Thứ 6 - 26/02/2016
Màu đỏ Màu xanh nước biển Màu vàng Màu xanh lá cây
Sở Xây dựng ban hành Kế hoạch thực hiện Công tác phổ biến giáo dục pháp luật năm 2024

​Để tiếp tục thực hiện có chất lượng, hiệu quả công tác PBGDPL; góp phần nâng cao trách nhiệm tự học tập, tìm hiểu pháp luật của công chức, viên chức và người lao động  trong toàn Sở; Triển khai đầy đủ, kịp thời các chủ trương, kế hoạch của Chính phủ, các bộ, ngành Trung ương trong công tác PBGDPL phù hợp với đặc điểm của cơ quan.  Ngày 28 /2/2024 Sở Xây dựng đã ban hành Kế hoạch số  18/KH-SXD về việc ban hành Kế hoạch thực hiện Công tác phổ biến giáo dục pháp luật năm 2024.

Kế hoạch đã đề ra một số nhiệm vụ trọng tâm như sau:

1. Triển khai các Kế hoạch về PBGDPL năm 2024 bảo đảm trọng tâm, trọng điểm sát với yêu cầu nhiệm vụ chính trị.

2. Xác định chủ đề, định hướng nội dung trọng tâm cần phổ biến gắn với công tác xây dựng, thi hành, bảo vệ pháp luật, cải cách hành chính, xây dựng nhà nước pháp quyền, cải cách tư pháp, tập trung vào nội dung: Các văn bản pháp luật mới được thông qua, ban hành năm 2023 và năm 2024; các dự thảo chính sách, pháp luật có tác động lớn đến xã hội; các văn bản, quy định có liên quan trực tiếp đến sản xuất, kinh doanh, quyền và lợi ích hợp pháp của người dân, doanh nghiệp; cải cách hành chính; phòng, chống tham nhũng, lãng phí, tội phạm, ma túy, dịch bệnh, thiên tai; hỗ trợ khởi nghiệp; khiếu nại, tố cáo; bảo vệ môi trường; an toàn vệ sinh thực phẩm; phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ; an toàn giao thông; phòng, chống xâm hại trẻ em; phòng, chống bạo lực gia đình; vấn đề dư luận xã hội quan tâm hoặc cần định hướng dư luận xã hội; các điều ước quốc tế ký kết giữa Việt Nam với các nước có chung đường biển; Công ước, điều ước quốc tế, các Hiệp định thương mại tự do Việt Nam đã tham gia ký kết có liên quan trực tiếp đến người dân, doanh nghiệp; tình hình biển, đảo Việt Nam; Cộng đồng ASEAN; tuyên truyền, quảng bá về con người, văn hóa Đồng Nai.

Giáo dục ý thức tuân thủ, chấp hành pháp luật gắn với giáo dục tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, lòng yêu nước, tự hào dân tộc, ý thức tuân thủ kỷ cương, kỷ luật công vụ; xây dựng, bồi dưỡng, nhân rộng, tôn vinh gương “người tốt, việc tốt", điển hình trong xây dựng, thi hành và bảo vệ pháp luật.

3. Thực hiện công tác phổ biến giáo dục pháp luật trên các lĩnh vực được giao theo Kế hoạch 22/KH-HĐPH ngày 29/01/2024 của Hội đồng phổ biến giáo dục pháp luật.

 Hình thức tuyên truyền, phổ biến giáo dục pháp luật:

- Văn phòng Sở đăng tải nội dung Kế hoạch và các văn bản tuyên tuyền trên Trang thông tin điện tử của Sở, chuyên mục Phổ biến giáo dục pháp luật.

- Các phòng, đơn vị trực thuộc đẩy mạnh việc ứng dụng công nghệ thông tin phục vụ hoạt động PBGDPL; tăng cường các ứng dụng của mạng xã hội như: facebook, fanpage, zalo… trong công tác PBGDPL gắn với tình hình thực tiễn tại các phòng, đơn vị mình.

Để việc tổ chức triển khai thực hiện có hiệu quả, Kế hoạch cũng đã có sự phân công cụ thể cho các phòng, đơn vị thuộc Sở với thời gian thực hiện cụ thể; giao nhiệm vụ cho công chức theo dõi, hướng dẫn, kiểm tra, đôn đốc việc thực hiện Kế hoạch, tổng hợp báo cáo kết quả thực hiện cho Ban Giám đốc Sở, UBND tỉnh, Sở Tư pháp và các cơ quan liên quan theo quy định.                                              

Tác giả: Nguyễn Thị Huệ​

Các tin khác

Liên kết webiste

Số lượt truy cập

Trong ngày:
Tất cả:

Chịu trách nhiệm chính: Ông HỒ VĂN HÀ - ​Giám đốc Sở Xây Dựng tỉnh Đồng Nai
Địa chỉ: Số 38, Đường Phan Chu Trinh, phường Quang Vinh, thành phố Biên Hòa, tỉnh Đồng Nai
Điện thoại: 02513.846283 - Fax: 02513.847795. Email: sxd@dongnai.gov.vn
Bản quyền thuộc về Sở Xây Dựng tỉnh Đồng Nai
® Ghi rõ nguồn "Sở Xây Dựng Đồng Nai" khi bạn phát hành lại thông tin từ website này.​