Thứ 6 - 26/02/2016
Màu đỏ Màu xanh nước biển Màu vàng Màu xanh lá cây
Một số kết quả hoạt động Công đoàn trong Quý I/2024 phương hướng nhiệm vụ trọng Quý II/2024

Triển khai Chương trình số 1572/CTr- CĐVC ngày 29/12/2023 của Công đoàn viên chức tỉnh Đồng Nai về hoạt động công đoàn năm 2024. Trong Quý I/2024, Ban Chấp hành Công đoàn cơ sở Sở Xây dựng đã tồ chức triển khai kịp thời các văn bản, ý kiến chỉ đạo của Công đoàn viên chức tỉnh Đồng Nai, các văn bản, ý kiến chỉ đạo của Đảng ủy Sở Xây dựng. Đã ban hành các văn bản triển khai nhiệm vụ hoạt động công đoàn năm 2024, như Chương trình số 14/CTR-CĐCS ngày 04/03/2024 về chương trình hoạt động công đoàn năm 2024; Kế hoạch số 15/KH-CĐCS ngày 04/03/2024 phát động phong trào thi đua trong đoàn viên, công chức, viên chức và người lao động năm 2024; Kế hoạch số 16/KH-CĐCS ngày 04/3/2024 về công tác kiểm tra giám sát hoạt động công đoàn năm 2024. Một số kết quả trọng tâm đạt được năm 2024:

- Công tác tuyên truyền, nâng cao nhận thức, bản lĩnh chính trị; phổ biến đường lối chủ trương của Đảng, chính sách pháp luật của nhà nước, nghị quyết của Công đoàn cho cán bộ, đoàn viên, CCVCLĐ: Tiếp tục triển khai, quán triệt thực hiện Nghị quyết Đại hội Công đoàn các cấp, Nghị quyết Đại hội VI Công đoàn Viên chức tỉnh Đồng Nai, Nghị quyết Đại hội XI Công đoàn tỉnh, Nghị quyết Đại hội XIII Công đoàn Việt Nam; Cùng với cấp ủy, chính quyền, đoàn thể thuộc Sở triển khai kịp thời chủ trương, chính sách của đảng, các văn bản quy phạm pháp luật; Chương trình, Kế hoạch công tác, các văn bản chỉ đạo của Tỉnh ủy, UBND tỉnh gắn với nhiệm vụ chính trị, công tác xây dựng, thi hành và bảo vệ pháp luật thuộc lĩnh vực của Ngành Xây dựng; triển khai Hướng dẫn của Công đoàn viên chức tỉnh về tuyên truyền, kỷ niệm các ngày lễ lớn và sự kiện lịch sử quan trọng trong năm 2024. Tham gia về nguồn tại Phú Yên tham quan, giao lưu học tập kinh nghiệm tại tỉnh Phú Yên từ ngày 21-24/3/2024; Tổ chức cho đoàn viên tiêu biểu xuất sắc về nguồn nhân dịp giỗ tổ Hùng Vương ( Mùng 10/3 Âm lịch); kỷ niệm 49 năm Ngày thống nhất đất nước (30/4/1975 - 30/4/2022); Ngày Quốc tế lao động 1/5 và 66 năm ngày truyền thống Ngành Xây dựng (29/4/1958 – 29/4/2024) tại khu di tích lịch sử Địa đạo Củ Chi.

p1trinh-17-4-2024.png

CĐCS Sở Xây dựng tham gia Đoàn Tham gia về nguồn tại Phú Yên tham quan, giao lưu học tập kinh nghiệm tại tỉnh Phú Yên từ ngày 21-24/3/2024

p2trinh-17-4-2024.png 

CĐCS Sở Xây dựng phối hợp với Chi đoàn Sở Xây dựng tham quan khu di tích lịch sử Địa đạo Củ Chi.

​- Công tác năm bắt tư tưởng, tâm trạng, nguyện vọng của đoàn viên, công chức, viên chức lao động: Phối hợp với Ban Giám đốc Sở, Trưởng các đơn vị thuộc Sở tìm hiểu tâm tư, nguyện vọng của cán bộ, công chức, viên chức, người lao động thông qua các buổi sinh hoạt chuyên đề, họp giao ban... nhằm nắm bắt tâm tư, nguyện vọng của cán bộ công chức, viên chức, đặc biệt đối với các nội dung liên quan trực tiếp đến quyền lợi của đoàn viên, công chức, viên chức; tổ chức lấy ý kiến của toàn thể cán bộ công chức, viên chức trong quá trình xây dựng chương trình, kế hoạch triển khai thực hiện nhiệm vụ của Ngành Xây dựng. Nhìn chung, trong Quý I/2024, tình hình tư tưởng cán bộ công chức, viên chức về thu nhập, việc làm, kinh tế - xã hội luôn ổn định, yên tâm công tác, không có biểu hiện dao động.

