Thứ 6 - 26/02/2016
Màu đỏ Màu xanh nước biển Màu vàng Màu xanh lá cây
Công đoàn cơ sở Sở Xây dựng phát động phong trào thi đua trong đoàn viên công chức, viên chức và người lao động năm 2023

Công đoàn cơ sở Sở Xây dựng ban hành Kế hoạch số 13/KH-CĐCS 20/02/2023 phát động phong trào thi đua trong đoàn viên, công chức, viên chức và người lao động năm 2023. Theo đó, kế hoạch đã đề ra chỉ tiêu, nội dung thi đua như sau:

Về chỉ tiêu thi đua năm 2023

- 100% đoàn viên, công chức, viên chức lao động được tuyên truyền về Đại hội Công đoàn các cấp, Đại hội Công đoàn Viên chức tỉnh Đồng Nai lần thứ VI; tuyên truyền giáo dục truyền thống nhân kỷ niệm các ngày lễ lớn của Đảng, đất nước, công đoàn; các cuộc vận động của tổ chức Công đoàn.

- 100% đoàn viên, công chức, viên chức thực hiện trách nhiệm nêu gương, kỷ luật, kỷ cương; cuộc vận động xây dựng người cán bộ, công chức, viên chức “Trung thành, trách nhiệm, liêm chính, sáng tạo", Chỉ thị 05-CT/TW của Bộ chính trị.

- 100% Công đoàn bộ phận phối hợp với lãnh đạo cơ quan, đơn vị triển khai thực hiện tốt quy chế dân chủ cơ sở; thực hiện có hiệu quả quy chế phối hợp hoạt động với người đứng đầu đơn vị.

- 100% Công đoàn bộ phận có kế hoạch phối hợp với chính quyền phát động đến toàn thể cán bộ, đoàn viên, CCCVLĐ thi đua lập thành tích chào mừng Đại hội Công đoàn các cấp và thực hiện tốt nhiệm vụ chuyên môn.

- 100% Công đoàn bộ phận tổ chức thành công Đại hội và triển khai học tập, quán triệt Nghị quyết Đại hội Công đoàn các cấp nhiệm kỳ 2023 - 2028 đến cán bộ, đoàn viên.

- 100% Công đoàn bộ phận triển khai thực hiện phong trào thi đua “Xây dựng cơ quan văn hoá và ngày làm việc 8 giờ có chất lượng, hiệu quả"; xây dựng cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp “Đạt chuẩn văn hóa".

- 100% Công đoàn bộ phận thực hiện đúng nguyên tắc tài chính Công đoàn về việc thu, chi Công đoàn phí, kinh phí, trích nộp, thanh quyết toán theo quy định.

- 100% Công đoàn bộ phận triển khai thực hiện chương trình phúc lợi đoàn viên; có ít nhất 01 hoạt động văn hóa văn nghệ, thể dục thể thao, vui chơi giải trí cho đoàn viên, CCVCLĐ.

- 100% Công đoàn bộ phận vận động cán bộ, đoàn viên tích cực tham gia các hoạt động xã hội, từ thiện theo chỉ đạo của tỉnh và Công đoàn cấp trên.

- Giới thiệu ít nhất 01 đoàn viên ưu tú cho tổ chức Đảng xem xét bồi dưỡng kết nạp.

- Ủy ban Kiểm tra CĐCS tổ chức kiểm tra, giám sát ít nhất 01 Công đoàn bộ phận theo quy định của Điều lệ Công đoàn Việt Nam.

- Phấn đấu CĐCS Sở Xây dựng hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ trong năm 2023; 100% Công đoàn bộ phận trực thuộc hoàn thành tốt nhiệm vụ trở lên; trên 80% đoàn viên hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ.

Về nội dung thi đua:

- Đẩy mạnh tuyên truyền, quán triệt, thực hiện các chủ trương của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước; tập trung thực hiện Nghị quyết số 02-NQ/TW ngày 12/6/2021 của Bộ Chính trị về “Đồi mới tổ chức và hoạt động của Công đoàn Việt Nam trong tỉnh hình mới"; Kết luận số 01-KL/TW ngày 18/5/2021 của Bộ Chính trị, Chỉ thị số 05-CT/TW, ngày 15/5/2016 của Bộ Chính trị về “Đẩy mạnh và học tập làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh.

- Tiếp tục đấy mạnh các phong trào thi đua yêu nước, trọng tâm là các phong trào thi đua “Lao động giỏi", “Lao động sáng tạo", “Tham mưu giỏi - Phục vụ tốt", phong trào “Giỏi việc nước, đảm việc nhà"; “Xây dựng cơ quan văn hóa, ngày làm việc 8 giờ có chất lượng, hiệu quả"; gắn với thực hiện cuộc vận động xây dựng người cán bộ, công chức, viên chức “Trung thành, trách nhiệm, liêm chính, sáng tạo" và các phong trào thi đua do cơ quan, đơn vị, ngành phát động.

