Thứ 6 - 26/02/2016
Màu đỏ Màu xanh nước biển Màu vàng Màu xanh lá cây
Kế hoạch triển khai chuyên đề học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh về xây dựng văn hóa, con người Đồng Nai phát triển toàn diện”.

Nhằm tiếp tục đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, Sở Xây dựng đã xây dựng kế hoạch học tập và triển khai thực hiện chuyên đề năm 2024 “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh về xây dựng văn hóa, con người Đồng Nai phát triển toàn diện". Kế hoạch gồm những nội dung như sau:

1. Tổ chức học tập chuyên đề năm 2024 “ Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh về xây dựng văn hóa, con người Đồng Nai phát triển toàn diện"

Chuyên đề năm 2024 tập trung vào những nội dung cơ bản về tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, quan điểm của Đảng về xây dựng văn hóa, con người gắn với thực hiện Nghị quyết của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh về xây dựng và phát huy giá trị văn hóa, con người Đồng Nai trở thành nguồn lực, động lực quan trọng trong phát triển kinh tế - xã hội, đáp ứng yêu cầu phát triển bền vững.

Để thực hiện hiệu quả chuyên đề năm 2024 mỗi cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức, đoàn viên và người lao động, nhất là người đứng đầu phải gương mẫu đưa nội dung thực hiện Chuyên đề năm 2024 vào bản cam kết học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh năm 2024. Lãnh đạo đơn vị, đoàn thể chịu trách nhiệm theo dõi, giám sát và đánh giá kết quả thực hiện kế hoạch làm theo của cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức, đoàn viên vào cuối năm.

2. Đưa việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh vào chương trình, kế hoạch hành động thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng các cấp; gắn với thực hiện Nghị quyết số 12-NQ/TU ngày 12/12/2023

 Thực hiện nghiêm túc việc tiếp nhận thông tin, lắng nghe, đối thoại và giải quyết triệt để những phản ánh của cán bộ, công chức, viên chức và người lao động tại cơ quan, đơn vị. Thực hiện nghiêm túc việc tiếp công dân định kỳ hoặc đột xuất đế giải quyết kịp thời các vướng mắc của nhân dân.

 Gắn việc tổ chức thực hiện chuyên đề với đẩy mạnh xây dựng, chính đốn Đảng, hệ thống chính trị và thực hiện trách nhiệm nêu gương của cán bộ, đảng viên. Cần tăng cường công tác kiểm tra, giám sát, khắc phục, ngăn ngừa bệnh hình thức, bệnh thành tích, thiếu trung thực, nói không đi đôi với làm.

 Đưa việc “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh về xây dựng văn hóa, con người Đồng Nai phát triển toàn diện" vào kỳ sinh hoạt chuyên đề  hàng quý năm 2024. Lồng ghép nội dung thực hiện chuyên đề gắn với thực hiện Nghị quyết số 12-NQ/TU ngày 12 tháng 12 năm 2023, đáp ứng yêu cầu phát triển bền vững và các chương trình, kế hoạch về xây dựng và phát triển văn hóa, con người của cơ quan, đơn vị.

 Phát động và thực hiện có hiệu quả phong trào thi đua “Học tập, lao động, sáng tạo", xây dựng “Gương người tốt việc tốt" và các điển hình tiên tiến gắn với các phong trào thi đua yêu nước được triển khai trên địa bàn tỉnh.

3. Đẩy mạnh công tác tuyên truyền về tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh về xây dựng văn hóa, con người Đồng Nai phát triển toàn diện"

 Phối hợp với cấp ủy, các tổ chức đoàn thể thuộc Sở tăng cường tuyên truyền, giáo dục, nâng cao ý thức trách nhiệm của công chức, viên chức lao động trong việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, gắn với kỷ niệm 134 năm Ngày sinh chủ tịch Hồ Chí Minh (19/5/1890-19/5/2024); 79 năm ngày Chủ tịch Hồ Chí Minh đọc tuyên ngôn độc lập khai sinh ra nước Việt Nam dân chủ Cộng hòa, nay là nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam (02/9/1945 - 02/9/2024); 49 năm ngày miền Nam thống nhất đất nước (30/4/1975 - 30/4/2024).

