Chào mừng ngày thành lập Đoàn Thanh Niên Cộng Sản Hồ Chí Minh
Nhà - Thị trường bất động sản
Tình hình triển khai Nghị quyết số 123/2018/NQ-HĐND của HĐND tỉnh về nhà ở xã hội
Cập nhật 11/12/2018 10:18 Xem với cỡ chữ

Tình hình thực hiện như sau:

1.     Về nhu cầu nhà ở trên địa bàn tỉnh

Qua tổng hợp kết quả khảo sát nhu cầu nhà ở công nhân trong và ngoài các khu công nghiệp trên địa bàn tỉnh: Nhu cầu hiện nay khoảng 164 ngàn người; đến năm 2020 có khoảng 190 ngàn công nhân có nhu cầu về nhà ở xã hội.

Mục tiêu tại Nghị quyết 117/2014/NQ-HĐND: giai đoạn 2014 – 2020 hoàn thành 21.500 căn, trong đó giai đoạn 2014 – 2015: hoàn thành 1.500 căn, giai đoạn 2016 – 2020: hoàn thành 20.000 căn.

 2. Kết quả thực hiện chương trình nhà ở xã hội theo mục tiêu đề ra

a) Mục tiêu

Mục tiêu tại Nghị quyết số 117/2014/NQ-HĐND ngày 11/7/2014 của HĐND tỉnh về điều chỉnh Nghị quyết 114/2008/NQ-HĐND ngày 24/7/2008 của Hội đồng nhân dân tỉnh về Chương trình phát triển nhà ở trên địa bàn tỉnh Đồng Nai đến năm 2010 và định hướng đến năm 2020; Quyết định 4197/QĐ-UBND ngày 08/12/2016 của UBND tỉnh phê duyệt kế hoạch phát triển nhà ở xã hội trên địa bàn tỉnh Đồng Nai giai đoạn 2016-2020 đã đề ra như sau: giai đoạn 2014-2020 xây dựng 21.500 căn nhà ở xã hội; trong đó giai đoạn 2014-2015 xây dựng 1.500 căn, giai đoạn 2016-2020 xây dựng 20.000 căn.

b) Tình hình thực hiện

Để thực hiện mục tiêu Nghị quyết của HĐND tỉnh và kế hoạch của UBND tỉnh về phát triển nhà ở xã hội, ngay từ đầu kỳ UBND tỉnh đã xác định, đưa vào kế hoạch 47 dự án; đến năm 2017 bổ sung 01 dự án, đến nay tổng cộng là 48 dự án với quy mô 200 ha, đáp ứng khoảng 30.939 căn, gồm:

+ 41 dự án nhà ở xã hội cho các nhóm đối tượng, diện tích 185,19 ha, tương ứng khoảng 28.105 căn.

+ 07 dự án nhà ở sinh viên (ký túc xá) với diện tích 14,81 ha; tương ứng 2.834 căn (phòng).

Như vậy, theo kế hoạch phát triển nhà ở xã hội đề ra thì các dự án trên triển khai trong khoảng 5 năm, đến cuối giai đoạn là năm 2020, sẽ hoàn thành được mục tiêu đề ra. Tuy nhiên, trong quá trình triển khai thực hiện gặp một số khó khăn vướng mắc nên nhiều dự án chậm triển khai, một số dự án bị thu  hồi, một số dự án hủy bỏ không thực hiện hoặc chuyẻnn đổi sang mục tiêu khác. Đến nay các dự án triển khai và xây dựng hoàn thành 2.914 căn, đạt 13,6% theo kế hoạch.

-         Năm 2014-2015: hoàn thành 1.601 căn (vượt Nghị quyết 101 căn).

-         Năm 2016-2018: hoàn thành 1.313 căn.

-         Tổng 2014-2018: hoàn thành 2.914 căn, đạt 13,6% so với Nghị quyết.

3. Việc rà soát các dự án nhà ở xã hội đang triển khai

Tình hình triển khai 48 dự án được UND tỉnh giới thiệu, giao chủ đầu tư từ năm 2014 như sau:

-         Số dự án đã triển khai xây dựng: 8 dự án, diện tích đất 17,4 ha;

-         Số dự án chưa triển khai xây dựng: 36 dự án, diện tích đất 173,78 ha.

-         Số dự án bị đã thu hồi hoặc chủ đầu tư xin hủy bỏ hoặc chuyển đổi mục tiêu khác: 04 dự án; diện tích đất 8,81 ha.

