Thứ 6 - 26/02/2016
Màu đỏ Màu xanh nước biển Màu vàng Màu xanh lá cây
Ủy ban nhân dân tỉnh Đồng Nai ban hành Quyết định số 06/2023/QĐ-UBND ngày 24 tháng 02 năm 2023 về Sửa đổi, bổ sung Điều 16 Quy định quản lý nghĩa trang và cơ sở hỏa táng trên địa bàn tỉnh Đồng Nai ban hành kèm theo Quyết định số 28/2021/QĐ- UBND ngày 07


Trong quá trình triển khai thực hiện Quyết định số 28/2021/QĐ- UBND ngày 07 tháng 7 năm 2021 của Ủy ban nhân dân tỉnh Đồng Nai nhận thấy việc đề xuất điều chỉnh về xác định đối tượng hưởng chính sách hỗ trợ và tham mưu đề xuất mức hỗ trợ đối với các đối tượng sử dụng dịch vụ hỏa táng là phù hợp theo quy định.

* Quyết định điều chỉnh, bổ sung với nội dung chính như sau (Điều 1):

Sửa đổi, bổ sung Điều 16 Quy định quản lý nghĩa trang và cơ sở hỏa táng trên địa bàn tỉnh Đồng Nai ban hành kèm theo Quyết định số 28/2021/QĐ-UBND ngày 07 tháng 7 năm 2021 của UBND tỉnh Đồng Nai như sau:

 nghia trang long thành_600_06042023151740.jpg

1. Bổ sung điểm c1 vào ngay sau điểm c khoản 1 như sau:

“c1) Chủ trì, phối hợp với các ngành liên quan tham mưu Ủy ban nhân dân tỉnh quy định về hỗ trợ chi phí hỏa táng, chi phí vận chuyển và các chi phí khác (nếu có) cho các đối tượng sử dụng dịch vụ hỏa táng phù hợp với điều kiện kinh tế, xã hội của địa phương trình Hội đồng nhân dân tỉnh quyết định theo khoản 2 Điều 21 Nghị định số 23/2016/NĐ-CP".​

2. Điều chỉnh điểm b khoản 2 như sau:

“ b) Phối hợp với các ngành liên quan tham mưu, đề xuất Ủy ban nhân dân tỉnh mức hỗ trợ cho các đối tượng quy định tại Điều 21 Nghị định số 23/2016/NĐ-CP phù hợp điều kiện địa phương".

3. Điều chỉnh điểm b khoản 6 như sau:

“b) Tham mưu Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành quyết định quy định nhóm đối tượng chính sách xã hội được hỗ trợ an táng và đối tượng chính sách xã hội được ưu tiên an táng khi chết trên địa bàn theo khoản 6 Điều 14 Nghị định số 23/2016/NĐ-CP".

* Về hiệu lực thi hành (Điều 3)

Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 06 tháng 3 năm 2023.

Các nội dung khác tại Quy định quản lý nghĩa trang và cơ sở hỏa táng trên địa bàn tỉnh Đồng Nai được ban hành kèm theo Quyết định số 28/2021/QĐ-UBND ngày 07 tháng 7 năm 2021 của UBND tỉnh Đồng Nai vẫn giữ nguyên giá trị pháp lý./.


Nguyễn Danh Minh

Các tin khác

Liên kết webiste

Số lượt truy cập

Trong ngày:
Tất cả:

Chịu trách nhiệm chính: Ông HỒ VĂN HÀ - ​Giám đốc Sở Xây Dựng tỉnh Đồng Nai
Địa chỉ: Số 38, Đường Phan Chu Trinh, phường Quang Vinh, thành phố Biên Hòa, tỉnh Đồng Nai
Điện thoại: 02513.846283 - Fax: 02513.847795. Email: sxd@dongnai.gov.vn
Bản quyền thuộc về Sở Xây Dựng tỉnh Đồng Nai
® Ghi rõ nguồn "Sở Xây Dựng Đồng Nai" khi bạn phát hành lại thông tin từ website này.​