Chào mừng ngày thành lập Đoàn Thanh Niên Cộng Sản Hồ Chí Minh
Nhà - Thị trường bất động sản
Triển khai thực hiện Nghị quyết số 63/NQ-CP ngày 25/7/2017 của Chính phủ
Cập nhật 28/11/2017 10:20 Xem với cỡ chữ

Để triển khai thực hiện, Chủ tịch UBND Tỉnh chỉ đạo, giao nhiệm vụ cho các sở ngành, địa phương như sau:

1. Sở Xây dựng:

- Chủ trì triển khai Nghị quyết số 63/NQ-CP ngày 25/7/2017 của Chính phủ; chủ trì phối hợp với các Sở ngành và các đơn vị liên quan hướng dẫn UBND các huyện và thị xã Long Khánh trong việc hỗ trợ nhà ở cho người có công với cách mạng theo danh sách được phê duyệt tại Quyết định số 2768/QĐ-UBND ngày 08/8/2017 của UBND tỉnh.

- Chủ trì phối hợp Sở ngành, các đơn vị liên quan tiến hành việc thanh tra, kiểm tra việc thực hiện hỗ trợ nhà ở tại các địa phương để kịp thời tháo gỡ những khó khăn, vướng mắc và chấn chỉnh sai phạm (nếu có) trong quá trình thực hiện.

2. Sở Tài chính:

- Thực hiện tham mưu, đề xuất việc cấp kinh phí cho các địa phương để triển khai thực hiện hỗ trợ nhà ở cho người có công với cách mạng được phê duyệt tại Quyết định số 2768/QĐ-UBND ngày 08/8/2017 của UBND tỉnh.

- Thực hiện việc triển khai, hướng dẫn UBND các địa phương trong việc lập thủ tục hồ sơ giải ngân, cấp phát, thanh toán và quyết toán kinh phí hỗ trợ nhà ở.

3. Sở Kế hoạch và đầu tư:

Chủ trì phối hợp với Sở Tài chính, Sở Xây dựng, Sở Lao động thương binh và xã hội trong việc tiếp nhận và đề xuất việc quản lý nguồn kinh phí từ Trung ương cấp cho tỉnh để thực hiện hỗ trợ nhà ở cho người có công với cách mạng.

4. Sở Lao động thương binh và Xã hội:

Phối hợp với Sở Xây dựng trong việc triển khai thực hiện hỗ trợ nhà ở cho người có công với cách mạng. Thực hiện việc rà soát và chỉ đạo cho các đơn vị trực thuộc tại các địa phương cùng rà soát lại đối tượng người có công trong quá trình hỗ trợ nhà ở.

5. Ủy Ban Mặt trận Tổ quốc tỉnh.

Đề nghị Ủy Ban Mặt trận Tổ quốc tỉnh chỉ đạo các tổ chức thành viên tiếp tục phát động sâu rộng phong trào “Đền ơn đáp nghĩa” và huy động mọi nguồn lực xã hội kết hợp với nguồn lực của nhà nước để thêm nhiều căn nhà được xây mới hoặc sửa chữa theo Quyết định số 22/2013/QĐ-TTg cho các đối tượng thương binh, gia đình liệt sĩ, Bà mẹ Việt Nam anh hùng,... một cách thiết thực, hiệu quả. Đồng thời đề nghị Ủy ban mặt trận tổ quốc tỉnh chỉ đạo các tổ chức thành viên giám sát chặt chẽ việc cấp kinh phí, hỗ trợ xây dựng nhà ở tại các địa phương.

 

6. Đối với UBND các huyện, thị xã Long Khánh và thành phố Biên Hòa:

- Trong thời gian ngân sách tỉnh chưa cấp về, đề nghị các địa phương chủ động cân đối nguồn ngân sách của cấp huyện để ứng trước kinh phí tiến hành hỗ trợ nhà ở cho người có công theo danh sách được phê duyệt tại Quyết định số 2768/QĐ-UBND ngày 08/8/2017 của UBND tỉnh.

- Ngoài nguồn vốn hỗ trợ cấp về, các huyện cần chủ động cân đối hỗ trợ thêm từ các nguồn ngân sách địa phương; huy động từ các nguồn hỗ trợ khác; tăng cường vận động gia đình, dòng họ và cộng đồng dân cư để nâng cao chất lượng nhà ở cho các hộ gia đình được hỗ trợ.