- Công tác chăm lo bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp chính đáng cho cán bộ, đoàn viên, CCVC-LĐ: Phối hợp với Ban Giám đốc Sở Xây dựng tổ chức Hội nghị cán bộ công chức, viên chức lao động năm 2023, phương hướng nhiệm vụ trọng tâm năm 2024. Tại Hội nghị CBCC đã bầu Ban Thanh tra nhân dân nhiệm kỳ 2024-2025; Ban hành quy chế quản lý, sử dụng tài chính Công đoàn cơ sở Sở Xây dựng năm 2024; Phối hợp với chính quyền giải quyết đầy đủ tiền lương, tiền thưởng vào các ngày lễ lớn, đảm bảo tiền cơm trưa 35.000đ/ngày, tổ chức tặng hoa sinh nhật cho đoàn viên, phân phối chi trả thu nhập tăng thêm cho cán bộ công chức từ nguồn tiết kiệm của kinh phí khoáng; tổ chức tặng quà cho toàn thể đoàn viên công đoàn phần quà trị giá đồng/đoàn viên công đoàn nhân dịp Tết nguyên đán Giáp Thìn 2024; Hỗ trợ cho 01 đoàn viên có hoàn cảnh khó khăn nhân dịp Tết nguyên đán Giáp Thìn 2024.

 p3trinh-17-4-2024.png

Hội nghị cán bộ công chức, viên chức lao động ngày 25/01/2024

- Công tác triển khai các phong trào thi đua yêu nước trong đoàn viên, CCVCLĐ, góp phần thực hiện thắng lợi nhiệm vụ chính trị cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp: Ban hành Kế hoạch số 14/KH-CĐCS ngày 04/3/2024 phát động phong trào thi đua trong đoàn viên, công chức, viên chức và người lao động năm 2024; triển khai đăng ký thi đua 2024 giỏi việc nước đảm việc nhà năm 2024, tổng số Số nữ CCVCLĐ đăng ký thực hiện phong trào thi đua là 37/37 người, chiếm tỷ lệ 100%; Phối hợp triển khai kế hoạch phát động phong trào thi đua năm 2024 của Sở Xây dựng. 100% đoàn viên đăng ký thi đua năm 2024; Tổ chức Hội thi gói bánh chưng, bánh Tét và Chương trình Chào Xuân mừng Xuân Giáp Thìn 2024.

 p4trinh-17-4-2024.png

Tổ chức Hội thi gói bánh chưng, bánh Tét và Chương trình Chào Xuân mừng Xuân Giáp Thìn 2024

- Hoạt động nữ công: Triển khai “Tuần lễ Áo dài" năm 2024 với 37/37 chị em tham gia (đạt 100%); Tổ chức họp mặt truyền thống toàn thể nữ đoàn viên, công chức, viên chức lao động thuộc Sở nhân ngày quốc tế phụ nữ  8/3/2024. Xét công nhận danh hiệu “Giỏi việc nước, đảm việc nhà" năm 2023, đã khen thưởng phong trào thi đua “Giỏi việc nước, đảm việc nhà" năm 2023 cho: 39 nữ đoàn viên. Phát động phong trào thi đua “Giỏi việc nước, đảm việc nhà" năm 2024.

p5trinh-17-4-2024.png 

CĐCS Sở Xây dựng tham gia hưởng ứng Ngày chạy Olympic vì sức khỏe toàn dân năm 2024

 p6trinh-17-4-2024.png

Tổ chức họp mặt truyền thống nữ đoàn viên nhân ngày Quốc tế phụ nữ  8/3/2024

​- Công tác xã hội từ thiện: Tham gia đóng góp đầy đủ các quỹ do công đoàn, cơ quan cấp trên phát động; Tổ chức tặng 100 phần quà cho người dân có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn xã Thạnh Phú, huyện Vĩnh Cửu nhân dịp Xuân Giáp Thìn 2024.

p7trinh-17-4-2024.png 

CĐCS Sở Xây dựng trao tặng 100 phần quà cho người dân có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn xã Thạnh Phú, huyện Vĩnh Cửu

- Công tác kiểm tra, giám sát và hoạt động của UBKT: Đã ban hành Kế hoạch số 16/KH-CĐCS ngày 04/3/2024 về công tác kiểm tra giám sát hoạt động công đoàn năm 2024. Dự kiến trong 6 tháng đầu năm sẽ tổ chức kiểm tra việc thực hiện điều lệ công đoàn tại Công đoàn bộ phận Trung tâm tư vấn quy hoạch xây dựng; 6 tháng cuối năm sẽ tổ chức kiểm tra tại Công đoàn bộ phận Văn phòng Sở; tiếp tục chỉ đạo tăng cường công tác giám sát việc thực hiện chủ trương đường lối của Đảng, chế độ, chính sách, pháp luật của Nhà nước, nội quy, quy chế của Sở Xây dựng; giám sát việc thực hiện Nghị quyết Hội nghị cán bộ công chức, viên chức; Kịp thời  kiến nghị với lãnh đạo cơ quan khắc phục những thiếu sót được phát hiện qua việc giám sát.

