Thứ 6 - 26/02/2016
Màu đỏ Màu xanh nước biển Màu vàng Màu xanh lá cây
Một số nhiệm vụ trọng tâm trong hoạt động công đoàn tại Công đoàn cơ sở Sở Xây dựng năm 2024

​Năm 2024, là năm đầu tiên các cấp Công đoàn tập Đại hội XIII Công đoàn Việt Nam, kỷ niệm 95 năm ngày thành lập Công đoàn Việt Nam (28/7/1929 - 28/7/2024). Tiếp tục triển khai Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh Đồng Nai lần thứ XI, Nghị quyết 02-NQ/TW ngày 12/6/2021 của Bộ Chính trị về “Đổi mới tổ chức và hoạt động của Công đoàn Việt Nam trong tình hình mới"; tăng cường công tác triển khai Chương trình hành động thực hiện Nghị quyết Đại hội Công đoàn các cấp. Để tiếp tục cụ thể hóa thực hiện có hiệu quả các chỉ tiêu, nhiệm vụ Nghị quyết Đại hội Công đoàn cơ sở Sở Xây dựng lần thứ III, nhiệm kỳ 2023 – 2028. Trên cơ sở Chương trình hoạt động công đoàn năm 2024 của Công đoàn viên chức tỉnh Đồng Nai, Ban Chấp hành Công đoàn cơ sở (CĐCS) Sở Xây dựng ban hành Chương trình hoạt động năm 2024 với chủ đề, mục tiêu cụ thể và tập trung vào các nhiệm vụ chủ yếu như sau:

Chủ đề năm 2024: Tập trung triển khai cụ thể hỏa các chương trình hành động thực hiện Nghị quyết Đại hội Công đoàn Viên chức tỉnh lần thứ Vỉ, Nghị quyết Đại hội Công đoàn tỉnh Đồng Nai lần thứ XI, nhiệm kỳ 2023 - 2028; phát động phong trào thi đua chào mừng kỷ niệm 95 năm ngày thành lập Công đoàn Việt Nam (28/7/1929 - 28/7/2024).

Một số chỉ tiêu thực hiện năm 2024:

- Nhóm chỉ tiêu chính: Phấn đấu 100% đoàn viên, người lao động được tham gia học tập, quán triệt nghị quyết Đại hội Công đoàn các cấp, tiếp nhận thông tin về chủ trương, đường lối nghị quyết của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước, công đoàn; Ít nhất 98% cán bộ, đoàn viên, công chức, viên chức thực hiện trách nhiệm nêu gương, kỷ luật, kỷ cương; thực hiện cuộc vận động xây dựng người cán bộ, công chức, viên chức “Trung thành, trách nhiệm, liêm chính, sáng tạo" và Chỉ thị 05- CT/TW của Bộ Chính trị (khóa XII); 100% công chức, viên chức, lao động là đoàn viên Công đoàn; 100% CĐBP hoàn thành tốt nhiệm vụ, trong đó có trên 50% CĐBP hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ; Giới thiệu ít nhất 01 đoàn viên ưu tú cho tổ chức Đảng xem xét bồi dưỡng kết nạp; Phấn đấu 90% trở lên CĐBP triển khai đạt hiệu quả và tổ chức bình xét phong trào thi đua “Giỏi việc nước, đảm việc nhà" và có trên 50% nữ trở lên đạt danh hiệu. 100% CĐBP có hoạt động tuyên dương con cán bộ, công chức, viên chức, lao động đạt thành tích “Học giỏi, sống tốt"; 100% CĐBP thực hiện đúng nguyên tắc tài chính công đoàn về thu, chi Công đoàn phí, kinh phí, trích nộp, thanh quyết toán theo quy định; 100% CĐBP, Ủy ban Kiểm tra CĐCS thực hiện tốt công tác kiểm tra, giám sát theo quy định của Điều lệ Công đoàn Việt Nam.

- Nhóm chỉ tiêu phối hợp với chính quyền, đoàn thể thuộc Sở: 100% CĐBP phối hợp với lãnh đạo cơ quan, đơn vị triển khai thực hiện tốt quy chế dân chủ cơ sở; thực hiện có hiệu quả quy chế phối hợp hoạt động với người đứng đầu hoặc thủ trưởng đơn vị; 100% CĐBP phối hợp với lãnh đạo cơ quan, đơn vị triển khai thực hiện tốt các phong trào thi đua yêu nước trong cán bộ, CCVCLĐ; giới thiệu ít nhất 1 gương điển hình tiêu biểu để Công đoàn cấp trên nhân rộng; 100% đoàn viên có hoàn cảnh khó khăn được thăm hỏi, tặng quà; 100% đoàn viên được chăm lo về vật chất, tham gia tham quan nghĩ dưỡng; Tổ chức hoặc phối hợp tổ chức ít nhất 01 hoạt động vãn hóa văn nghệ, thể dục thể thao, vui chơi giải trí cho đoàn viên, CCVCLĐ.