Trong 6 tháng cuối năm 2018, các ngành của tỉnh đã kiểm tra các dự án chưa triển khai xây dựng: đã kiểm tra 3 dự án chậm triển khai (02 dự án tại huyện Nhơn Trạch và 01 dự án tại huyện Trảng Bom để xem xét UBND tỉnh th hồi,giao nhà đầu tư khác đảm bảo năng lực thực hiện dự án).

4. Việc triển khai hỗ trợ các chủ đầu tư và người mua nhà ở xã hội vay ưu đãi

 Đã triển khai thông báo đến các chủ đầu tư về chính sách hỗ trợ vốn vay ưu đãi từ các kênh:

 - Vay ưu đãi từ 04 tổ chức tín dụng đã được nhà nước chỉ định: BIDV, Agribank, Vietinbank, Vietcombank (dành cho cả chủ đầu tư và người mua nhà). Nguồn vốn: vốn của các ngân hàng, ngân sách nhà nước cấp bù lãi suất.

- Vay ưu đãi thông qua ngân hàng chính sách xã hội (dành cho người mua nhà).

+ Nguồn vốn đã được Trung ương phân bổ 20 tỷ đồng cho năm 2018.

+ Vốn địa phương: UBND tỉnh đã có chỉ đạo Sở Tài chính cân đối chuyển nguồn vốn từ Quỹ phát triển nhà ở của tỉnh để ủy thác cho Ngân hàng chính sách xã hội tỉnh cho vay ưu đãi.  

5. Tình hình rà soát quỹ đất để tiếp tục giới thiệu cho các nhà đầu tư

a)    Quỹ đất 20% từ các dự án nhà ở thương mại, khu đô thị

Theo tổng hợp hiện nay có 139 dự án nhà ở thương mại, khu đô thị mới có dành quỹ đất 20% để phát triển nhà ở xã hội với diện tích là 618 ha. Tuy nhiên hầu hết các dự án này đang triển khai nên chưa bàn giao. Chỉ có 04 dự án đã hoàn thành có quỹ đất nhà ở xã hội với tổng diện tích là 17,66 ha; cụ thể:

-  Tại huyện Nhơn Trạch: đã nhận bàn giao 10,37 ha và đã giới thiệu cho nhà đầu tư nhà ở xã hội. Tuy nhiên các dự án nhà ở xã hội được giao đều chậm triển khai. UBND huyện Nhơn Trạch có kiến nghị thu hồi. Về nội dung này, Sở Xây dựng sẽ phối hợp UBND huyện Nhơn Trạch thực hiện các thủ tục thu hồi dự án nhà ở xã hội theo đúng quy định để tiếp tục giới thiệu cho nhà đầu tư khác.

-  Tại huyện Long Thành: 3,93 ha, UBND tỉnh đã chấp thuận cho chủ đầu tư dự án nhà ở thương mại được tiếp tục làm chủ đầu tư dự án nhà ở xã hội; tuy nhiên chủ đầu tư chậm triển khai; UBND huyện đề nghị thu hồi dự án, và đang chuẩn bị thủ tục nhận bàn giao đất 20% để giới thiệu nhà đầu tư khác.

-         Tại huyện Trảng Bom: 3,635 ha UBND huyện mới nhận bàn giao.

b)    Quỹ đất từ các khu công nghiệp điều chỉnh quy hoạch để làm nhà ở công nhân

UBND tỉnh đã có các Quyết định điều chỉnh cục bộ quy hoạch khu công nghiệp Nhơn Trạch 1, huyện Nhơn Trạch để điều chỉnh tách 20,02 ha đất khu công nghiệp để làm nhà ở công nhân; trong đó:

+ 10,02 ha đã UBND tỉnh giao cho Công ty TNHH MTV phát triển đô thị và khu công nghiệp IDICO (là chủ đầu tư xây dự hạ tầng khu công nghiệp Nhơn Trạch 1) làm chủ đầu tư nhà ở xã hội, quy mô 3.520 căn; chủ đầu tư đang triển khai xây dựng hoàn thành 1.300 căn.

