Thứ 6 - 26/02/2016
Màu đỏ Màu xanh nước biển Màu vàng Màu xanh lá cây
Tăng cường công tác lãnh đạo, chỉ đạo, quản lý Nhà nước về quy hoạch xây dựng, quy hoạch đô thị, trật tự xây dựng trên địa bàn tỉnh Đồng Nai.

Ngày 12/3/2024, Ủy ban Nhân dân (UBND) tỉnh ban hành văn bản số 2473/UBND-KTN về việc triển khai Văn bản số 909/BXD-TTr ngày 04/3/2024 của Bộ Xây dựng về việc tăng cường công tác quản lý quy hoạch xây dựng, quy hoạch đô thị, trật tự xây dựng;

Theo đó, nội dung triển khai tới Giám đốc Sở Xây dựng và Chủ tịch UBND các huyện, thành phố cụ thể như sau:

UBND tỉnh giao Sở Xây dựng:

Chủ trì rà soát, tiếp tục thực hiện các nội dung tại Văn bản số 4157/BXD-QLN ngày 15/9/2023, Văn bản số 4860/BXD-TTr ngày 26/10/2023 và Văn bản số 792/BXD-TTr ngày 27/02/2024 của Bộ Xây dựng đã được UBND tỉnh chỉ đạo tại Văn bản số 10437/UBND-KTN ngày 06/10/2023, Văn bản số 11567/UBND-KTN ngày 01/11/2023, Văn bản số 2036/UBND-KTN ngày 01/3/2024 theo đúng quy định. Tham mưu đề xuất, trình UBND tỉnh chỉ đạo việc tăng cường công tác quản lý Nhà nước về quy hoạch xây dựng, quy hoạch đô thị, trật tự xây dựng trên địa bàn. Tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra, theo chức năng nhiệm vụ được giao để kịp thời phát hiện, ngăn chặn và xử lý nghiêm hành vi vi phạm trật tự xây dựng tại các dự án đầu tư xây dựng nhà ở, khu đô thị theo đúng quy định. Kết quả thực hiện, báo cáo UBND tỉnh trong tháng 3/2024.

Yêu cầu UBND các huyện, thành phố khẩn trương triển khai thực hiện các nội dung:

Một là, đối với các dự án đầu tư xây dựng nhà ở, dự án đầu tư xây dựng khu đô thị: Phối hợp với chủ đầu tư tăng cường quản lý đầu tư xây dựng, đảm bảo việc tuân thủ quy hoạch chi tiết đựợc duyệt, thiết kế xây dựng được thẩm định, phê duyệt, giấy phép xây dựng được cấp, đúng mục đích sử dụng đất và các nội dung khác của dự án đã được cơ quan có thẩm quyền phê duyệt.

Hai là, đối với nhà ở riêng lẻ thuộc các khu vực, tuyến phố trong đô thị đã ổn định: Việc xây dựng phải tuân thủ quy hoạch xây dựng được duyệt hoặc phù hợp với quy chế quản lý kiến trúc, thiết kế đô thi được cơ quan nhà nước có thẩm quyền ban hành, giấy phép xây dựng được cấp; đối với nhà ở riêng lẻ tại nông thôn khi xây dựng phải phù hợp với quy hoạch chi tiết xây dựng điểm dân cư nông thôn.

Picture1 20-3-2024.png 

Hình minh họa: kiểm tra công trình đang thi công

Ba là, việc quản lý trật tự xây dựng phải được thực hiện từ khi tiếp nhận thông báo khởi công đến khi công trình bàn giao dưa vào sử dụng nhằm phát hiện, ngăn chặn và xử lý kịp thời khi phát sinh vi phạm. Đối với công trình đã thi công hoàn thành, đưa vào sử dụng mà chủ dầu tư (chủ nhà) sửa chữa, cải tạo, chuyển đổi công năng sử dụng một phần hoặc toàn bộ phải kiểm tra việc xin giấy phép sửa chữa, cải tạo theo quy định, tuân thủ pháp luật về xây dựng và phòng cháy chữa cháy, bảo vệ môi trường và quy định của pháp luật có liên quan.

Bốn là, tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra, kịp thời phát hiện, ngăn chặn và xử lý nghiêm hành vi vi phạm trật tự xây dựng của các công trình nhà ở riêng lẻ trong dự án đầu tư xây dựng nhà ở, khu đô thị và nhà ở riêng lẻ thuộc các khu vực, tuyến phố trong đô thị đã ổn định, đảm bảo việc xây dựng và sử dụng đúng quy định pháp luật; kiên quyết xử lý trách nhiệm của các tổ chức, cá nhân để xảy ra vi phạm; tổ chức cưỡng chế, xử lý dứt điểm các trường hợp vi phạm còn tồn đọng theo quy định.

Trong quá trình triển khai thực hiện, trường hợp có khó khăn, vướng mắc vượt quá thẩm quyền, các địa phương kip thời tổng hợp, báo cáo đề xuất gửi Sở Xây dựng để được hướng dẫn thực hiện theo đúng quy định. Đối với các kết quả thanh tra, kiểm tra yêu cầu UBND các huyện, thành phố có báo cáo gửi Sở Xây dựng trước ngày 15/04/2024.

Trên cơ sở các nội dung báo cáo kết quả thanh tra, kiểm tra của các địa phương, giao Sở Xây dựng chủ trì, tổng hợp, tham mưu đề xuất, trình UBND tỉnh báo cáo Bộ Xây dựng trước ngày 25/04/2024.

UBND tỉnh giao Sở Xây dựng chủ trì, theo dõi, đôn đốc UBND các huyện, thành phố triển khai thực hiện các nội dung nêu trên theo đúng quy định và kịp thời hướng dẫn các địa phương thực hiện khi có khó khăn, vướng mắc. (Đính kèm nội dung văn bản số 2473/UBND-KTN ngày 12/3/2024 của UBND tỉnh về việc triển khai văn bản số 909/BXD-TTr ngày 04/3/2024 của Bộ Xây dựng). 2473UBT909BXD.pdftcuongqlqhqlttxd12032024.pdf


Tên tác giả: Đào Quốc Tuấn

Các tin khác

Liên kết webiste

Số lượt truy cập

Trong ngày:
Tất cả:

Chịu trách nhiệm chính: Ông HỒ VĂN HÀ - ​Giám đốc Sở Xây Dựng tỉnh Đồng Nai
Địa chỉ: Số 38, Đường Phan Chu Trinh, phường Quang Vinh, thành phố Biên Hòa, tỉnh Đồng Nai
Điện thoại: 02513.846283 - Fax: 02513.847795. Email: sxd@dongnai.gov.vn
Bản quyền thuộc về Sở Xây Dựng tỉnh Đồng Nai
® Ghi rõ nguồn "Sở Xây Dựng Đồng Nai" khi bạn phát hành lại thông tin từ website này.​