Một số hoạt động tập trung;

-Tham gia các hoạt động do Công đoàn cấp trên tổ chức:Tham gia về nguồn nhân kỷ niệm 94 năm Ngày thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam (3/2/1930 - 3/2/2024) do Công đoàn viên chức tổ chức; Tham gia giải Việt dã, nhân kỷ niệm 49 năm Ngày giải phóng Miền Nam thống nhất đất nước (30/4/1975 - 30/4/2024) và ngày Quốc tể Lao động 1/5; Cử đoàn viên tham dự hội nghị tập huấn bồi dưỡng nghiệp vụ, kỹ năng cho cán bộ Công đoàn; Tham gia Hội thi cán bộ Công đoàn cơ sở giỏi lần thứ I, nhân kỷ niệm 95 năm ngày thành lập Công đoàn Việt Nam (28/7/1929 - 28/7/2024); Tham gia hội thao Công đoàn Viên chức tỉnh chào mừng “Tháng công nhân" năm 2024; Tham gia họp mặt cán bộ Công đoàn kỷ niệm 95 năm ngày thành lập Công đoàn Việt Nam (28/7/1929 - 28/7/2024); Đề xuất tuyên dương con cán bộ, CCVCLĐ đạt thành tích “Học giỏi, sống tốt" lần thứ XXIV - năm 2024.

- Tổ chức các hoạt động tập trung tại CĐCS Sở Xây dựng: Tổ chức hoạt động chào mừng Kỷ niệm 114 năm ngày Quốc tế Phụ nữ (08/3/1910 – 08/3/2024); Tổ chức cho đoàn viên tiêu biểu xuất sắc về nguồn nhân dịp giỗ tổ Hùng Vương ( Mùng 10/3 Âm lịch); kỷ niệm 49 năm Ngày thống nhất đất nước (30/4/1975 - 30/4/2022); Ngày Quốc tế lao động 1/5 và 66 năm ngày truyền thống Ngành Xây dựng (29/4/1958 – 29/4/2024), dự kiến tổ chức trong tháng 4/2024; Tổ chức tuyên dương con cán bộ, CCVCLĐ đạt thành tích “Học giỏi, sống tốt" năm 2024; Phối hợp với chính quyền tổ chức tham quan nghỉ mát cho đoàn viên công chức, viên chức, lao động thuộc Sở năm 2024; Tổ chức đêm hội trăng rằm cho các cháu thiếu nhi nhân dịp Tết trung thu năm 2024; Tổ chức hoạt động chào mừng chào mừng kỷ niệm 94 năm ngày thành lập Hội liên hiện Phụ nữ Việt Nam (20/10/1930 – 20/10/2024); Phối hợp với chính quyền tổ chức khám sức khỏe cho đoàn viên công chức, viên chức, lao động thuộc Sở. Phối hợp với chính quyền tổ chức tặng quà cho các hộ nghèo tại các vùng sâu vùng xa, vùng đồng bào dân tộc thiểu số trên địa bàn tỉnh; hỗ trợ cho đoàn viên thuộc Sở của hoàn cảnh khó khăn ốm đau, mắc bệnh hiểm nghèo. Phối hợp với chính quyền, đoàn thể thuộc Sở tổ chức thực hiện các phòng trào của Khối thi đua 5 do Sở Xây dựng làm Khối trưởng

Để thực hiện đạt các mục tiêu nêu trên, Chương trình hoạt động công đoàn năm 2023 đã đề ra một số nhiệm vụ, giải pháp cụ thể như:

- Công tác chăm lo, đại diện, bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp chính đáng cho đoàn viên, công chức, viên chức lao động: Phát huy vai trò của Ban Chấp hành các CĐCS tham gia các hội đồng tại cơ quan, đơn vị đại diện, chăm lo, bảo vệ quyền lợi ích họp pháp, chính đáng của đoàn viên và CCVCLĐ; thực hiện tốt quy chế phối hợp hoạt động giữa Ban Chấp hành CĐCS với Ban Giám đốc Sở trong công tác chăm lo đời sống, đảm bảo điều kiện làm việc, định kỳ tổ chức khám sức khỏe, tổ chức thăm hỏi đoàn viên, CCVCLĐ có hoàn cảnh khó khăn, bệnh hiểm nghèo.

