Thứ 6 - 26/02/2016
Màu đỏ Màu xanh nước biển Màu vàng Màu xanh lá cây
Sở Xây dựng triển khai thực hiện việc tăng cường công tác kiểm tra, quản lý trật tự xây dựng và phòng cháy, chữa cháy đối với nhà ở riêng lẻ có nhiều tầng, nhiều căn hộ, bảo đảm an toàn, bảo vệ tài sản, sức khỏe tính mạng của Nhân dân trên địa bàn tỉnh Đồ

Ngày 06/11/2023, Sở Xây dựng đã ban hành Văn bản triển khai thực hiện việc tăng cường công tác kiểm tra, quản lý trật tự xây dựng và phòng cháy, chữa cháy đối với nhà ở riêng lẻ có nhiều tầng, nhiều căn hộ, bảo đảm an toàn, bảo vệ tài sản, sức khỏe tính mạng của Nhân dân trên địa bàn tỉnh. Theo đó, nội dung triển khai tới UBND cấp huyện và các đơn vị liên quan cụ thể như sau:

Ngày 26/10/2023, Bộ Xây dựng ban hành Văn bản số 4860/BXD-TTr về việc triển khai Công điện số 991/CĐ-TTg ngày 22/10/2023 của Thủ tướng Chính phủ về việc tăng cường công tác quản lý trật tự xây dựng và phòng cháy, chữa cháy đối với nhà ở riêng lẻ có nhiều tầng, nhiều căn hộ, bảo đảm an toàn, bảo vệ tài sản, sức khoẻ, tính mạng của Nhân dân.

Thực hiện chỉ đạo của UBND tỉnh tại văn bản số 11567/UBND-KTN ngày 01/11/2023; văn bản số 10437/UBND-KTN ngày 06/10/2023 về việc tăng cường công tác quản lý trật tự xây dựng và phòng cháy, chữa cháy đối với nhà ở riêng lẻ có nhiều tầng, nhiều căn hộ, bảo đảm an toàn, bảo vệ tài sản, sức khỏe tính mạng của Nhân dân trên địa bàn tỉnh. Theo đó, UBND tỉnh giao Sở Xây dựng chủ trì, phối hợp với UBND các huyện, thành phố cùng các đơn vị liên quan tổ chức thanh tra toàn diện đối với hoạt động quản lý xây dựng nhà ở riêng lẻ có nhiều tầng, nhiều căn hộ theo đề cương hướng dẫn kèm theo văn bản số 4860/BXD-TTr ngày 26/10/2023 của Bộ Xây dựng. Sở Xây dựng đề nghị UBND các huyện, thành phố triển khai thực hiện các nội dung sau:

Chỉ đạo báo cáo theo đề cương của Bộ Xây dựng tại văn bản số 4860/BXD-TTr ngày 26/10/2023 gửi về Sở Xây dựng trước ngày 20/11/2023, để Sở Xây dựng lập danh sách và thành lập Đoàn thanh tra thực hiện thanh tra một số địa bàn; UBND các huyện, thành phố chủ động tổ chức thành lập Đoàn thanh tra cấp huyện, thực hiện thanh tra toàn diện đối với hoạt động quản lý xây dựng nhà ở riêng lẻ có nhiều tầng, nhiều căn hộ trên địa bàn quản lý của UBND cấp huyện (trừ danh sách một số địa bàn do Sở Xây dựng thực hiện thanh tra); kịp thời phát hiện, xử lý nghiêm các hành vi vi phạm của tổ chức, cá nhân theo quy định pháp luật; phát hiện những vướng mắc, tồn tại của cơ chế, chính sách, tham mưu đề xuất gửi Sở Xây dựng để tổng hợp trình UBND tỉnh báo cáo Bộ Xây dựng xem xét, sửa đổi cơ chế, chính sách theo quy định. Kết quả thực hiện, đề nghị UBND các huyện, thành phố gửi về Sở Xây dựng trước ngày 01/12/2023 để tổng hợp tham mưu UBND tỉnh báo cáo Bộ Xây dựng trước ngày 10/12/2023.

Đây là nội dung quan trọng và thời gian rất gấp, Sở Xây dựng đề nghị UBND các huyện, thành phố quan tâm, khẩn trương tổ chức thực hiện.

(Đính kèm nội dung hành Văn bản số 4246/SXD-TTr ngày 06/11/2023 của Sở Xây dựng.)​


Đào Quốc Tuấn

Các tin khác

Liên kết webiste

Số lượt truy cập

Trong ngày:
Tất cả:

Chịu trách nhiệm chính: Ông HỒ VĂN HÀ - ​Giám đốc Sở Xây Dựng tỉnh Đồng Nai
Địa chỉ: Số 38, Đường Phan Chu Trinh, phường Quang Vinh, thành phố Biên Hòa, tỉnh Đồng Nai
Điện thoại: 02513.846283 - Fax: 02513.847795. Email: sxd@dongnai.gov.vn
Bản quyền thuộc về Sở Xây Dựng tỉnh Đồng Nai
® Ghi rõ nguồn "Sở Xây Dựng Đồng Nai" khi bạn phát hành lại thông tin từ website này.​