Thứ 6 - 26/02/2016
Màu đỏ Màu xanh nước biển Màu vàng Màu xanh lá cây
Kế hoạch thực hiện công tác Dân vận chính quyền năm 2024

Với chủ đề công tác dân vận năm 2024 “Xây dựng chính quyền thân thiện". Chú trọng đổi mới lề lối làm việc của các cơ quan, đơn vị từ “mệnh lệnh hành chính" sang “phục vụ, hướng dẫn, vận động, thuyết phục"; xây dựng phong cách của đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức “Trọng dân, gần dân, hiểu dân, học dân và có trách nhiệm với dân", hướng đến sự hài lòng của người dân đối với cán bộ, công chức; Ngày  02/04/2024 Sở Xây dựng đã ban hành Kế hoạch 74/KH-SXD   để triển khai thực hiện công tác Dân vận chính quyền năm 2024.

Mục đích của kế hoạch nhằm tiếp tục nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác dân vận trong cơ quan hành chính nhà nước. Tập trung chỉ đạo thực hiện hiệu quả các nhiệm vụ trọng tâm của công tác dân vận gắn với triển khai thực hiện các nhiệm vụ chính trị, các nghị quyết, đề án, chương trình, kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh. Nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý nhà nước, trách nhiệm phục vụ nhân dân của đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức, phát huy quyền làm chủ của nhân dân.

Kế hoạch đề ra mục tiêu như sau:

1.  Đạt 100% các phòng, Trung tâm trực thuộc Sở triển khai thực hiện tốt kế hoạch công tác dân vận, thực hiện quy chế dân chủ cơ sở.

2.  Đạt 100% các phòng, Trung tâm trực thuộc Sở triển khai các Nghị quyết, Chỉ thị, Kết luận của Trung ương và của tỉnh về công tác dân vận.

3. Có trên 95% các phòng, Trung tâm trực thuộc Sở thực hiện tốt công tác cải cách hành chính, cải cách thủ tục hành chính.

4. Có trên 80% các phòng, Trung tâm trực thuộc Sở đạt tiêu chí Dân vận khéo; trên 90% thực hiện tốt quy chế dân chủ ở cơ sở.

5.  Đạt các chỉ tiêu được Tỉnh ủy, HĐND tỉnh giao thuộc lĩnh vực quản lý của ngành Xây dựng, cụ thể: Hoàn thành và đưa vào sử dụng nhà ở xã hội đạt 715 căn; Tỷ lệ dân số đô thị sử dụng nước sạch đạt chuẩn đạt 89 % (trong đó Tỷ lệ dân số đô thị sử dụng nước máy đạt chuẩn đạt 86,5%).

Nhiệm vụ trọng tâm thực hiện trong năm 2024 về công tác dân vận gồm:

- Triển khai đến toàn thể cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức nắm chắc tình hình, đời sống của các tầng lớp Nhân dân, phát huy tốt vai trò công tác dân vận trong tuyên truyền người dân hiểu về chủ trương, chính sách của Nhà nước, về quyền, nghĩa vụ của người dân liên quan đến việc thực hiện nhiệm vụ chính trị của cơ quan, đơn vị mình, tạo sự đồng thuận trong Nhân dân để triển khai thực hiện có hiệu quả nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội trên địa bàn tỉnh.

- Tăng cường sự phối hợp chặt chẽ giữa Sở Xây dựng với các cơ quan, đơn vị và địa phương. Đẩy mạnh thực hiện công tác dân vận của chính quyền phải gắn công tác dân vận với thực hiện chức năng, nhiệm vụ của cơ quan, từng mặt công tác; gắn công tác dân vận với việc triển khai, thực hiện các chương trình dự án, kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội và công tác cải cách hành chính. Tiếp tục thực hiện tốt văn hóa công sở, ý thức trách nhiệm, tinh thần phục vụ Nhân dân; đổi mới và thực hiện phong cách làm việc “Trọng dân, gần dân, hiểu dân, học dân và có trách nhiệm với dân", “Nghe dân nói, nói dân hiểu", “hướng dẫn dân làm", “làm dân tin", tạo điều kiện để Nhân dân tham gia hoạt động kiểm tra, giám sát theo quy định; kịp thời giải quyết những yêu cầu chính đáng của Nhân dân, tránh tình trạng đơn thư, khiếu kiện kéo dài, vượt cấp.

- Tập trung rà soát, cập nhật sửa đổi, bổ sung các thủ tục hành chính, dịch vụ công phù hợp với định hướng phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh năm 2024; tổ chức triển khai có hiệu quả Chương trình tổng thể cải cách hành chính nhà nước giai đoạn 2021 - 2030; tiếp tục đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin, truyền thông vào cải cách hành chính; thực hiện nghiêm túc việc công khai, minh bạch các thủ tục hành chính, các quy định về chế độ chính sách, liên quan đến đời sống của Nhân dân; thường xuyên tiếp xúc đối thoại với Nhân dân; nâng cao trách nhiệm, phẩm chất và năng lực của cán bộ, công chức; tăng cường công tác thanh tra công vụ, kiểm tra cải cách hành chính tại các phòng chuyên môn, đơn vị thuộc Sở; thường xuyên thực hiện công tác kiểm tra đột xuất về việc chấp hành kỷ luật, kỷ cương hành chính, quy tắc ứng xử, văn hóa giao tiếp tại các các phòng chuyên môn, đơn vị thuộc Sở.

