Chào mừng ngày thành lập Đoàn Thanh Niên Cộng Sản Hồ Chí Minh
Giới thiệu văn bản pháp luật mới
Kế hoạch theo dõi tình hình thi hành pháp luật trong lĩnh vực xây dựng năm 2017 (14/06/2017 15:06)
Tiếp tục triển khai thực hiện có hiệu quả Nghị định số 59/2012/NĐ-CP ngày 23/7/2012 của Chính phủ về theo dõi tình hình thi hành pháp luật; Thông tư số 14/2014/TT-BTP ngày 15/5/2014 của Bộ Tư pháp quy định chi tiết thi hành Nghị định số 59/2012/NĐ-CP ngày 23/7/2012 của Chính phủ về theo dõi tình hình thi hành pháp luật; Kế hoạch số 756/KH-UBND ngày 23/01/2017 của UBND tỉnh Đồng Nai về theo dõi tình hình thi hành pháp luật năm 2017.
Kế hoạch công tác xây dựng, kiểm tra, xử lý và rà soát văn bản quy phạm pháp luật năm 2017 (14/06/2017 15:06)
Triển khai thực hiện Kế hoạch số 363/KH-UBND ngày 12/01/2017 của UBND tỉnh về thực hiện công tác xây dựng, kiểm tra, xử lý và rà soát văn bản quy phạm pháp luật năm 2017.
Kế hoạch công tác phổ biến giáo dục pháp luật năm 2017 tại Sở Xây dựng Đồng Nai (14/06/2017 15:05)
Nhằm nâng cao hiệu quả công tác phổ biến giáo dục pháp luật (PBGDPL), hiệu quả công tác quản lý nhà nước bằng pháp luật trong lĩnh vực xây dựng; phát huy tinh thần trách nhiệm của công chức, viên chức trong việc tìm hiểu pháp luật, nghĩa vụ học tập pháp luật; góp phần giáo dục tư tưởng chính trị, đạo đức lối sống của công chức, viên chức, tạo chuyển biến căn bản trong ý thức tuân thủ, chấp hành pháp luật trong xã hội nói chung và ngành Xây dựng nói riêng. Ngày 16/02/2017, Sở Xây dựng đã ban hành Kế hoạch thực hiện công tác phổ biến giáo dục pháp luật năm 2017.
Quy định về bồi thường, hỗ trợ và tái bố trí khi di dời, chấm dứt hoạt động hoặc cải tạo, đầu tư xây dựng lại chợ theo quy hoạch trên địa bàn tỉnh Đồng theo Quyết định 09/2016/QĐ-UBND ngày 05/2/2016 của UBND tỉnh (03/11/2016 15:55)
Ngày 05/2/2016, UBND tỉnh Đồng Nai ban hành Quyết định 09/2016/QĐ-UBND quy định về bồi thường, hỗ trợ và tái bố trí khi di dời, chấm dứt hoạt động hoặc cải tạo, đầu tư xây dựng lại chợ theo quy hoạch trên địa bàn tỉnh Đồng Nai
Quy định về quy hoạch phát triển vật liệu xây dựng theo Nghị định số 24a/2016/NĐ-CP của Chính phủ (03/11/2016 15:55)
Ngày 05/4/2016, Chính phủ ban hành Nghị định số 24a/2016/NĐ-CP của Chính phủ về quản lý vật liệu xây dựng, theo đó quy hoạch phát triển vật liệu xây dựng gồm Quy hoạch tổng thể phát triển vật liệu xây dựng Việt Nam;
Một số nội dung Nghị định số 24a/2016/NĐ-CP của Chính phủ về quản lý vật liệu xây dựng (03/11/2016 15:54)
Ngày 05/4/2016 vừa qua, Chính phủ ban hành Nghị định số 24a/2016/NĐ-CP của Chính phủ về quản lý vật liệu xây dựng, theo đó quy định các hoạt động trong lĩnh vực vật liệu xây dựng, bao gồm: Quy hoạch phát triển vật liệu xây dựng, quy hoạch khoáng sản làm vật liệu xây dựng; hoạt động đầu tư, sản xuất vật liệu xây dựng; quản lý chất lượng, kinh doanh vật liệu xây dựng; chính sách phát triển vật liệu xây dựng tiết kiệm tài nguyên khoáng sản, tiết kiệm năng lượng, thân thiện với môi trường và chất lượng và kinh doanhđối với vật liệu xây dựng kim loại và vật liệu xây dựng không có nguồn gốc từ khoáng sản. Cụ thể:
Một số nội dung Thông tư 07/2016/TT-BXD ngày 10/3/2016 của Bộ Xây dựng hướng dẫn điều chỉnh giá hợp đồng xây dựng (03/11/2016 15:53)
Ngày 10/3/2016, Bộ Trưởng Bộ Xây dựng ban hành Thông tư 07/2016/TT-BXD hướng dẫn điều chỉnh giá hợp đồng xây dựng,
Một số nội dung Thông tư 08/2016/TT-BXD ngày 10/3/2016 của Bộ Xây dựng về hợp đồng tư vấn xây dựng (03/11/2016 15:53)
Ngày 10/3/2016, Bộ Xây dựng ban hành Thông tư 08/2016/TT-BXD về hợp đồng tư vấn xây dựng, theo đó hướng dẫn một số nội dung của các hợp đồng tư vấn xây dựng gồm: tư vấn khảo sát xây dựng, tư vấn lập Báo cáo nghiên cứu khả thi đầu tư xây dựng, tư vấn thiết kế xây dựng công trình, tư vấn giám sát thi công xây dựng công trình (sau đây gọi chung là tư vấn xây dựng) thuộc các dự án đầu tư xây dựng (bao gồm cả hợp đồng xây dựng giữa nhà đầu tư thực hiện dự án đối tác công tư PPP với nhà thầu thực hiện các gói thầu của dự án) sau:Dự án đầu tư xây dựng của cơ quan nhà nước, tổ chức chính trị, tổ chức chính trị - xã hội, tổ chức chính trị xã hội - nghề nghiệp, tổ chức xã hội - nghề nghiệp, tổ chức xã hội, đơn vị thuộc lực lượng vũ trang nhân dân, đơn vị sự nghiệp công lập; Dự án đầu tư xây dựng của doanh nghiệp nhà nước, doanh nghiệp có vốn nhà nước từ 30% trở lên.Dự án đầu tư xây dựng không thuộc quy định tại Điểm a, b Khoản này có sử dụng vốn nhà nước, vốn của doanh nghiệp nhà nước từ 30% trở lên hoặc dưới 30% nhưng trên 500 tỷ đồng trong tổng mức đầu tư của dự án.
Một số nội dung Thông tư 10/2016/TT-BXD ngày 15/3/2016 của Bộ Xây dựngquy định về cắm mốc giới và quản lý mốc giới theo quy hoạch xây dựng (03/11/2016 15:52)
Ngày 15/3/2016, Bộ Xây dựng ban hành Thông tư 10/2016/TT-BXDquy định về cắm mốc giới và quản lý mốc giới theo quy hoạch xây dựng. Theo đó, Thông tư quy định về lập, thẩm định, phê duyệt hồ sơ cắm mốc giới theo quy hoạch xây dựng bao gồm: quy hoạch đô thị, quy hoạch khu chức năng đặc thù và quy hoạch nông thôn; triển khai cắm mốc giới ngoài thực địa và quản lý mốc giới, được áp dụng cho các cơ quan tổ chức, cá nhân có hoạt động liên quan đến công tác cắm mốc giới và quản lý mốc giới theo quy hoạch xây dựng trên lãnh thổ Việt Nam. Một số nội dung được quy định tại Thông tư gồm:
HĐND tỉnh Đồng Nai thông qua nhiều nghị quyết quan trọng (25/01/2016 11:16)