- Khi tiến hành hỗ trợ nhà ở cho các hộ phải đảm bảo công khai, minh bạch, đúng quy định, đúng đối tượng, đúng hình thức hỗ trợ.

- Căn cứ các nội dung quy định tại Quyết định số 22/2013/QĐ-TTr ngày 26/04/2013, Thông tư số 09/2013/TT-BXD ngày 01/07/2013, Thông tư số 98/2013/TT-BTC ngày 24/07/2013, Nghị quyết số 63/NQ-CP ngày 25/7/2017 để thực hiện theo trách nhiệm được giao.

- Sử dụng 03 mẫu nhà ở điển hình và dự toán kinh phí đã triển khai cho các hộ năm 2013, 2014; nay tiếp tục sử dụng để giới thiệu cho các hộ gia đình năm 2017 để tham khảo và nghiên cứu áp dụng khi xây dựng nhà ở.

- Thực hiện việc kiện toàn Ban chỉ đạo tại cấp huyện và Ban chỉ đạo tại cấp xã để triển khai thực hiện chương trình.

- Chỉ đạo các phòng ban nghiệp vụ phối hợp chặt chẽ và thường xuyên theo dõi giám sát việc nghiệm thu, giải ngân kinh phí thực hiện hỗ trợ nhà ở. Khi thực hiện cần rà soát lại chất lượng nhà ở và nghiệm thu nhà ở phải có đại diện phòng Quản lý đô thị hoặc phòng Kinh tế và Hạ tầng cùng tham gia.

- Thực hiện việc báo cáo nhanh kết quả hỗ trợ nhà ở gửi về Sở Xây dựng tổng hợp theo định kỳ.

- Thực hiện việc giám sát, chỉ đạo cho UBND cấp xã theo các nội dung sau:

+ Căn cứ các Biểu mẫu và nội dung quy định tại Quyết định số 22/2013/QĐ-TTg ngày 26/04/2013, Thông tư số 09/2013/TT-BXD ngày 01/07/2013, Thông tư số 98/2013/TT-BTC ngày 24/07/2013 và Nghị quyết số 63/NQ-CP ngày 25/7/2017 để triển khai cho UBND cấp xã biết trách nhiệm, trình thự thủ tục và các Biểu mẫu cần áp dụng khi thực hiện hỗ trợ nhà ở cho người có công với cách mạng.

+ Chỉ thực hiện hỗ trợ nhà ở đối với các trường hợp trên đất đã có nhà ở nhưng hiện nay nhà ở này đã xuống cấp cần được xây dựng mới hoặc cải tạo sửa chữa.

+ Trước khi tháo dỡ nhà ở để thực hiện việc xây dựng mới hoặc cải tạo sửa chữa phải chụp hình hiện trạng nhà; đồng thời phải lập biên bản tháo dỡ, có đầy đủ các thành phần liên quan ký tên xác nhận.

+ Thực hiện niêm yết công khai danh sách người có công với cách mạng được UBND tỉnh phê duyệt tại Quyết định số 2768/QĐ-UBND ngày 08/8/2017 theo quy định.

Quá trình thực hiện nếu có vướng mắc, các đơn vị kịp thời báo cáo Sở Xây dựng để tổng hợp đế xuất UBND tỉnh chỉ đạo xử lý. Định kỳ hàng quý Sở Xây dựng báo cáo UBND tỉnh về tiến độ thực hiện./.

Đính kèm:   nq_63(1).pdfnq_63(1).pdf

                   qdinh_2768(1).pdfqdinh_2768(1).pdf

CÁC TIN KHÁC

Cơ quan chủ quản: ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH ĐỒNG NAI. Giấy phép số: 105/GP-BC ngày 28/07/2005.
Chịu trách nhiệm chính: Ông LÊ MẠNH DŨNG - Phó Giám đốc Sở Xây Dựng tỉnh Đồng Nai
Địa chỉ: Số 38, Đường Phan Chu Trinh, phường Quang Vinh, thành phố Biên Hòa, tỉnh Đồng Nai
Điện thoại: 02513.846283 - Fax: 02513.847795. Email: sxd@dongnai.gov.vn
Bản quyền thuộc về Sở Xây Dựng tỉnh Đồng Nai
® Ghi rõ nguồn "Sở Xây Dựng Đồng Nai" khi bạn phát hành lại thông tin từ website này.

Phát triển bởi TTCNTT-TT Đồng Nai