Thứ 6 - 26/02/2016
Màu đỏ Màu xanh nước biển Màu vàng Màu xanh lá cây
Thực hiện thông báo kết luận kiểm tra của Bộ Xây dựng đối với công tác quản lý nhà nước về quản lý chi phí đầu tư xây dựng, hợp đồng xây dựng trên địa bàn tỉnh Đồng Nai.

Ngày 06/3/2023, UBND tỉnh Đồng Nai ban hành Văn bản số 1864/UBND-KTN về việc thực hiện thông báo kết luận kiểm tra của Bộ Xây dựng đối với công tác quản lý nhà nước về quản lý chi phí đầu tư xây dựng, hợp đồng xây dựng trên địa bàn tỉnh Đồng Nai. Theo đó, Chủ tịch UBND tỉnh đã giao các đơn vị liên quan thực hiện các nội dung nhằm nâng cao chất lượng công tác thực hiện chức năng  quản lý nhà nước về quản lý chi phí đầu tư xây dựng, hợp đồng xây dựng trên địa bàn tỉnh trong thời gian tới, cụ thể như sau:

1. Các đơn vị rà soát, nghiên cứu mục III (một số tồn tại hạn chế và nguyên nhân) tại Văn bản số 5998/BXD-KTXD ngày 30 tháng 12 năm 2022 của Bộ Xây dựng để rút kinh nghiệm, tránh xảy ra sai sót tương tự trong thời gian tới.

2. Giao Sở Xây dựng chủ trì, phối hợp cùng các đơn vị liên quan:

a) Tham mưu đề xuất trình UBND tỉnh chỉ đạo thực hiện hoàn thiện quy định về việc xác định và quản lý chi phí đầu tư xây dựng trên địa bàn tỉnh để đảm bảo hướng dẫn thực hiện theo đúng nội dung quy định tại Nghị định số 10/2021/NĐ-CP ngày 09 tháng 02 năm 2021 của Chính phủ về quản lý chi phí đầu tư xây dựng và các Thông tư hướng dẫn; việc bố trí nguồn lực (nhân sự, ngân sách) cho việc xây dựng, ban hành, công bố các thông tin, dữ liệu phục vụ lập và quản lý chi phí.

b) Chủ động trong việc theo dõi, nắm bắt các tồn tại, bất cập trong quá trình áp dụng hệ thống định mức đã được ban hành để kịp thời phản ánh, gửi cơ quan nhà nước có thẩm quyền xem xét; rà soát, cập nhật hệ thống định mức hoặc tổ chức các định định mức dự toán cho các công tác xây dựng đặc thù của địa phương, tham mưu đề xuất trình UBND tỉnh ban hành áp dụng trên địa bàn đáp ứng yêu cầu về quản lý chi phí đầu tư xây dựng.

c) Nghiên cứu ý kiến của Bộ Xây dựng tại khoản 2.2 Mục IV Văn bản số 5998/BXD-KTXD ngày 30 tháng 12 năm 2022 để thực hiện xác định và công bố giá vật liệu, nhân công, máy thi công và chỉ số giá xây dựng.

3. Các Sở Quản lý công trình xây dựng chuyên ngành, Ban Quản lý dự án, chủ đầu tư, nhà thầu thi công:

a) Thực hiện trách nhiệm và nghĩa vụ trong việc xác định danh mục các công tác chưa được ban hành định mức hoặc định mức ban hành chưa phù hợp và tổ chức khảo sát, xác định định mức hoặc điều chỉnh định mức cho các công tác xây dựng trong quá trình lập và quản lý chi phí đầu tư xây dựng; đồng thời, bố trí nguồn lực hợp lý để thực hiện công tác rà soát, cập nhật định mức cho các công tác xây dựng trên địa bàn tỉnh theo quy định tại Điều 22, Điều 23 Nghị định số 10/2021/NĐ-CP ngày 09 tháng 02 năm 2021 của Chính phủ gửi Sở Xây dựng tổng hợp, báo cáo, tham mưu đề xuất trình UBND tỉnh ban hành làm cơ sở thực hiện.

b) Các Ban Quản lý dự án, chủ đầu tư các dự án đầu tư xây dựng:

- Thực hiện đăng ký tài khoản để tham gia sử dụng hệ thống cơ sở dữ liệu về định mức xây dựng, giá xây dựng công trình và chỉ số giá xây dựng; cung cấp thông tin, dữ liệu đơn giá nhân công xây dựng, giá ca máy, giá vật liệu xây dựng vào hệ thống cơ sở dữ liệu theo danh mục thông tin quy định tại khoản 2 Điều 5 Quyết định số 737/QĐ-BXD ngày 05 tháng 9 năm 2022 của Bộ trưởng Bộ Xây dựng.

- Rà soát việc thực hiện hợp đồng xây dựng, đảm bảo tuân thủ pháp luật. Việc thực hiện các dự án, công trình trong thời gian tới cần nghiên cứu điều kiện áp dụng các loại giá hợp đồng theo quy định tại khoản 5 Điều 15 Nghị định số 37/2015/NĐ-CP ngày 22 tháng 4 năm 2015 của Chính phủ quy định chi tiết về hợp đồng xây dựng để quyết định áp dụng hình thức (giá) hợp đồng, đảm bảo phù hợp với điều kiện thực tiễn, kế hoạch triển khai của từng dự án, công trình, đảm bảo tính khả thi trong quá trình thực hiện hợp đồng.

Chủ tịch UBND tỉnh yêu cầu các Sở, Ban ngành và UBND các huyện, thành phố tổ chức triển khai thực hiện nghiêm túc các nội dung nêu trên

 (Đính kèm:

- Văn bản số 1864/UBND-KTN ngày 06/3/2023 của UBND tỉnh Đồng Nai về việc thực hiện thông báo kết luận kiểm tra của Bộ Xây dựng đối với công tác quản lý nhà nước về quản lý chi phí đầu tư xây dựng, hợp đồng xây dựng trên địa bàn tỉnh Đồng Nai

- Văn bản số 5998/BXD-KTXD ngày 30/12/2022 của Bộ Xây dựng về việc thông báo kết luận kiểm tra việc thực hiện chức năng quản lý nhà nước về quản lý chi phí đầu tư xây dựng, hợp đồng xây dựng trên địa bàn tỉnh Đồng Nai.

​Tác giả: Nguyễn Trần Minh Nguyệt


Nguyễn Trần Minh Nguyệt

Các tin khác

Liên kết webiste

Số lượt truy cập

Trong ngày:
Tất cả:

Chịu trách nhiệm chính: Ông HỒ VĂN HÀ - ​Giám đốc Sở Xây Dựng tỉnh Đồng Nai
Địa chỉ: Số 38, Đường Phan Chu Trinh, phường Quang Vinh, thành phố Biên Hòa, tỉnh Đồng Nai
Điện thoại: 02513.846283 - Fax: 02513.847795. Email: sxd@dongnai.gov.vn
Bản quyền thuộc về Sở Xây Dựng tỉnh Đồng Nai
® Ghi rõ nguồn "Sở Xây Dựng Đồng Nai" khi bạn phát hành lại thông tin từ website này.​