Chào mừng ngày thành lập Đoàn Thanh Niên Cộng Sản Hồ Chí Minh
Văn bản triển khai và quy phạm pháp luật mới
Quy định về bồi thường, hỗ trợ và tái bố trí khi di dời, chấm dứt hoạt động hoặc cải tạo, đầu tư xây dựng lại chợ theo quy hoạch trên địa bàn tỉnh Đồng theo Quyết định 09/2016/QĐ-UBND ngày 05/2/2016 của UBND tỉnh
Cập nhật 03/11/2016 15:55 Xem với cỡ chữ

Theo đó, Quy định về bồi thường, hỗ trợ và tái bố trí khi di dời, chấm dứt hoạt động hoặc cải tạo, đầu tư xây dựng lại chợ theo quy hoạch trên địa bàn tỉnh Đồng Nai đối với các chợ trong quy hoạch trên địa bàn tỉnh Đồng Nai được cơ quan Nhà nước có thẩm quyền phê duyệt phải thực hiện di dời, chấm dứt hoạt động hoặc thực hiện cải tạo, nâng cấp và đầu tư xây dựng mới.Quy định nêu rõ một số nội dung như:

- Quy định về việc bồi thường, hỗ trợ về quyền sử dụng đất; bồi thường, hỗ trợ về giá trị xây dựng nhà lồng chợ, điểm kinh doanh trong phạm vi chợ; Bồi thường, hỗ trợ về giá trị các công trình hạ tầng kỹ thuật; Bồi thường, hỗ trợ về giá trị tài sản khác; Hỗ trợ đối với các trường hợp không tiếp tục kinh doanh tại chợ mới hoặc chợ giải tỏa không xây dựng chợ mới để tái bố trí và các khoản hỗ trợ khác như: Hỗ trợ ngừng việc; Hỗ trợ cho các tổ chức, cá nhân (có điểm kinh doanh cố định và trực tiếp kinh doanh, có giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh, thực hiện đầy đủ nghĩa vụ thuế đối với Nhà nước, có mã số thuế và có hợp đồng thuê quyền sử dụng ki-ốt hoặc điểm kinh doanh) ngừng kinh doanh trong thời gian chợ cải tạo, sửa chữa hoặc xây dựng mới chợ (trường hợp không di dời các tổ chức, cá nhân từ chợ cũ về kinh doanh tại chợ tạm); Hỗ trợ chi phí di chuyển hàng hóa từ chợ đang kinh doanh sang chợ tạm và từ chợ tạm về lại chợ đã cải tạo, sửa chữa hoặc xây dựng mới. Quy định về thưởng đối với các tổ chức, cá nhân đang kinh doanh tại các chợ phải di dời, đủ điều kiện được bồi thường, hỗ trợ chấp hành tốt chủ trương, chính sách và kế hoạch di dời, đồng thời bàn giao mặt bằng trước hoặc đúng thời hạn quy định.

- Quy định về đối tượng được hưởng chính sách tại chợ mới xây dựng; giá thuê điểm kinh doanh; Hợp đồng thuê và sử dụng địa điểm kinh doanh; Chính sách thuế và phí quản lý chợ khi vào kinh doanh tại điểm kinh doanh mới; Về chính sách đất đai xây dựng chợ truyền thống mới

- Quy định về nguồn vốn thực hiện chi bồi thường, hỗ trợ; Quy định về việc xây dựng phương án bồi thường, hỗ trợ; Trình tự, thủ tục tổ chức thực hiện bồi thường, hỗ trợ và tái bố trí; việc lập, thẩm định và phê duyệt phương án bồi thường, hỗ trợ và tái bố trí

Quyết định này có hiệu lực sau 10 ngày kể từ ngày ký; Kể từ ngày Quyết định này có hiệu lực đối với những chợ đang lập phương án bồi thường, hỗ trợ nhưng chưa được phê duyệt thì tiến hành lập lại phương án theo Quyết định này.Đối với những phương án đã được cấp có thẩm quyền phê duyệt thì áp dụng theo phương án đã được phê duyệt. Trường hợp phương án đã được phê duyệt nhưng chưa triển khai thực hiện có mức bồi thường, hỗ trợ thấp hơn quy định này thì lập lại phương án theo Quy định này.Đối với trường hợp đã ban hành Quyết định thu hồi đất và quyết định phê duyệt phương án bồi thường trước và sau ngày 01/7/2014 thì thực hiện theo phương án đã được phê duyệt. Trường hợp cơ quan, tổ chức có trách nhiệm bồi thường chậm chi trả tiền bồi thường, hỗ trợ cho người có đất bị thu hồi phải thanh toán thêm khoản tiền chậm chi trả cho tổ chức, cá nhân có đất bị thu hồi theo quy định hiện hành./.

Huyền Trinh​

CÁC TIN KHÁC
» Sửa đổi quy định liên quan đến cải cách thủ tục hành chính (18/07/2018 08:37)
» Quy định về thu phí, lệ phí của các cơ quan, đơn vị tại Trung tâm hành chính công tỉnh Đồng Nai (18/07/2018 07:14)
» Quy định mới về hỗ trợ chi phí đào tạo, bồi dưỡng đối với cán bộ, công chức, viên chức trên địa bàn tỉnh Đồng Nai (18/07/2018 09:41)
» Chỉ thị của Bộ Xây dựng về tăng cường công tác quán lý hoạt động thí nghiệm chuyên ngành xây dựng (17/07/2018 19:17)
» Chỉ thị số 16/CT-TTg ngày 04/5/2017 của Thủ tướng Chính phủ về việc tăng cường năng lực cuộc Cách mạng công nghiệp lần thứ 4. (17/07/2018 05:02)
» Quy định về quy hoạch phát triển vật liệu xây dựng theo Nghị định số 24a/2016/NĐ-CP của Chính phủ (18/07/2018 07:18)
» Một số nội dung Nghị định số 24a/2016/NĐ-CP của Chính phủ về quản lý vật liệu xây dựng (18/07/2018 08:16)
» Một số nội dung Thông tư 07/2016/TT-BXD ngày 10/3/2016 của Bộ Xây dựng hướng dẫn điều chỉnh giá hợp đồng xây dựng (18/07/2018 00:32)
» Một số nội dung Thông tư 08/2016/TT-BXD ngày 10/3/2016 của Bộ Xây dựng về hợp đồng tư vấn xây dựng (17/07/2018 18:26)
» Một số nội dung Thông tư 10/2016/TT-BXD ngày 15/3/2016 của Bộ Xây dựngquy định về cắm mốc giới và quản lý mốc giới theo quy hoạch xây dựng (17/07/2018 18:35)
1 - 10 Next

Cơ quan chủ quản: ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH ĐỒNG NAI. Giấy phép số: 105/GP-BC ngày 28/07/2005.
Chịu trách nhiệm chính: Ông TẠ HUY HOÀNG - Giám đốc Sở Xây Dựng tỉnh Đồng Nai
Địa chỉ: Số 38, Đường Phan Chu Trinh, phường Quang Vinh, thành phố Biên Hòa, tỉnh Đồng Nai
Điện thoại: 0613.846283 - Fax: 0613.847795. Email: sxd@dongnai.gov.vn
Bản quyền thuộc về Sở Xây Dựng tỉnh Đồng Nai
® Ghi rõ nguồn "Sở Xây Dựng Đồng Nai" khi bạn phát hành lại thông tin từ website này.

Phát triển bởi TTCNTT-TT Đồng Nai