đó, đề nghị các cá nhân, tổ chức, người dân, doanh nghiệp tạm thời nộp hồ sơ trực tuyến đối với các hồ sơ TTHC có tổng dung lượng file từ 70 MB trở xuống. Đối với các hồ sơ TTHC có tổng dung lượng file lớn hơn 70MB, sau khi Sở Thông tin và Truyền thông có ý kiến phản hồi Sở Xây dựng sẽ có thông báo sau.

3. Về trả kết quả giải quyết TTHC: Tất cả các hồ sơ sau khi hoàn thành Sở Xây dựng sẽ kết hợp việc trả kết quả thông qua các hình thức: (1) trả trực tiếp tại Trung tâm hành chính công tỉnh (số 236, đường Phan Trung, phường Tân Tiến, thành phố Biên Hòa, tỉnh Đồng Nai) hoặc (2) trả kết quả qua dịch vụ bưu chính công ích hoặc (3) trả trực tuyến theo nhu cầu đăng ký của người thực hiện TTHC.

4. Mọi thắc mắc, phản ánh, kiến nghị liên quan đến TTHC thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Xây dựng kính đề nghị các cơ quan, đơn vị, địa phương, người dân, doanh nghiệp liên hệ Tổng đài Dịch vụ công (0251) 1022 hoặc Tổng đài Trung tâm hành chính công tỉnh số (0251). 8824. 824  bấm số nội bộ 101 (Quầy tiếp nhận và trả kết quả của Sở Xây dựng) để được hướng dẫn./.

                                                                                                      Hoàng Mai

 ​

Các tin khác

Liên kết webiste

Số lượt truy cập

Trong ngày:
Tất cả:

Chịu trách nhiệm chính: Ông HỒ VĂN HÀ - ​Giám đốc Sở Xây Dựng tỉnh Đồng Nai
Địa chỉ: Số 38, Đường Phan Chu Trinh, phường Quang Vinh, thành phố Biên Hòa, tỉnh Đồng Nai
Điện thoại: 02513.846283 - Fax: 02513.847795. Email: sxd@dongnai.gov.vn
Bản quyền thuộc về Sở Xây Dựng tỉnh Đồng Nai
® Ghi rõ nguồn "Sở Xây Dựng Đồng Nai" khi bạn phát hành lại thông tin từ website này.​