- Tập trung tổ chức thành công Đại hội Công đoàn cơ sở Sở Xây dựng lần thứ III (nhiệm kỳ 2023-2028). Tăng cường đỏi mới nội dung, phương thức hoạt động công đoàn; nâng cao chất lượng hoạt động của Ban Chấp hành, công tác nừ công, công tác kiêm tra, giám sát; xây dựng tô chức Công đoàn vững mạnh; tích cực tham gia xây dựng Đảng, xây dựng chính quyền trong sạch vững mạnh.

- Nâng cao chất lượng công tác tham mưu đảm bảo chất lượng, hiệu quả; hoàn thành các chỉ tiêu, nhiệm vụ được giao năm 2023; thực hiện tốt quy chế dân chủ cơ sở, đại diện, chăm lo đời sống, bảo vệ quyền, lợi ích họp pháp, chính đáng của công chức, viên chức lao động.

- Phấn đấu Công đoàn cơ sở có ít nhất 01 sáng kiến, phần việc thuộc một trong các lĩnh vực: Cải cách hành chính, xây dựng Đảng và hệ thống chính trị, quản lý, điều hành; sản xuất có giá trị làm lợi cao; sáng kiến tạo ra sản phâm mới; sáng kiến trong lĩnh vực an toàn vệ sinh lao động, bảo vệ môi trường; sáng kiến vì cộng đồng trong các lĩnh vực phát triển kinh tế xã hội.

 ký key_600_12042023085802.jpg

Ban Giám đốc Sở, Ban Chấp hành công đoàn sơ sở ký kết giao ước thi đua  năm 2023

Để phong trào đạt hiệu quả thiết thực, Ban Chấp hành Công đoàn cơ sở tập trung tổ chức phát động phong trào thi đua trong năm 2023 theo 02 đợt như sau:

- Đợt 1: Từ ngày 01/01/2023 đến 30/6/2023, với chủ đề “Mừng Đảng, mừng xuân, mừng Đất nước đổi mới"; chào mừng Đại hội Công đoàn Viên chức tỉnh Đồng Nai lần thứ VI, Đại hội Công đoàn cơ sở Sở Xây dựng lần thứ III (nhiệm kỳ 2023-2028); chào mừng kỷ niệm Ngày miền Nam giải phóng thống nhất đất nước 30/4; Ngày Quốc tế lao động 1/5 và Ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh 19/5; “Tháng Công nhân" năm 2023.

- Đợt 2: Từ ngày 01/7/2023 đến 31/12/2023, chào mừng Đại hội Công đoàn tỉnh lần thứ XI, Đại hội Công đoàn Việt Nam lần thứ XIII; 94 năm ngày thành lập Công đoàn Việt Nam; 25 năm ngày thành lập Công doàn Viên chức tình Đồng Nai; chào mừng 78 năm Cách mạng Tháng tám và Quốc khánh 2/9; phấn đấu hoàn thành và hoàn thành vượt mức các chỉ tiêu phát triên kinh tê- xã hội năm 2023.

Việc xây dựng kế hoạch và phát động thi đua năm 2023 nhằm tổ chức triển khai thực hiện có hiệu quả Kế hoạch số 1216/KH-CĐVC ngày 29/12/2022 về việc phát động phong trào thi đua trong công chức, viên chức và người lao động năm 2023. Động viên toàn thể đoàn viên, công chức, viên chức lao động phát huy truyền thống thi đua ái quốc, đoàn kết, năng động, sáng tạo, thi đua lao động và công tác với mục tiêu “Năng suất, chất lượng, hiệu quả cao", lập thành tích chào mừng kỷ niệm 75 năm ngày Chủ tịch Hồ Chí Minh ra lời kêu gọi thi đua ái quốc (11/6/1948 - 11/6/2023). Phát động thi đua thực hiện thắng lợi các mục tiêu, nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội năm 2023. Tổ chức các phong trào thi đua đảm bảo hiệu quả, thiết thực, gắn với thực hiện cuộc vận động xây dựng người cán bộ, công chức, viên chức “Trung thành, trách nhiệm, liêm chính, sáng tạo", tạo bước chuyển biến mạnh mẽ về chất lượng các phong trào thi đua và hoạt động Công đoàn.

 

Huyền Trinh


Nguyễn Thị Huyền Trinh

Liên kết webiste

Số lượt truy cập

Trong ngày:
Tất cả:

Chịu trách nhiệm chính: Ông HỒ VĂN HÀ - ​Giám đốc Sở Xây Dựng tỉnh Đồng Nai
Địa chỉ: Số 38, Đường Phan Chu Trinh, phường Quang Vinh, thành phố Biên Hòa, tỉnh Đồng Nai
Điện thoại: 02513.846283 - Fax: 02513.847795. Email: sxd@dongnai.gov.vn
Bản quyền thuộc về Sở Xây Dựng tỉnh Đồng Nai
® Ghi rõ nguồn "Sở Xây Dựng Đồng Nai" khi bạn phát hành lại thông tin từ website này.​