- Tập trung giải quyết đơn, thư đúng quy định pháp luật; đảm bảo chất lượng, thời gian, kế hoạch. Tổ chức thi hành các quyết định giải quyết khiếu nại có hiệu lực pháp luật; các kết luận giải quyết tố cáo và tăng cường kỷ cương, kỷ luật trong giải quyết khiếu nại, tố cáo; Thực hiện nghiêm túc việc công khai, minh bạch trong hoạt động của cơ quan, tổ chức, đơn vị theo quy định của pháp luật Phòng chống tham nhũng gắn với đẩy mạnh cải cách hành chính, thực hiện công tác kiểm soát thủ tục hành chính. Tăng cường công tác tự kiểm tra nội bộ việc xây dựng và thực hiện các chế độ, định mức, tiêu chuẩn trong quản lý, sử dụng kinh phí ngân sách nhà nước, sử dụng tài sản công theo quy định hiện hành. Tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra trên các lĩnh vực nhạy cảm dễ phát sinh tham nhũng; thanh tra, kiểm tra công vụ; thanh tra trách nhiệm việc thực hiên cac quy định pháp luật về Phòng chống tham nhũng tại các phòng, Trung tâm thuộc Sở.

- Tiếp tục phối hợp triển khai thực hiện Luật Tín ngưỡng, tôn giáo; triển khai Luật Xây dựng và các quy định có liên quan. Phối hợp với Ban Tôn giáo, UBND cấp huyện, các Sở, ban, ngành liên quan trong việc thực hiện các thủ tục xây dựng mới, sửa chữa, cải tạo, nâng cấp công trình tín ngưỡng, tôn giáo; ghi nhận kiến nghị và giải đáp thắc mắc có liên quan; xử lý nghiêm, kịp thời những hành vi vi phạm về hoạt động xây dựng liên quan đến tôn giáo.

- Thực hiện các mô hình dân vận khéo 2024 như:

Mô hình 1:Dân vận khéo trong công tác tiếp dân, giải quyết khiếu nại tố cáo của Sở Xây dựng năm 2024".Thực hiện bằng hình thức: Tiếp dân tại trụ Sở; Mở hộp thư tiếp công dân; Công khai lịch tiếp công dân, địa chỉ, số điện thoại, đường dây nóng để tiếp nhận ý kiến của cá nhân, tổ chức; Bố trí Phòng tiếp công dân và các điều kiện vật chất cần thiết để phục vụ công tác tiếp dân…

 Mô hình 2: Dân vận khéo gắn với cải cách hành chính của Sở Xây dựng năm 2024, Tuyên truyền, khuyến khích các tổ chức cá nhân tham gia nộp hồ sơ trực tuyến tại Trung tâm hành chính công. Thực hiện bằng hình thức: Hướng dẫn cụ thể bằng văn bản tại Trung tâm phục vụ hành chính công tỉnh, đăng tải trên trang web của Sở để tố chức, cá nhân tham khảo cập nhật; Tuyên truyền trên cổng thông tin điện tử Sở Xây dựng các thành phần hồ sơ thủ tục hành chính; Tiếp tục nâng cao chất lượng giải quyết thủ tục hành chính, đem lại sự hài lòng cho người dân, doanh nghiệp,..

 Mô hình 3: Khéo trong việc vận động đoàn viên thanh niên Sở Xây dựng tham gia thực hiện tốt công tác tình nguyện, nhân đạo như trao quà cho học sinh nghèo vượt khó; trao quà cho các cô chú thanh niên xung phong, người nhà các anh hùng liệt sĩ có hoàn cảnh khó khăn. Thực hiện bằng hình thức: Tổ chức chương trình “Thăm hỏi và trao quà cho học sinh nghèo vượt khó tại điểm trường trên địa bàn tỉnh Đồng Nai. Vận động tổ chức đoàn viên thanh niên thực hiện Phong trào  “Đền ơn đáp nghĩa - Uống nước nhớ nguồn"; thăm hỏi, giúp đỡ, tặng quà gia đình chính sách, thương binh, liệt sỹ, Mẹ Việt Nam anh hùng. Vào dịp kỷ niệm ngày thương binh liệt sỹ 27/7, thực hiện Lễ thắp nến tri ân, dâng hương, hoa tưởng nhớ đến công lao các anh hùng, liệt sỹ trong các nghĩa trang, đài tưởng niệm liệt sỹ,..

Kế hoạch đã phân công các Phòng chuyên môn, Trung tâm thuộc Sở xây dựng tổ chức triển khai thực hiện phù hợp với chức năng nhiệm vụ của đơn vị bảo đảm kịp thời, chất lượng và hiệu quả.​

Tác giả: Nguyễn Thị Huệ

Các tin khác

Liên kết webiste

Số lượt truy cập

Trong ngày:
Tất cả:

Chịu trách nhiệm chính: Ông HỒ VĂN HÀ - ​Giám đốc Sở Xây Dựng tỉnh Đồng Nai
Địa chỉ: Số 38, Đường Phan Chu Trinh, phường Quang Vinh, thành phố Biên Hòa, tỉnh Đồng Nai
Điện thoại: 02513.846283 - Fax: 02513.847795. Email: sxd@dongnai.gov.vn
Bản quyền thuộc về Sở Xây Dựng tỉnh Đồng Nai
® Ghi rõ nguồn "Sở Xây Dựng Đồng Nai" khi bạn phát hành lại thông tin từ website này.​