Thứ 6 - 26/02/2016
Màu đỏ Màu xanh nước biển Màu vàng Màu xanh lá cây
TIẾP TỤC TĂNG CƯỜNG CÔNG TÁC QUẢN LÝ TRẬT TỰ XÂY DỰNG TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH ĐỒNG NAI

Công tác quản lý trật tự xây dựng là một trong những nhiệm vụ quan trọng của nhà nước, nhằm đảm bảo sự phát triển bền vững của đô thị, đảm bảo an toàn cho người dân và tài sản của nhà nước.

Thực hiện chức năng theo dõi, tổng hợp; ngày 10/01/2024 Sở Xây dựng đã có Báo cáo số 04/SXD-BC báo cáo UBND tỉnh về công tác quản lý trật tự xây dựng trên địa bàn tỉnh Đồng Nai. Theo đó, ghi nhận công tác quản lý trật tự xây dựng trên địa bàn tỉnh đã có những chuyển biến tích cực. Việc triển khai áp dụng, xử lý nghiêm theo các quy định về quản lý trật tự xây dựng tại Nghị định số 15/2021/NĐ-CP ngày 03/3/2021 và Nghị định số 16/2022/NĐ-CP ngày 28/01/2022 của Chính phủ; các Quyết định số 61/2020/QĐ-UBND ngày 30/12/2020, Quyết định số 55/2021/QĐ-UBND ngày 01/12/2021 của UBND tỉnh đã góp phần xử lý kịp thời các vi phạm về xây dựng, nâng cao ý thức chấp hành của nhân dân, giảm thiểu các trường hợp vi phạm. 

 Picture1-2-2-2024.png

Cưỡng chế phá dỡ 16 phòng trọ xây trái phép dưới đường dây điện cao áp ở thị trấn Hiệp Phước, huyện Nhơn Trạch (nguồn: Thiên Vương).

Picture2 2-2-2024.png Cưỡng chế tháo dỡ một ngôi nhà xây dựng trái phép ở phường Trảng Dài, thành phố Biên Hòa (nguồn: Thiên Vương).

Theo thống kê của Sở Xây dựng, trong năm tổng số các công trình vi phạm về vực xây dựng là 87 công trình giảm khoảng 23,89% so với cùng kỳ năm 2022; trong đó có 37 công trình xây dựng sai giấy phép xây dựng được cấp, 37 công trình xây dựng không có giấy phép xây dựng và 04 công trình xây dựng sai quy hoạch và các vi phạm khác. Đặc biệt trong năm 2023 Sở Xây dựng đã tham mưu UBND tỉnh xử lý 01 trường hợp vi phạm trong lĩnh vực kinh doanh bất động sản, hành vi huy động vốn không đúng quy định đối với Công ty CP Đầu tư kinh doanh Bất động sản Hà An.  

Đồng thời, qua rà soát, tổng hợp báo cáo của các địa phương ghi nhận thực tế hầu hết các công trình xây dựng vi phạm vi phạm quy định về đất đai, hành vi xây dựng công trình không đúng mục đích sử dụng đất (khoảng 431 trường hợp). 

Nhằm tiếp tục nâng cao hiệu lực, hiệu quả công tác quản lý về trật tự xây dựng trên địa bàn tỉnh trong thời gian tới; ngày 31/01/2024 UBND tỉnh đã có Văn bản số 1240/UBND-KTN chỉ đạo các sở, ban, ngành, UBND các huyện, thành phố Long Khánh và thành phố Biên Hòa triển khai thực hiện một số nội dung sau: 

- Giao Sở Tài nguyên và Môi trường chủ trì, phối hợp cùng các đơn vị liên quan nghiên cứu các quy định pháp lý liên quan, tham mưu đề xuất trình UBND tỉnh chỉ đạo thực hiện các giải pháp cụ thể để ngăn chặn tình trạng vi phạm quy định về sử dụng đất nói chung và xây dựng công trình không đúng mục đích sử dụng đất nói riêng trên địa bàn tỉnh. 

- Giao Sở Xây dựng chủ trì, phối hợp với Sở Tư pháp và các cơ quan, đơn vị liên quan nghiên cứu đề xuất tham mưu UBND tỉnh chỉ đạo liên quan đến việc cấp phép xây dựng có thời hạn cho công trình/nhà ở riêng lẻ trong khu vực thị trấn đã được phê duyệt quy hoạch chung xây dựng nhưng không thuộc đối tượng lập quy hoạch phân khu và chưa có quy hoạch chi tiết xây dựng hoặc các xã đã được phê duyệt quy hoạch chung xây dựng. 

Ban Quản lý các Khu công nghiệp, Ban Quản lý Khu công nghệ cao công nghệ sinh học, UBND các huyện, thành phố theo chức năng, nhiệm vụ thực hiện: 

- Tiếp tục triển khai thực hiện nghiêm công tác quản lý quy hạch, quản lý trật tự xây dựng theo quy định tại Điều 56 Nghị định 15/2021/NĐ-CP ngày 03/3/2021 của Chính phủ quy định chi tiết một số nội dung về quản lý dự án đầu tư xây dựng; Chỉ thị số 38-CT/TU ngày 12/9/2018 của Ban thường vụ Tỉnh ủy, Kế hoạch số 14837/KH-UBND ngày 28/12/2018 của UBND tỉnh; các quy định phân cấp quản lý tại Quyết định số 61/2020/QĐ-UBND ngày 30/12/2020, Quyết định số 55/2021/QĐ-UBND ngày 01/12/2021 (sửa đổi, bổ sung tại Quyết định số 14/2023/QĐ-UBND ngày 06/4/2023) của UBND tỉnh. 

