Thứ 6 - 26/02/2016
Màu đỏ Màu xanh nước biển Màu vàng Màu xanh lá cây
Sở Xây dựng ban hành Kế hoạch thực hiện công tác kiểm tra, xử lý, rà soát và hệ thống hóa văn bản quy phạm pháp luật năm 2024

Ngày 29/02/2024, Sở Xây dựng đã ban hành Kế hoạch số 19/KH-SXD về xây dựng, ban hành, kiểm tra, xử lý và rà soát, hệ thống hóa văn bản quy phạm pháp luật (QPPL) năm 2024. Việc ban hành Kế hoạch nhằm bảo đảm triển khai kịp thời, đồng bộ, hiệu quả các nhiệm vụ liên quan đến công tác xây dựng, ban hành, kiểm tra, xử lý và rà soát văn bản QPPL thuộc trách nhiệm của HĐND, UBND các cấp; qua đó, góp phần nâng cao chất lượng, hiệu quả, ý thức trách nhiệm của các đơn vị trong công tác xây dựng, kiểm tra, rà soát văn bản QPPL.Theo Kế hoạch, Sở Xây dựng đưa ra 6 nội dung để thực hiện trong năm 2024 cụ thể:

Công tác xây dựng, ban hành văn bản QPPLL: Tập trung tham mưu các văn bản QPPL thuộc lĩnh vực xây dựng theo Kế hoạch xây dựng văn bản QPPL của Sở Xây dựng năm 2024 đảm bảo đúng nội dung, tiến độ đề ra. Nghiên cứu, rà soát các văn bản hướng dẫn của cấp trên thuộc lĩnh vực phụ trách tham mưu UBND tỉnh xây dựng dự thảo văn bản QPPL hoặc tham mưu UBND tỉnh trình HĐND tỉnh ban hành văn bản QPPL. Việc soạn thảo văn bản QPPL phải thực hiện đúng và đầy đủ trình tự, thủ tục ban hành văn bản theo quy định pháp luật.

Công tác kiểm tra, xử lý văn bản

Tổ chức tự kiểm tra 100% văn bản quy phạm pháp luật lĩnh vực  xây dựng ngay sau khi đựợc ban hành trong năm 2024; khi nhận đựợc yêu cầu, kiến nghị củá các cơ quan, tổ chức, cá nhân phát hiện văn bản có dấu hiệu trái pháp luật; kiểm tra theo chuyên đề, lĩnh vực khi có sự thay đổi văn bản pháp luật của cơ quan Nhà nựớc cấp trên; theo chỉ đạo của cơ quan Nhà nựớc cấp trên hoặc khi điều kiện kinh tế - xã hội thay đổi.

 Kịp thời kiến nghị cơ quan có thẩm quyền đình chỉ việc thi hành, bãi bỏ đối với các nội dung văn bản trái pháp luật, đảm bảo tính hợp hiến, hợp pháp, tính thống nhất trong hệ thống pháp luật.

Công tác rà soát văn bản: Thực hiện rà soát khi cơ quan Nhà nước cấp trên ban hành văn bản mới hoặc chỉ đạo rà soát; khi Hội đồng Nhân dân, Ủy ban Nhân dân ban hành văn bản mới; tình hình phát triển kinh tế - xã hội có sự thay đổi, khi có chủ trương, chính sách mới hoặc có kết quả điều tra, khảo sát và thông tin về thực tiễn liên quan đến đối tượng, phạm vi điều chỉnh của văn bản được rà soát.

- Công bố văn bản QPPL hết hiệu lực: Thực hiện rà soát, tổng hợp kết quả rà soát và lập Danh mục văn bản QPPL lĩnh vực Xây dựng do HĐND tỉnh, UBND tỉnh ban hành hết hiệu lực toàn bộ hoăc hết hiệu lực môt phần; Phối hợp với Sở Tư pháp trong việc tham mưu Chủ tịch UBND tỉnh ban hành Quyết định công bố danh mục văn bản hết hiệu lực, ngựng hiệu lực thi hành trong năm 2024.

Công tác hệ thống hóa văn bản kỳ 2019-2023: Tổng hợp, báo cáo kết quả hệ thống hóa văn bản kỳ 2019 - 2023 theo Kế hoạch số 20/KH-SXD ngày 14/03/2023 của Sở Xây dựng về thực hiện hệ thống hóa văn bản quy phạm pháp luật của Hội dồng nhân dân, Ủy ban nhân dân tỉnh thuộc lĩnh vực ngành xây dựng kỳ 2019 -2023.

Tham gia tập huấn nghiệp vụ kiểm tra, xử lý, rà soát và hệ thống hóa văn bản quy phạm pháp luật: Tham gia tập huấn kỹ năng kiểm tra, xử lý rà soát và hệ thống hóa văn bản QPPL do UBND tinh, Sở Tư pháp tổ chức cho công chức trực tiếp thực hiện kiểm tra, xử lý, rà soát và hệ thống hóá văn bản QPPL.

Ngoài các nội dung nêu trên, Sở Xây dựng cũng đã phân công nhiệm vụ cụ thể cho đơn vị thực hiện đảm bảo đúng tiến độ, cũng như nâng cao hiệu quả hoạt động công tác kiểm tra, rà soát, xử lý văn bản quy phạm pháp luật trong năm 2024.

                                           

Tác giả: Nguyễn Thị Huệ

Các tin khác

Liên kết webiste

Số lượt truy cập

Trong ngày:
Tất cả:

Chịu trách nhiệm chính: Ông HỒ VĂN HÀ - ​Giám đốc Sở Xây Dựng tỉnh Đồng Nai
Địa chỉ: Số 38, Đường Phan Chu Trinh, phường Quang Vinh, thành phố Biên Hòa, tỉnh Đồng Nai
Điện thoại: 02513.846283 - Fax: 02513.847795. Email: sxd@dongnai.gov.vn
Bản quyền thuộc về Sở Xây Dựng tỉnh Đồng Nai
® Ghi rõ nguồn "Sở Xây Dựng Đồng Nai" khi bạn phát hành lại thông tin từ website này.​