 Đổi mới phương pháp tuyên truyền, giáo dục; tăng cường phối hợp, cung cấp thông tin cho cơ quan báo chí truyền thông để có sản phẩm báo chí hay, hấp dẫn, sâu sắc nhằm tuyên truyền, giới thiệu mô  hình, cách làm hay, hiệu quả việc thực hiện và làm theo Bác. Chú trọng công tác quản lý thông tin trên không gian mạng, mạng xã hội để định hướng tư tưởng và thẩm mỹ cho nhân dân.

 Thực hiện tổ chức “sinh hoạt dưới cờ" vào sáng thứ 2 hàng tuần sau buổi chào cờ. Nội dung sinh là điểm tin nhanh về tình hình nổi bật trên thế giới, trong nước, địa phương; Thông báo chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước và của tỉnh; Thông báo tình hình tuần qua và định hướng nhiệm vụ tuần mới nhằm giúp cho toàn thể CBCC và người lao động nắm bắt được nhiệm vụ chính trị của Sở Xây dựng hàng tuần; Biểu dương, khen thưởng hững tập thể cá nhân điển hình tiên tiến gắn với việc học tập và làm theo tư tưởng Hồ Chí Minh.

4. Tăng cường công tác kiểm tra, giám sát: Tăng cường công tác kiểm tra công vụ, xử lý nghiêm những trường hợp thiếu tinh thần trách nhiệm trong xử lý công việc với người dân, vi phạm đạo đức nghề nghiệp. Thường xuyên tổ chức kiểm tra, sơ kết đánh giá tình hình triển khai, những ưu điểm, khuyết điểm, đề ra giải pháp cụ thể để nâng cao hiệu quả việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh tại cơ quan.

Để học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh đem lại hiệu quả cần tiếp tục phổ biến, giáo dục sâu rộng, thấm sâu trong nhận thức và tình cảm mọi người, làm cho công chức, viên chức và người lao động tại Sở nhận thức rõ hơn về ý nghĩa, tầm quan trọng của đạo đức trong đời sống xã hội; trách nhiệm tu dưỡng, rèn luyện, giữ gìn phẩm chất đạo đức của mỗi người, dù trong điều kiện, hoàn cảnh nào cũng luôn nêu cao ý thức tự rèn luyện, tu dưỡng về đạo đức, nhân cách, phong cách để làm tốt hơn nhiệm vụ của mình, nêu gương bằng những việc làm, hành động cụ thể theo đúng phương châm “trên trước, dưới sau", “trong trước, ngoài sau", “chức vụ càng cao càng phải gương mẫu", “học tập đi đôi với làm theo"; thường xuyên “tự soi", “tự sửa"; dám nghĩ, dám làm, dám chịu trách nhiệm trong thực hiện nhiệm vụ của mình.


Tác giả: Nguyễn Thị Huệ

Các tin khác

Liên kết webiste

Số lượt truy cập

Trong ngày:
Tất cả:

Chịu trách nhiệm chính: Ông HỒ VĂN HÀ - ​Giám đốc Sở Xây Dựng tỉnh Đồng Nai
Địa chỉ: Số 38, Đường Phan Chu Trinh, phường Quang Vinh, thành phố Biên Hòa, tỉnh Đồng Nai
Điện thoại: 02513.846283 - Fax: 02513.847795. Email: sxd@dongnai.gov.vn
Bản quyền thuộc về Sở Xây Dựng tỉnh Đồng Nai
® Ghi rõ nguồn "Sở Xây Dựng Đồng Nai" khi bạn phát hành lại thông tin từ website này.​