- Tập trung tuyên truyền thực hiện Nghị quyết Đại hội Công đoàn các cấp; vận động cán bộ, CCVCLĐ thực hiện kỷ luật, kỷ cương, chấp hành đưòng lối chủ trương của Đảng, chính sách pháp luật của nhà nước, nghị quyết của Công đoàn đến cán bộ, đoàn viên, CCVCLĐ

- Nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động của Công đoàn cơ sở, xây dựng Công đoàn vững mạnh; tích cực tham gia xây dụng Đảng, xây dụng cơ quan, đon vị, doanh nghiệp vũng mạnh; tham gia xây dựng Đảng, xây dựng chính quyền trong sạch, vững mạnh, đóng góp ý kiến cho tổ chức Đảng, đánh giá tổ chức Đảng và đảng viên trong năm; phát hiện những đoàn viên ưu tú tích cực từ các phong trào để bồi dưỡng nhận thức về Đảng để giới thiệu cho Đảng xem xét kết nạp Đảng viên; tích cực tham gia thực hành tiết kiệm, chống lãng phí, kiên quyết đấu tranh chống tham nhũng, quan liêu, cửa quyền trong từng cơ quan, đơn vị.

- Đẩy mạnh các phong trào thi đua yêu nước trong đoàn viên, CCVCLĐ, lập thành tích chào mừng kỷ niệm 95 năm ngày thành lập Công đoàn Việt Nam; thực hiện thắng lợi nhiệm vụ chính trị cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp. Triển khai kế hoạch và phát động trong cán bộ, đoàn viên, CCVCLĐ thi đua lập thành tích chào mừng kỷ niệm các ngày lễ lớn của Đảng, đất nước, kỷ niệm 95 năm ngày thành lập Công đoàn Việt Nam (28/7/1929 - 28/7/2024); thi đua thực hiện phong trào “Tham mưu giỏi - Phục vụ tốt ", "Lao động giỏi - Lao động sáng tạo ", thi đua cải cách thủ tục hành chính, xây dựng cơ quan văn hóa ngày làm việc 8 giờ có chất lượng hiệu quả, xây dựng cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp đạt chuẩn văn hóa.

- Đẩy mạnh phong trào thi đua “Giỏi việc nước, đảm việc nhà " trong nữ cán bộ, CCVCLĐ, tổ chức các hoạt động tuyên dương, khen thưởng nữ cán bộ, CCVCLĐ. Tổ chức các hoạt động chăm lo cho con cán bộ, CCVCLĐ nhân ngày Quốc tế Thiếu nhi, Tết trung thu, tuyên dương con CCVCLĐ đạt thành tích “Học giỏi, sống tốt".

- Triển khai thực hiện công tác kiểm tra, giám sát và hoạt động của UBKT CĐCS năm 2024 theo Điều lệ Công đoàn Việt Nam, trong đó chú trọng thực hiện công tác giám sát thường xuyên, giám sát chuyên đề về thực hiện Điều lệ Công đoàn Việt Nam; Nghị quyết Đại hội Công đoàn các cấp; Quy chế làm việc của Ban Chấp hành, ủy ban Kiểm tra Công đoàn; công tác xây dựng tổ chức và hoạt động CĐCS; tham mưu Ban Chấp hành, Ban Thường vụ giải quyết kịp thời các đơn thư khiếu nại của cán bộ, đoàn viên, CCVCLĐ theo quy định.

- Tiếp tục củng cố hoạt động Ban Thanh tra Nhân dân, BCH CĐCS hướng dẫn, chỉ đạo Ban thanh tra nhân dân thực hiện tốt chức năng kiểm tra, giám sát và các nhiệm vụ theo quy định của pháp luật.

- Thực hiện tốt công tác sơ kết, tổng kết hoạt động công đoàn năm 2024.

Việc thực hiện tốt Chương trình hoạt động công đoàn năm 2024 góp phần nâng cao chất lượng hoạt động Công đoàn cơ sở, các Công đoàn bộ phận, Tổ công đoàn; đa dạng hóa các hình thức tuyên truyền giáo dục chính trị tư tưởng, giáo dục truyền thống; làm tốt công tác chăm lo, đại diện, bảo đảm quyền và lợi ích hợp pháp, chính đáng của cán bộ, đoàn viên, công chức viên chức lao động; phát động phong trào thi đua trong cán bộ, đoàn viên, công chức viên chức lao động chào mừng kỷ niệm 95 năm Ngày thành lập Công đoàn Việt Nam, góp phần thực hiện tốt nhiệm vụ chính trị của cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp; phát huy vai trò của Công đoàn thực hiện Quy chế dân chủ cơ sở.Tên tác giả: Huyền Trinh

Liên kết webiste

Số lượt truy cập

Trong ngày:
Tất cả:

Chịu trách nhiệm chính: Ông HỒ VĂN HÀ - ​Giám đốc Sở Xây Dựng tỉnh Đồng Nai
Địa chỉ: Số 38, Đường Phan Chu Trinh, phường Quang Vinh, thành phố Biên Hòa, tỉnh Đồng Nai
Điện thoại: 02513.846283 - Fax: 02513.847795. Email: sxd@dongnai.gov.vn
Bản quyền thuộc về Sở Xây Dựng tỉnh Đồng Nai
® Ghi rõ nguồn "Sở Xây Dựng Đồng Nai" khi bạn phát hành lại thông tin từ website này.​