-  Công tác tài chính:. Việc quản lý, sử dụng kinh phí Công đoàn đúng theo quy định, phù hợp với quy chế chi tiêu nội bộ của Công đoàn cơ sở, có sổ theo dõi tài chính công đoàn; lập chứng từ thu, chi đầy đủ, đúng quy định. Đã hoàn thành công tác quyết toán tài chính Công đoàn năm 2023, dự toán kinh phí năm 2024 gửi Công đoàn viên chức tỉnh Đồng Nai

Một số nhiệm vụ trọng tâm Quý II/2024:

- Tập trung công tác tuyên truyền Nghị quyết Đại hội Công đoàn các cấp; vận động đoàn viên công chức, viên chức lao động thực hiện kỷ luật, kỷ cương, chấp hành đường lối chủ trương của Đảng, chính sách pháp luật của nhà nước, nghị quyết của Công đoàn

- Tiếp tục thực hiện tốt quy chế phối hợp hoạt động giữa Ban Chấp hành Công đoàn cơ sở với Ban Giám đốc Sở trong công tác chăm lo đời sống, đảm bảo điều kiện làm việc, định kỳ tổ chức khám sức khỏe, tổ chức thăm hỏi đoàn viên, CCVCLĐ có hoàn cảnh khó khăn mắc bệnh hiểm nghèo; tham gia các hội đồng tại cơ quan, đơn vị, tăng cường công tác đại diện, chăm lo, bảo vệ quyền lợi ích hợp pháp, chính đáng của đoàn viên công chức, viên chức lao động.

- Tổ chức các hoạt động tập trung tại CĐCS Sở Xây dựng: Triển khai tổ chức tuyên dương con cán bộ, CCVCLĐ đạt thành tích “Học giỏi, sống tốt" năm 2024; Phối hợp với chính quyền xây dựng kế hoạch tổ chức tham quan nghỉ mát cho đoàn viên công chức, viên chức, lao động thuộc Sở năm 2024; Phối hợp với chính quyền tổ chức tặng quà cho các hộ nghèo tại các vùng sâu vùng xa, vùng đồng bào dân tộc thiểu số trên địa bàn tỉnh; hỗ trợ cho đoàn viên thuộc Sở của hoàn cảnh khó khăn ốm đau, mắc bệnh hiểm nghèo; Phối hợp với chính quyền, đoàn thể thuộc Sở tổ chức thực hiện các phòng trào của Khối thi đua 5 do Sở Xây dựng làm Khối trưởng; Phối hợp với Ban Giám đốc Sở tổ chức sinh nhật quý cho đoàn viên công đoàn.

- Tập trung nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động của CĐCS, xây dựng Công đoàn vững mạnh; Tăng cường công tác quản lý đoàn viên, theo dõi bồi dưỡng giới thiệu đoàn viên ưu tú cho Đảng xem xét kết nạp đảm bảo chỉ tiêu của cấp ủy.

- Triển khai kế hoạch và phát động trong cán bộ, đoàn viên, CCVCLĐ thi đua lập thành tích chào mừng kỷ niệm các ngày lễ lớn của Đảng, đất nước, kỷ niệm 95 năm ngày thành lập Công đoàn Việt Nam (28/7/1929 - 28/7/2024); thi đua thực hiện phong trào “Tham mưu giỏi - Phục vụ tốt ", "Lao động giỏi - Lao động sáng tạo ", thi đua cải cách thủ tục hành chính, xây dựng cơ quan văn hóa ngày làm việc 8 giờ có chất lượng hiệu quả, xây dựng cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp đạt chuẩn văn hóa.

- Vận động đoàn cán bộ công chức, viên chức lao động tích cực tham gia đóng góp các loại quỹ xã hội: “Quỹ xã hội" Liên đoàn lao động tỉnh, quỹ “Vì người nghèo", đóng góp hỗ trợ đồng bào gặp khó khăn, chăm sóc phụng dưỡng mẹ Việt Nam anh hùng, anh hùng LLVT, gia đình chính sách, đồng bào nghèo, nạn nhân bị nhiễm chất độc Dioxin; xây dựng nhà tình thương, hiến máu tình nguyện…

- Triển khai chương trình công tác kiểm tra giám sát nhiệm kỳ 2023 – 2028; tăng cường hoạt động của Ban Thanh tra nhân dân thực hiện nhiệm vụ được giao.Tên tác giả: Huyền Trinh

Liên kết webiste

Số lượt truy cập

Trong ngày:
Tất cả:

Chịu trách nhiệm chính: Ông HỒ VĂN HÀ - ​Giám đốc Sở Xây Dựng tỉnh Đồng Nai
Địa chỉ: Số 38, Đường Phan Chu Trinh, phường Quang Vinh, thành phố Biên Hòa, tỉnh Đồng Nai
Điện thoại: 02513.846283 - Fax: 02513.847795. Email: sxd@dongnai.gov.vn
Bản quyền thuộc về Sở Xây Dựng tỉnh Đồng Nai
® Ghi rõ nguồn "Sở Xây Dựng Đồng Nai" khi bạn phát hành lại thông tin từ website này.​