Thứ 6 - 26/02/2016
Màu đỏ Màu xanh nước biển Màu vàng Màu xanh lá cây
Sở Xây dựng triển khai thực hiện việc tiếp tục chấn chỉnh công tác thanh tra, tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo, phản ánh, kiến nghị.

Ngày 04/10/2023, Sở Xây dựng đã ban hành Văn bản triển khai thực hiện việc tiếp tục chấn chỉnh công tác thanh tra, tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo, phản ánh, kiến nghị. Theo đó, nội dung triển khai tới các phòng, trung tâm, cán bộ, công chức, viên chức thuộc Sở Xây dựng liên quan cụ thể như sau:

Thực hiện nghiêm túc chỉ đạo của UBND tỉnh tại Văn bản số 10045/UBND-TCD ngày 27/9/2023 về việc chỉ đạo thực hiện kiến nghị của Ban Dân nguyện tại Báo cáo kết quả tiếp công dân phục vụ kỳ họp thứ 5, Quốc Hội khóa XV. Triển khai thực hiện Văn bản số 1936/TT-NV1 ngày 24/9/2023 của Thanh tra tỉnh về việc góp ý, chấn chỉnh công tác tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo trên địa bàn tỉnh. Thực hiện tốt Luật Tiếp công dân, Luật Khiếu nại, Luật Tố cáo và các văn bản hướng dẫn thi hành; Nghị định số 64/2014/NĐ-CP ngày 26/6/2014 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Tiếp công dân; Nghị định số 31/2019/NĐ-CP ngày 10/4/2019 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều của Luật Tố cáo; Nghị định số 124/2020/NĐ-CP ngày 19/10/2020 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều và biện pháp tổ chức thi hành Luật Khiếu nại; Thông tư 04/2021/TT-TTCP ngày 01/10/2021 của Thanh tra Chính phủ quy định quy trình tiếp công dân và Thông tư 05/2021/TT-TTCP ngày 01/10/2021 của Thanh tra Chính phủ quy định quy trình xử lý đơn khiếu nại, đơn tố cáo, đơn kiến nghị, phản ánh; Văn bản số 114/UBND-TCD ngày 06/01/2021 của Chủ tịch UBND tỉnh về việc ủy quyền cho Chánh Thanh tra tỉnh trực tiếp đối thoại với người khiếu nại…Quyết định số 168/QĐ-SXD ngày 21/9/2022 của Sở Xây dựng ban hành Quy chế tiếp công dân của Sở.

Tổ chức tốt công tác tiếp công dân và tăng cường trách nhiệm người đứng đầu trong công tác tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo và chịu trách nhiệm về tình hình khiếu nại, tố cáo thuộc phạm vi địa bàn, lĩnh vực phụ trách; kịp thời chỉ đạo để giải tỏa những vụ việc bức xúc, đông người, không để phát sinh “điểm nóng" khiếu kiện (nếu có). Thường xuyên, kịp thời liên hệ với trụ sở tiếp công dân tỉnh về tình hình khiếu nại, tố cáo đông người, phức tạp, bức xúc để có phương án tiếp công dân. Tham mưu Ban Giám đốc Sở trong công tác phối hợp với Thanh tra tỉnh đối thoại trực tiếp với người khiếu nại theo Văn bản số 114/UBND-TCD ngày 06/01/2021 của Chủ tịch UBND tỉnh. Tập trung kiểm tra, xem xét đối với các vụ việc khiếu nại, tố cáo vượt cấp do các cơ quan chuyển về để trả lời công dân; trong quá trình kiểm tra, xem xét cần chú trọng đến việc đối thoại, vận động, thuyết phục để công dân hiểu và chấp hành. Chủ động và có giải pháp giải quyết hiệu quả, kịp thời các vụ việc khiếu nại tố cáo ngay từ cơ sở, hạn chế thấp nhất tình trạng khiếu nại, tố cáo vượt cấp (nếu có).

Các đơn vị, phòng, trung tâm theo chức năng nhiệm vụ, phạm vi quản lý có trách nhiệm phối hợp thực hiện công tác tiếp công dân, cung cấp thông tin cho công dân, xử lý đơn thư, giải quyết khiếu nại, tố cáo, phản ánh, kiến nghị, và báo cáo tình hình, kết quả công tác tiếp công dân, xử lý đơn thư, giải quyết khiếu nại, tố cáo, phản ánh, kiến nghị gửi về Thanh tra Sở, có thể lồng ghép vào báo cáo định kỳ thời gian vào ngày 10 của tháng, quý, năm của đơn vị, hoặc khi có vụ việc liên quan trả lời đơn của người dân, doanh nghiệp. *Lưu ý: các đơn vị gửi kèm đơn khiếu nại, tố cáo, phản ánh, kiến nghị và kết quả xử lý, để làm tài liệu kiểm chứng.

Ban Giám đốc Sở giao Thanh tra Sở chủ trì, phối hợp Văn phòng Sở lên lịch tiếp công dân định kỳ của lãnh đạo Sở, mở sổ tiếp công dân của cơ quan, sổ tiếp công dân của Lãnh đạo Sở, sổ theo dõi xử lý đơn thư, cập nhật thông tin vào cơ sở dữ liệu quốc gia về tác tiếp công dân, xử lý đơn thư, giải quyết khiếu nại, tố cáo, phản ánh, kiến nghị theo quy định; chủ trì, phối hợp với các phòng, trung tâm tiếp tục quán triệt thực hiện Luật Thanh tra số 11/2022/QH15 ngày 14/11/2022; Nghị định số 43/2023/NĐ-CP  ngày 30/6/2023 của Chính phủ về quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Thanh tra; tham mưu Ban Giám đốc Sở thực hiện, theo dõi, đôn đốc, tổng hợp báo cáo UBND tỉnh, Ban Tiếp công dân tỉnh, Thanh tra tỉnh về công tác thanh tra, tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo theo quy định.

 

(Đính kèm nội dung hành Văn bản số 3649/SXD-TTr ngày 04/10/2023 của Sở Xây dựng.)​


Đào Quốc Tuấn

Các tin khác

Liên kết webiste

Số lượt truy cập

Trong ngày:
Tất cả:

Chịu trách nhiệm chính: Ông HỒ VĂN HÀ - ​Giám đốc Sở Xây Dựng tỉnh Đồng Nai
Địa chỉ: Số 38, Đường Phan Chu Trinh, phường Quang Vinh, thành phố Biên Hòa, tỉnh Đồng Nai
Điện thoại: 02513.846283 - Fax: 02513.847795. Email: sxd@dongnai.gov.vn
Bản quyền thuộc về Sở Xây Dựng tỉnh Đồng Nai
® Ghi rõ nguồn "Sở Xây Dựng Đồng Nai" khi bạn phát hành lại thông tin từ website này.​