+ 10,0 ha (tiếp giáp với khu 10,02 ha ở trên): hiện nay Công ty TNHH MTV phát triển đô thị và khu công nghiệp IDICOmới được UBND tỉnh giao giao làm chủ đầu tư.

c)     Quỹ đất công

Qua báo  cáo  của UBND các địa phương về việc rà soát quỹ đất công để đề xuất dùng phát triển nhà xã hội; UBND các địa phương đề xuất tổng cộng 231,12 ha. Trên cơ sở báo cáo và đề xuất của UBND các địa phương, Sở Xây dựng đã cùng với Sở Kế hoạch Đầu tư, Sở Tài nguyên Môi trường, UBND các địa phương khảo sát thực tế đề xuất một số khu đất có vị trí thuận lợi, tổng diện tích 22,99/231,12 ha để kêu gọi đầu tư nhà ở xã hội cho giai đoạn đến năm 2020. Còn lại 208,13/231,12 ha sẽ dùng để dự trữ cho giai đoạn 2020-2030.

6. Về tiêu chí, trình tự, thủ tục mua, thuê, thuê mua nhà ở xã hội

- Đối với dự án vốn ngân sách: việc xét duyệt các đối tượng được thuê, thuê mua nhà ở xã hội do Hội đồng xét duyệt của tỉnh (Sở Xây dựng, Sở Tài chính, Sở Tài nguyên môi trường, Sở Kế hoạch và Đầu tư, Cục Thuế Tỉnh, Mặt trận tổ quốc tỉnh, Liên đoàn Lao động tỉnh, Công ty cổ phần kinh doanh nhà Đồng Nai) trực tiếp tổ chức xét duyệt, Sở Xây dựng thẩm định và trình UBND tỉnh phê duyệt. Việc thực hiện đảm bảo đúng theo quy trình và quy định của Luật nhà ở và các Nghị định hướng dẫn.

 - Đối với dự án vốn ngoài ngân sách: Sở Xây dựng đã phối hợp vói các ngành, UBND các địa phương và các chủ đầu tư kiểm tra, rà soát các đối tượng đăng ký mua, thuê nhà ở xã hội; đảm bảo đúng đối tượng và đủ điều kiện theo quy định tại Quyết định 72/2016/QĐ-UBND ngày 28/11/2016 của BND tỉnh ban hành quy định về tiêu chí và trình tự, thủ tục mua, thuê, thuê mua nhà ở xã hội được đầu tư xây dựng từ ngồn vốn ngoài ngân sách nhà nước trênđịa bàn tỉnh Đồng Nai.

7. Khó khăn, vướng mắc

Gói vay ưu đãi 30 nghìn tỷ đồng dành cho chương trình nhà ở xã hội đã kết thúc tại vào năm 2016. Ngày 20/10/2015, Chính phủ ban hành Nghị định 100/2015/NĐ-CP về phát triển và quản lý nhà ở xã hội; theo đó giai đoạn 2016-2020 chủ đầu tư và người mua nhà ở xã hội sẽ tiếp tục được được vay vốn ưu đãi thông qua Ngân hàng chính sách xã hội và các tổ chức tín dụng do nhà nước chỉ định. Tuy nhiên cho đến nay trên địa bàn tỉnh vẫn chưa có trường hợp nào được vay vốn theo chính sách trên; cụ thể:

- Đối với gói vay ưu đãi từ Ngân hàng chính sách theo quy định tại khoản 1 Điều 17 Nghị định 100/2015/NĐ-CP: kế hoạch nhận phân bổ vốn từ Trung ương để Ngân hàng chính sách chi nhánh tỉnh Đồng Nai cho vay thực hiện chính sách nhà ở xã hội giai đoạn 2017-2020 trên địa bàn tỉnh Đồng Nai là 300 tỷ đồng trong đó: năm 2017-2018 là 50 tỷ đồng, năm 2019 là 100 tỷ đồng, năm 2020 là 150 tỷ đồng. Tuy nhiên đến nay Ngân hàng chính sách chi nhánh tỉnh Đồng Nai mới chỉ được Trung ương phân bổ 20 tỷ đồng; chưa đáp ứng đủ nhu cầu vay vốn dành cho người mua nhà ở xã hội.

- Gói vay ưu đãi từ các tổ chức tín dụng khác theo quy định tại khoản 2 Điều 17 Nghị định 100/2015/NĐ-CP: hiện nay Ngân hàng nhà nước đã có chỉ định 04 ngân hàng là BIDV, Agribank,  Vietcombank và Vietinbank triển khai thực hiện gói cho vay ưu đãi dành cho chủ đầu tư và người mua, thuê, thuê mua nhà ở xã hội (ngân sách nhà nước cấp bù lãi suất). Tuy nhiên đến nay trên địa bàn tỉnh Đồng Nai chưa có dự án nào vay được vốn ưu đãi từ nguồn này.

