Chào mừng ngày thành lập Đoàn Thanh Niên Cộng Sản Hồ Chí Minh
Văn bản triển khai và quy phạm pháp luật mới
Triển khai Quyết định số 126/QĐ-TTg ngày 25/01/2019 của Thủ tướng Chính phủ về việc phê duyệt Đề án phát triển vật liệu xây dựng phục vụ các công trình ven biển và hải đảo đến năm 2025. (05/03/2019 14:42)
Ngày 25/01/2019, Thủ tướng Chính phủ đã ký ban hành Quyết định số 126/QĐ-TTg ngày 25/01/2019 của Thủ tướng Chính phủ về việc phê duyệt Đề án phát triển vật liệu xây dựng phục vụ các công trình ven biển và hải đảo đến năm 2025, bao gồm: 03 điều và 01 phụ lục đính kèm
Triển khai thông tư 06/2018/TT-BXD của Bộ Xây dựng về Hệ thống chỉ tiêu thống kê ngành Xây dựng. (11/12/2018 09:36)
Ngày 08/8/2018, Bộ Xây dựng đã ban hành Thông tư 07/2018/TT-BXD về Hệ thống chỉ tiêu thống kê ngành Xây dựng. Thông tư có hiệu lực từ 25/9/2018 và thay thế Thông tư số 06/2012/TT-BXD ngày 10/10/2012 của Bộ trưởng Bộ Xây dựng ban hành chế độ báo cáo thống kê tổng hợp ngành xây dựng.
Bộ Xây dựng ban hành mới về Hệ thống chỉ tiêu thống kê ngành Xây dựng (11/12/2018 09:36)
Ngày 08/8/2018, Bộ Xây dựng đã ban hành Thông tư 06/2018/TT-BXD về Hệ thống chỉ tiêu thống kê ngành Xây dựng.
Thông tư hướng dẫn chuyển xếp lương đối với cán bộ, công chức, viên chức, khi thay đổi công việc và các trường hợp được chuyển công tác từ lực lượng vũ trang, cơ yếu và công ty nhà nước vào làm việc trong các cơ quan nhà nước và các đơn vị sự nghiệp của N (11/12/2018 09:26)
Ngày 19/10/2018, Bộ Nội vụ ban hành Thông tư số 13/2018/TT-BNV sửa đổi khoản 8 mục III Thông tư số 79/2005/TT-BNVngày 10/8/2005 của Bộ trưởng Bộ Nội vụ hướng dẫn chuyển xếp lương đối với cán bộ, công chức, viên chức khi thay đổi công việc và các trường hợp được chuyển công tác từ lực lượng vũ trang, cơ yếu và công ty nhà nước vào làm việc trong các cơ quan nhà nước và các đơn vị sự nghiệp của Nhà nước, Thông tư có hiệu lực thi hành kể từ ngày 05/12/ 2018.
Thủ tướng chính phủ quy định Quy trình tổ chức họp trong hoạt động quản lý, điều hành của cơ quan thuộc hệ thống hành chính nhà nước (11/12/2018 09:25)
Ngày 9/11/2018, Thủ tướng Chính phủ ban hành Quyết định số 45/2018/QĐ-TTg quy định mới về chế độ họp trong hoạt động quản lý, điều hành của cơ quan thuộc hệ thống hành chính nhà nước, Quyết định này thay thế Quyết định số 114/2006/QĐ-TTg ngày 25 tháng 5 năm 2006 của Thủ tướng Chính phủ ban hành Quy định về chế độ họp trong hoạt động của các cơ quan hành chính nhà nước.
Một số nội dung Nghị định 113/2018/NĐ-CP của Chính phủ về chính sách tinh giản biên chế (11/12/2018 09:23)
Ngày 31/8/2018, Chính phủ ban hành Nghị định 113/2018/NĐ-CP sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 108/2014/NĐ-CP ngày 20 tháng 11 năm 2014 của Chính phủ về chính sách tinh giản biên chế, có hiệu lực thi hành từ 15/10/2018.
Một số nội dung quy chế về công tác thi đua, khen thưởng theo Quyết định số 38/2018/QĐ-UBND (11/12/2018 09:23)
Ngày 27/9/2018, UBND tỉnh Đồng Nai ban hành Quyết định số 38/2018/QĐ-UBND về quy chế công tác thi đua khen thưởng trên địa bàn tỉnh Đồng Nai. Quy chế được áp dụng cho công dân Việt Nam, các cơ quan nhà nước, cơ quan Đảng, tổ chức chính trị, tổ chức chính trị - xã hội, tổ chức chính trị - xã hội - nghề nghiệp, tổ chức xã hội - nghề nghiệp, tổ chức kinh tế, đơn vị lực lượng vũ trang nhân dân, gia đình, người Việt Nam ở nước ngoài, người nước ngoài, cơ quan, tổ chức nước ngoài và các tổ chức Quốc tế ở Việt Nam có thành tích tiêu biểu xuất sắc đóng góp vào công cuộc phát triển kinh tế - xã hội, giữ gìn quốc phòng - an ninh tỉnh Đồng Nai.
Kết quả 02 năm thực hiện Chỉ thị 05-CT/TW, ngày 15/5/2016 của Bộ Chính trị của Công đoàn cơ sở Sở Xây dựng (11/12/2018 09:21)
​Công đoàn Cơ sở Sở Xây dựng được thành lập theo Quyết định số 76/QĐ-CĐVC ngày 23/5/2018 của Công đoàn viên chức trên cơ sở giải thể Công đoàn Ngành Xây dựng và được bàn giao qua Công đoàn Viên chức tỉnh quản lý, hoạt động kể từ ngày 05/3/2013
Một số kết quả đạt được trong việc thực hiện Chỉ thị số 27/CT-TTg ngày 08/9/2016 của Thủ tướng Chính phủ (11/12/2018 09:18)
​Thực hiện chỉ đạo của UBND tỉnh tại Văn bản số 1965/UBND-VX ngày 02/3/2018 về việc tiếp tục thực hiện Chỉ thị số 27/CT-TTg ngày 08/9/2016 của Thủ tướng Chính phủ về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh trên địa bàn tỉnh năm 2018. Công tác học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh luôn được Đảng ủy- Ban giám đốc Sở Xây dựng quan tâm, chỉ đạo triển khai thực hiện.
Một số nội dung Chỉ thị số 13/CT-UBND về tăng cường hiệu lực trong công tác quản lý, sử dụng nhà chung cư trên địa bàn tỉnh Đồng Nai (11/12/2018 08:57)
Ngày 14/9/2018, UBND tỉnh Đồng Nai ban hành Chỉ thị số 13/CT-UBND về việc tăng cường hiệu lực trong công tác quản lý, sử dụng nhà chung cư trên địa bàn tỉnh Đồng Nai.
1 - 10 Next

Cơ quan chủ quản: ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH ĐỒNG NAI. Giấy phép số: 105/GP-BC ngày 28/07/2005.
Chịu trách nhiệm chính: Ông LÊ MẠNH DŨNG - Phó Giám đốc Sở Xây Dựng tỉnh Đồng Nai
Địa chỉ: Số 38, Đường Phan Chu Trinh, phường Quang Vinh, thành phố Biên Hòa, tỉnh Đồng Nai
Điện thoại: 02513.846283 - Fax: 02513.847795. Email: sxd@dongnai.gov.vn
Bản quyền thuộc về Sở Xây Dựng tỉnh Đồng Nai
® Ghi rõ nguồn "Sở Xây Dựng Đồng Nai" khi bạn phát hành lại thông tin từ website này.

Phát triển bởi TTCNTT-TT Đồng Nai