Thứ 6 - 26/02/2016
Màu đỏ Màu xanh nước biển Màu vàng Màu xanh lá cây
Sở Xây dựng triển khai thực hiện việc tiếp tục tăng cường công tác quản lý quy hoạch, quản lý trật tự xây dựng và báo cáo định kỳ kết quả thực hiện năm 2023 trên địa bàn tỉnh Đồng Nai

Ngày 21/11/2023, Sở Xây dựng đã ban hành Văn bản triển khai thực hiện việc tiếp tục tăng cường công tác quản lý quy hoạch, quản lý trật tự xây dựng và báo cáo định kỳ kết quả thực hiện năm 2023. Theo đó, nội dung triển khai tới UBND cấp huyện và các đơn vị liên quan cụ thể như sau:

Nhằm tiếp tục nâng cao hiệu quả công tác quản lý quy hoạch, quản lý xây dựng trên địa bàn tỉnh và theo dõi, tổng hợp kịp thời báo cáo tham mưu UBND tỉnh về công tác quản lý trật tự xây dựng. Sở Xây dựng đề nghị UBND cấp huyện và các đơn vị thực hiện một số nội dung sau:

Về công tác quản lý quy hoạch, quản lý trật tự xây dựng:

Tiếp tục thực hiện các Văn bản triển khai nhằm tăng cường công tác quản lý quy hoạch, trật tự xây dựng trên địa bàn tỉnh: Văn bản số 9878/UBND-KTN ngày 20/9/2022 của UBND tỉnh; Văn bản số 128/SXD -TTr ngày 12/01/2023, Văn bản số 1073/SXD-QLXD ngày 03/4/2023, Văn bản số 1458/SXD-QLCLXD ngày 28/4/2023, Văn bản số 1156/SXD-QLXD ngày 07/4/2023, Văn bản số 1799/SXD-QLXD ngày 26/5/2023 và Văn bản số 4284/SXD-QHKT ngày 07/11/2023 của Sở Xây dựng Đồng Nai.

UBND cấp huyện, UBND cấp xã, cán bộ, công chức người được giao thực hiện công tác quản lý về đất đai, xây dựng tại địa phương phải thường xuyên thực hiện công tác kiểm tra, giám sát đối với tất cả các công trình xây dựng trên địa bàn quản lý. Đảm bảo mọi công trình đều phải được kiểm tra kể từ khi thực hiện san lấp mặt bằng, khởi công xây dựng đến khi xây dựng hoàn thành đưa công trình vào sử dụng. Kiên quyết xử lý nghiêm các hành vi vi phạm; kịp thời áp dụng các biện pháp ngăn chặn, khắc phục hậu quả không để đối tượng vi phạm tiếp tục hành vi vi phạm. Xử lý nghiêm theo quy định pháp luật về đất đai, xây dựng hoặc chuyển cơ quan công an xử lý đối với các trường hợp cố tình tiếp tục tái phạm theo quy định của điều 228 Bộ luật dân sự.

Tăng cường công tác kiểm tra, giám sát việc thực hiện công tác quản lý đất đai, quản lý xây dựng đối với, UBND cấp xã và các phòng chuyên môn. Xử lý nghiêm các tổ chức, cá nhân có dấu hiệu buông lỏng quản lý, thiếu tinh thần trách nhiệm trong thực thi công vụ để xảy ra vi phạm về đất đai, trật tự xây dựng gây hậu quả nghiêm trọng trên địa bàn quản lý.

Tăng cường công tác tuyên truyền phổ biến các quy định pháp luật, như:  Tăng cường công tác tuyên truyền phổ biến các quy định về đất đai, xây dựng; trong đó đặc biệt là quy định về các loại đất được phép xây dựng công trình, quy định về cấp giấy phép xây dựng; các hành vi vi phạm bị xử lý và biện pháp khắc hậu quả tới người dân, tổ chức trên địa bàn tỉnh; Thực hiện công bố công khai rộng rãi các đồ án quy hoạch được duyệt và cắm mốc giới ngoài thực địa và thực hiện nghiêm việc quản lý theo quy hoạch được duyệt. Công khai giấy phép xây dựng và hướng dẫn chủ đâu tư công khai giấy phép xây dựng theo quy định tại Điều 55 Nghị định số 15/2021/NĐ-CP ngày 03/3/2021 của Chính phủ; Triển khai đề nghị các chủ đầu tư dự án (tất cả các nguồn vốn) thực hiện nghiêm việc gửi thông báo khởi công xây dựng công trình đúng theo quy định (biểu mẫu, hồ sơ thiết kế) tại Điều 10 Quy định về cấp giấy phép xây dựng và quản lý công trình xây dựng trên địa bàn tỉnh Đồng Nai (ban hành kèm theo Quyết định số 55/2021/QĐ-UBND ngày 01/12/2021 của UBND tỉnh). Chủ động kiện toàn và nâng cao năng lực cho đội ngũ cán bộ, công chức thực hiện công tác quản lý trật tự xây dựng tại địa phương; đảm bảo bố trí đủ nhân lực làm công tác quản lý theo trách nhiệm, nhiệm vụ được giao.

Về báo cáo định kỳ, công tác quản lý quy hoạch, trật tự xây dựng trên địa bàn tỉnh:

Để có cơ sở tham mưu báo cáo Tỉnh ủy, UBND tỉnh; Sở Xây dựng đề nghị:

UBND các huyện, thành phố Long Khánh và thành phố Biên Hòa thực hiện thực hiện báo cáo công tác quản lý quy hoạch, quản lý trật tự đô thị năm 2023 theo đề cương và biểu mẫu 01, 02, 03 đính kèm văn bản này.

Ban quản lý các Khu công nghiệp và Ban quản lý Khu công nghệ cao Công nghệ sinh học báo cáo tình hình thực hiện công tác quản lý quy hoạch, quản lý trật tự xây dựng trên địa bàn quản lý (Tổng số giấy phép xây dựng cấp, tổng số giấy phép xây dựng có thời hạn, tổng số công tình miễn phép, tổng số trường hợp phát hiện vi phạm chuyển cơ quan có thẩm quyền,…)

Thời kỳ báo cáo từ ngày 15/12/2022 đến thời điểm báo cáo và gửi về Sở Xây dựng trước ngày 15/12/2023 để tổng hợp báo cáo UBND tỉnh theo quy định.

Sở Xây dựng đề nghị các đơn vị quan tâm, phối hợp và khẩn trương triển khai thực hiện và chỉ đạo báo cáo đúng theo thời gian nêu trên.

(Đính kèm nội dung hành Văn bản số 4548/SXD-TTr ngày 21/11/2023 của Sở Xây dựng.)​


Đào Quốc Tuấn

Các tin khác

Liên kết webiste

Số lượt truy cập

Trong ngày:
Tất cả:

Chịu trách nhiệm chính: Ông HỒ VĂN HÀ - ​Giám đốc Sở Xây Dựng tỉnh Đồng Nai
Địa chỉ: Số 38, Đường Phan Chu Trinh, phường Quang Vinh, thành phố Biên Hòa, tỉnh Đồng Nai
Điện thoại: 02513.846283 - Fax: 02513.847795. Email: sxd@dongnai.gov.vn
Bản quyền thuộc về Sở Xây Dựng tỉnh Đồng Nai
® Ghi rõ nguồn "Sở Xây Dựng Đồng Nai" khi bạn phát hành lại thông tin từ website này.​