Chào mừng ngày thành lập Đoàn Thanh Niên Cộng Sản Hồ Chí Minh
Thanh tra
Sở Xây dựng triển khai Kế hoạch thi hành pháp luật về xử lý vi phạm hành chính năm 2017
Cập nhật 11/12/2017 15:52 Xem với cỡ chữ

Tiếp tục triển khai thực hiện có hiệu quả công tác quản lý nhà nước về xử lý vi phạm hành chính (sau đây gọi tắt là XLVPHC) năm 2017 của Sở Xây dựng; Giám đốc Sở đã ban hành kế hoạch thi hành pháp luật về XLVPHC năm 2017 với những nội dung như sau:

1. Tổ chức triển khai thực hiện văn bản quy phạm pháp luật, xây dựng, hoàn thiện pháp luật về xử lý vi phạm hành chính

- Tiếp tục tổ chức quán triệt, triển khai có hiệu quả Luật Xử lý vi phạm hành chính năm 2012, các văn bản hướng dẫn thi hành Luật và pháp luật về XLVPHC trong hoạt động xây dựng đến các Phòng, Trung tâm thuộc Sở và các cơ quan, đơn vị, tổ chức, cá nhân trên địa bàn tỉnh.

- Đánh giá hiệu quả thực hiện, tổng hợp những khó khăn, vướng mắc, tồn tại, hạn chế trong quá trình tổ chức thực hiện thi hành pháp luật về XLVPHC trong hoạt động xây dựng, báo cáo UBND tỉnh.

- Chủ động, tiếp tục xây dựng, tham mưu UBND tỉnh hoàn thiện, sửa đổi, bổ sung kịp thời các văn bản pháp luật về XLVPHC trong hoạt động xây dựng chưa phù hợp với thực tiễn.

2. Tổ chức phổ biến, giáo dục pháp luật, tập huấn, bồi dưỡng nghiệp vụ áp dụng pháp luật về xử lý vi phạm hành chính

- Tiếp tục tổ chức tuyên truyền, phổ biến các quy định của Luật XLVPHC, các văn bản quy định chi tiết về XLVPHC trong hoạt động xây dựng đến các tổ chức, cá nhân trên địa bàn tỉnh thông qua các hình thức phù hợp với từng đối tượng, hoàn cảnh cụ thể để nâng cao nhận thức, ý thức tuân thủ pháp luật, ngăn ngừa, hạn chế các hành vi vi phạm hành chính trong hoạt động xây dựng xảy ra trên địa bàn tỉnh.

Thường xuyên cử cán bộ, công chức làm công tác quản lý nhà nước về XLVPHC và người có thẩm quyền XLVPHC tham gia các lớp tập huấn, bồi dưỡng nghiệp vụ chuyên môn về XLVPHC để nâng cao kiến thức pháp luật, kĩ năng áp dụng pháp luật về XLVPHC.

3. Kiểm tra, thanh tra và giải quyết theo thẩm quyền khiếu nại, tố cáo trong việc áp dụng pháp luật về xử lý vi phạm hành chính

Sở Xây dựng trong phạm vi, lĩnh vực quản lý có trách nhiệm chủ động tổ chức thanh tra, kiểm tra tình hình thi hành pháp luật về XLVPHC trong hoạt động xây dựng; phối hợp với Sở Tư pháp và các cơ quan liên quan thanh tra, kiểm tra tình hình thi hành pháp luật về XLVPHC trong hoạt động xây dựng (việc thanh tra, kiểm tra đảm bảo không chồng chéo với việc thanh tra, kiểm tra ở các cơ quan, tổ chức, đơn vị).

4. Thống kê, báo cáo về công tác xử lý vi phạm hành chính

- Thống kê về XLVPHC là cơ sở để đánh giá tình hình, dự báo xu hướng vi phạm pháp luật hành chính, đề xuất giải pháp khắc phục, hoàn thiện chính sách, pháp luật, phục vụ công tác báo cáo thi hành pháp luật về XLVPHC và quản lý nhà nước về XLVPHC.

