Thứ 6 - 26/02/2016
Màu đỏ Màu xanh nước biển Màu vàng Màu xanh lá cây
Chương trình công tác dân vận năm 2024 của Đảng ủy Sở Xây dựng

Căn cứ Chương trình số 38-CTr/ĐUK ngày 26/02/2024 của Đảng ủy Khối các cơ quan tỉnh về công tác dân vận năm 2024; Đảng ủy Sở Xây dựng xây dựng Chương trình số 46/CTR/ĐU  ngày  28/3/2024  về công tác dân vận năm 2024. Các nhiệm vụ trọng tâm năm 2024 gồm:

 Đẩy mạnh công tác tuyên truyền, phổ biến nghị quyết của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nưóc về công tác dân vận: Các cấp ủy chi bộ tiếp tục tạo sự chuyển biến mạnh mẽ về nhận thức và hành động của cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức và người lao động về vị trí, vai trò của công tác dân vận. Quán triệt và thực hiện tốt Quy chế công tác dân vận trong Đảng bộ gắn với việc tăng cường công tác xây dựng Đảng và hệ thống chính trị, thực hiện quy chế dân chủ. Tích cực đổi mới nội dung, phương thức tuyên truyền, vận động cán bộ, công chức, viên chức, người lao động thực hiện tốt đường lối, chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, phát huy vai trò chủ thể của cán bộ, công chức, viên chức, người lao động trong tham gia các cuộc vận động, các phong trào thi đua yêu nước.

Đẩy mạnh cải cách thủ tục hành chính, tăng cường đối thoại trực tiếp, giải quyết kịp thời đơn thư khiếu nại, tố cáo của công dân. Đảm bảo điều kiện cho Nhân dân phát huy quyền làm chủ, tham gia xây dựng các chủ trương, chính sách phát triển kinh tế - xã hội, an ninh - quốc phòng: Tiếp tục triển khai thực hiện các giải pháp về tăng cường lãnh đạo thực hiện công tác cải cách hành chính theo Kế hoạch số 04-KH/ĐUK ngày 08/10/2020 của Ban Thường vụ Đảng ủy khối về “Tăng cường lãnh đạo thực hiện có hiệu quả công tác cải cách hành chính, ứng dụng khoa học, công nghệ trong thực thi công vụ của cơ quan, đơn vị". Nâng cao chế độ trách nhiệm của người đứng đầu, giải quyết nhanh gọn công việc của Nhân dân, doanh nghiệp; thường xuyên tăng cường giáo dục đạo đức công vụ, tăng cường công tác kiểm tra, giám sát để nâng cao phẩm chất đạo đức của đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức; duy trì thực hiện tốt việc tiếp dân, tăng cường đối thoại với Nhân dân; thực hiện tốt công tác giải quyết khiếu nại, tố cáo của Nhân dân gắn với thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông.

Đẩy mạnh phong trào thi đua “Dân vận khéo" gắn với các phong trào thi đua yêu nước: tiếp tục lãnh đạo, chỉ đạo các cấp ủy chi bộ trực thuộc xây dựng và tổ chức thực hiện “mô hình dân vận"; đẩy mạnh phong trào thi đua yêu nước, thực hiện tốt phong trào thi đua “Dân vận khéo" với các mô hình cụ thể liên quan đến học tập, làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh. Mô hình về “Dân vận khéo trong công tác tiếp dân, giải quyết khiếu nại tố cáo của Sở Xây dựng năm 2024". Mô hình về: Dân vận khéo gắn với cải cách hành chính của Sở Xây dựng năm 2024, Tuyên truyền, khuyến khích các tổ chức cá nhân tham gia nộp hồ sơ trực tuyến tại Trung tâm hành chính công.

Các cấp ủy chi bộ cụ thể hóa các nội dung, giải pháp để triển khai thực hiện. Định kỳ 6 tháng, năm báo cáo kết quả thực hiện cho Ban Thường vụ Đảng ủy Khối để kịp thời theo dõi, chỉ đạo. ​

Tác giả: Nguyễn Thị Huệ

Liên kết webiste

Số lượt truy cập

Trong ngày:
Tất cả:

Chịu trách nhiệm chính: Ông HỒ VĂN HÀ - ​Giám đốc Sở Xây Dựng tỉnh Đồng Nai
Địa chỉ: Số 38, Đường Phan Chu Trinh, phường Quang Vinh, thành phố Biên Hòa, tỉnh Đồng Nai
Điện thoại: 02513.846283 - Fax: 02513.847795. Email: sxd@dongnai.gov.vn
Bản quyền thuộc về Sở Xây Dựng tỉnh Đồng Nai
® Ghi rõ nguồn "Sở Xây Dựng Đồng Nai" khi bạn phát hành lại thông tin từ website này.​