​Sau ba ngày làm việc khẩn trương, nghiêm túc với tinh thần trách nhiệm cao, kỳ họp thứ 16 HĐND tỉnh khóa VIII đã hoàn thành nội dung chương trình đề ra và bế mạc vào cuối tuần qua. Kỳ họp đã thông qua 16 nghị quyết, gồm 9 nghị quyết thường kỳ và 7 nghị quyết chuyên đề, làm cơ sở cho UBND tỉnh chỉ đạo, điều hành thực hiện các mục tiêu, nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội trong năm 2016 và những năm tiếp theo.


Cơ quan chủ quản: ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH ĐỒNG NAI. Giấy phép số: 105/GP-BC ngày 28/07/2005.
Chịu trách nhiệm chính: Ông TẠ HUY HOÀNG - Giám đốc Sở Xây Dựng tỉnh Đồng Nai
Địa chỉ: Số 38, Đường Phan Chu Trinh, phường Quang Vinh, thành phố Biên Hòa, tỉnh Đồng Nai
Điện thoại: 0613.846283 - Fax: 0613.847795. Email: sxd@dongnai.gov.vn
Bản quyền thuộc về Sở Xây Dựng tỉnh Đồng Nai
® Ghi rõ nguồn "Sở Xây Dựng Đồng Nai" khi bạn phát hành lại thông tin từ website này.

Phát triển bởi TTCNTT-TT Đồng Nai