- Thực hiện thống kê về tình hình XLVPHC và báo cáo UBND tỉnh công tác thi hành pháp luật về XLVPHC (thông qua Sở Tư pháp) theo định kỳ được quy định tại Kế hoạch số 719/KH-UBND ngày 23/01/2017 của UBND tỉnh.

5. Tổ chức thực hiện

- Thanh tra Sở chủ trì tham mưu Sở Xây dựng phối hợp với Sở Tư pháp trong việc tham gia các đoàn thanh tra, kiểm tra liên ngành về việc áp dụng quy định pháp luật về XLVPHC theo quy định.

- Thanh tra Sở chủ trì, phối hợp với các đơn vị thuộc Sở theo dõi, hướng dẫn, kiểm tra tình hình quản lý trật tự xây dựng của các cơ quan liên quan trong lĩnh vực xây dựng.

Giám đốc Sở giao cho Thanh tra Sở Xây dựng chủ trì phối hợp Văn phòng Sở Xây dựng, Ban Thanh tra nhân dân Sở có trách nhiệm theo dõi, đốc đốc thực hiện Kế hoạch này, thực hiện chế độ báo cáo Ban Giám đốc Sở, UBND tỉnh và cơ quan có thẩm quyền theo quy định./.​

CÁC TIN KHÁC
» Triển khai hường dẫn thực hiện Nghị định 139/2017/NĐ-CP của Chính phủ (17/11/2018 23:12)
» Triển khai hướng dẫn thực hiện Nghị định 139/2017/NĐ-CP của Chính phủ và Thông tư số 03/2018/TT-BXD của Bộ Xây dựng (17/11/2018 21:36)
» Tăng cường tiếp công dân, phối hợp giải quyết đơn thư khiếu nại, tố cáo, phản ánh, kiến nghị của Sở Xây dựng (17/11/2018 21:36)
» Tiếp tục tăng cường công tác quản lý nhà nước về kinh doanh bất động sản và trật tự xây dựng trên địa bàn tỉnh Đồng Nai (17/11/2018 21:36)
» Triển khai thực hiện Thông tư số 03/2018/TT-BXD ngày 24/4/2018 của Bộ Xây dựng quy định chi tiết một số Điều của Nghị định số 139/2017/NĐ-CP ngày 27/11/ 2017 của Chính phủ (18/11/2018 08:20)
» Cụm thi đua 6 – ngành Thanh tra tỉnh Đồng Nai tổ chức ký kết giao ước thi đua năm 2018 (17/11/2018 21:47)
» Triển khai thực hiện Nghị định số 139/2017/NĐ-CP ngày 27/11/2017 của Chính phủ (17/11/2018 21:47)
» Triển khai thực hiện Thi hành pháp luật về xử lý vi phạm hành chính của Sở Xây dựng năm 2018 (17/11/2018 23:03)
» Triển khai thực hiện Nghị quyết số 126/NQ-CP ngày 29/11/2017 của Chính phủ về công tác phòng, chống tham nhũng đến năm 2020 (17/11/2018 23:17)
» Triển khai Kế hoạch Công tác phòng, chống tham nhũng và thực hiện Chương trình hành động về phòng, chống tham nhũng năm 2018 (17/11/2018 21:47)
1 - 10 Next

Cơ quan chủ quản: ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH ĐỒNG NAI. Giấy phép số: 105/GP-BC ngày 28/07/2005.
Chịu trách nhiệm chính: Ông LÊ MẠNH DŨNG - Phó Giám đốc Sở Xây Dựng tỉnh Đồng Nai
Địa chỉ: Số 38, Đường Phan Chu Trinh, phường Quang Vinh, thành phố Biên Hòa, tỉnh Đồng Nai
Điện thoại: 02513.846283 - Fax: 02513.847795. Email: sxd@dongnai.gov.vn
Bản quyền thuộc về Sở Xây Dựng tỉnh Đồng Nai
® Ghi rõ nguồn "Sở Xây Dựng Đồng Nai" khi bạn phát hành lại thông tin từ website này.

Phát triển bởi TTCNTT-TT Đồng Nai