Những điều này ảnh hưởng lớn đến việc kêu gọi đầu tư nhà ở xã hội. Do người mua nhà ở xã hội chủ yếu là công nhân, khả năng tài chính hạn chế nhưng không vay được vay vốn ưu đãi để mua nhà ở xã hội nên các dự án nhà ở xã hội, nhất là tại một số dự án có quy mô lớn, thực hiện xây dựng theo dạng cuốn chiếu đang triển khai bị tồn kho, dẫn đến phải dãn tiến độ đầu tư; ảnh hưởng đến kế hoạch phát triển nhà ở xã hội của tỉnh.

Với trách nhiệm đơn vị được giao chủ trì thực hiện nhiệm vụ, Sở xây dựng đã đề xuất UBND tỉnh các giải pháp tập trung thời gian tới nhằm hoàn thành mục tiêu xây dựng nhà ở xã hội theo Nghị quyết đã đề ra:

- Sở Xây dựng, Sở Kế hoạch Đầu tư, Sở Tài nguyên Môi trường, UBND các địa phương tiếp tục kiểm tra các dự án nhà ở xã hội, tham mưu UBND tỉnh thu hồi các dự án mà chủ đầu tư không đủ năng lực thực hiện để giao cho nhà đầu tư khác.

- Sở Tài chính cân đối vốn ủy thác cho Ngân hàng chính sách Đồng Nai để cho vay vốn ưu đãi cho người mua nhà ở xã hội (theo quy định là vốn Trung ương + vốn tỉnh). Sử dụng nguồn vốn từ Quỹ phát triển nhà ở  để hỗ trợ cho các chủ đầu tư vay ưu đãi, nhằm đẩy nhanh tiến độ các dự án nhà ở xã hội.

- Ngân hàng chính sách Đồng Nai triển khai giải ngân gói vay ưu đãi dành cho người mua nhà (đã được Trung ương phân bổ 20 tỷ đồng năm 2018)

- UBND các địa phương yêu cầu các chủ đầu tư dự án nhà ở thương mại khẩn trương hoàn thành bàn giao đất 20% để tỉnh phát triển nhà ở xã hội. Sở Xây dựng công khai các vị trí quỹ đất 20% đa nhận bàn giao và các vị trí đất công sau khi được tỉnh cấp thuận chủ trương làm nhà ỏ xã hội để kêu gọi, lựa chọn nhà đầu tư đảm bảo năng lực thực dự án nhà ở xã hội. Bổ sung các dự án để đảm bảo Kế hoạch 20.000 căn nhà ở xã hội.

- Sở Xây dựng, Sở Tài chính tham mưu UBND tỉnh dùng ngân sách tỉnh mua nhà ở thương mại làm nhà ở xã hội. Bổ sung giải pháp đầu tư nhà ở xã hội theo hình thức BT trong đó thanh toán bằng quỹ đất (nội dung này theo Kết luận của Kiểm toán nhà nước về nhà ở xã hội).

- Sở Xây dựng trình UBND tỉnh ban hành chính sách ưu đãi riêng của tỉnh (ngoài các ưu đãi chung của Trung ương  theo Nghị định 100/2015/NĐ-CP của Chính phủ) để khuyến khích các nhà đầu tư tham gia đầu tư nhà ở xã hội.

Nguồn: Phòng QLN và TTBĐS​

CÁC TIN KHÁC

Cơ quan chủ quản: ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH ĐỒNG NAI. Giấy phép số: 105/GP-BC ngày 28/07/2005.
Chịu trách nhiệm chính: Ông LÊ MẠNH DŨNG - Phó Giám đốc Sở Xây Dựng tỉnh Đồng Nai
Địa chỉ: Số 38, Đường Phan Chu Trinh, phường Quang Vinh, thành phố Biên Hòa, tỉnh Đồng Nai
Điện thoại: 02513.846283 - Fax: 02513.847795. Email: sxd@dongnai.gov.vn
Bản quyền thuộc về Sở Xây Dựng tỉnh Đồng Nai
® Ghi rõ nguồn "Sở Xây Dựng Đồng Nai" khi bạn phát hành lại thông tin từ website này.

Phát triển bởi TTCNTT-TT Đồng Nai