- Triển khai thực hiện nghiêm các chỉ đạo của UBND tỉnh tại Chỉ thị số 20/CT-UBND ngày 29/12/2023 về tăng cường công tác quản lý đất đai trên địa bàn tỉnh và Chỉ thị số 24/CT-UBND ngày 29/12/2023 về tăng cường công tác quản lý Quy hoạch xây dựng, quản lý xây dựng trên địa bàn tỉnh. 

- Chỉ đạo các phòng, ban chuyên môn và các đơn vị liên quan nghiên cứu triển khai thực hiện Quyết định số 59/2023/QĐ-UBND ngày 29/12/2023 của UBND tỉnh Ban hành quy định về lập, thẩm định, phê duyệt và tổ chức thực hiện quy hoạch xây dựng, quy hoạch đô thị trên địa bàn tỉnh Đồng Nai. 

- Tăng cường công tác kiểm tra, xử lý vi phạm (hoặc đề xuất xử lý vi phạm) về xây dựng trên địa bàn quản lý. Kịp thời phát hiện các vi phạm về đât đai, xây dựng, kiên quyết áp dụng các biện pháp ngăn chặn kịp thời không để đối tượng vi phạm tiếp tục hành vi vi phạm. Có biện pháp xử lý đối với các cán bộ, công chức làm công tác quản lý quy hoạch, quản lý xây dựng không kịp thời phát hiện, ngăn chặn để xảy ra vi phạm trên địa bàn. 

- Khẩn trương đẩy nhanh tiến độ thực hiện lập, trình duyệt các quy hoạch xây dựng; đặc biệt là quy chế quản lý kiến trúc để làm cơ sở cho việc cấp giấy phép xây dựng, quản lý trật tự xây dựng. 

- Thực hiện thành lập tổ liên ngành bao gồm các ban ngành liên quan để đảm bảo thực hiện nhiệm vụ về quản lý trật tự xây dựng trong trường hợp không được bổ sung thêm biên chế. 

- Tăng cường kiểm tra, rà soát các thông tin kinh doanh bất động sản trên các phương tiện thông tin đại chúng đối với các dự án chưa đủ điều kiện kinh doanh, các dự án ảo (không có hoặc không lập thủ tục đầu tư theo quy định) trên địa bàn. Kịp thời thông báo về Sở Thông tin và Truyền thông để nắm và xử lý theo quy định. 

- Hướng dẫn kịp thời cho các tổ chức, cá nhân biết quy định về các công trình miễn giấy phép xây dựng. Đồng thời chỉ đạo các phòng chuyên môn, UBND cấp xã kịp thời giải quyết các thủ tục kiểm tra công trình theo đề nghị của các tổ chức, cá nhân không thuộc trường hợp phải được cơ quan có thầm quyền kiểm tra công tác nghiệm thu, để các tổ chức, cá nhân thực hiện các thủ tục liên quan sở hữu tài sản trên đất và các thủ tục khác liên quan theo quy định. 

- Tổ chức định kỳ thực hiện sơ kết, tổng kết, đánh giá về tình hình thực hiện công tác quản lý đất đai, xây dựng trên địa bản quản lý; qua đó đưa ra các giải pháp, biện pháp nhằm hạn chế tối đa các vi phạm về xây dựng không có giấy phép xây dựng, sai giấy phép xây dựng, sai quy hoạch, xây dựng công trình không đúng mục đích sử dụng đất. 

- Quá trình thực hiện kịp thời báo cáo các khó khăn, vướng mắc về Sở Xây dựng để trả lời, hướng dẫn hoặc báo cáo UBND tỉnh xử lý theo quy định. 

(đính kèm Văn bản số 1240/UBND-KTN của UBND tỉnh và Báo cáo số 04/BC-SXD của Sở Xây dựng 22024cv1240-tcuongctacqlttxd-31012024.pdf;Bc nam 2023.pdf)


Ngọ Quang Phước

Liên kết webiste

Số lượt truy cập

Trong ngày:
Tất cả:

Chịu trách nhiệm chính: Ông HỒ VĂN HÀ - ​Giám đốc Sở Xây Dựng tỉnh Đồng Nai
Địa chỉ: Số 38, Đường Phan Chu Trinh, phường Quang Vinh, thành phố Biên Hòa, tỉnh Đồng Nai
Điện thoại: 02513.846283 - Fax: 02513.847795. Email: sxd@dongnai.gov.vn
Bản quyền thuộc về Sở Xây Dựng tỉnh Đồng Nai
® Ghi rõ nguồn "Sở Xây Dựng Đồng Nai" khi bạn phát hành lại thông tin từ website này.​