Chào mừng ngày thành lập Đoàn Thanh Niên Cộng Sản Hồ Chí Minh
Tuyên truyền
Tuyên truyền phong trào thi đua yêu nước, điển hình tiên tiến, mô hình mới, nhân tố mới trên địa bàn tỉnh Đồng Nai năm 2021.
Cập nhật 02/03/2021 10:12 Xem với cỡ chữ

Mục đích:

- Đẩy mạnh công tác tuyên truyền tư tưởng thi đua yêu nước của Chủ tịch Hồ Chí Minh; chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước về thi đua, khen thưởng nhằm nâng cao hơn nữa nhận thức về vị trí, vai trò, tác dụng to lớn của các phong trào thi đua yêu nước và hiệu quả thiết thực của việc nhân rộng, biểu dương, tôn vinh gương điển hình tiên tiến trong các phong trào thi đua, tạo động lực hoàn thành các nhiệm vụ được giao của các đơn vị, địa phương, góp phần thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội trên địa bàn tỉnh.

- Thông qua công tác phát hiện, bồi dưỡng, tổng kết và nhân rộng điển hình tiên tiến, rút ra bài học kinh nghiệm về tổ chức triển khai, thực hiện các phong trào thi đua, kinh nghiệm về xây dựng và nhân rộng các điển hình tiên tiến; tiếp tục đổi mới nội dung, hình thức, chất lượng công tác thi đua, khen thưởng.

Ban giám đốc Sở Xây dựng Đồng Nai đã triển khai đến các đơn vị thuộc sở, công chức, viên chức, người lao động thuộc sở tiếp tục tuyên truyền với các nội dung:

- Tuyên truyền tư tưởng thi đua yêu nước của Chủ tịch Hồ Chí Minh, chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước về thi đua, khen thưởng.

- Tuyên truyền, phổ biến sâu rộng trong toàn Đảng, toàn dân và toàn quân về ý nghĩa và tầm quan trọng của công tác bầu cử.

- Tuyên truyền tổ chức các hoạt động chào mừng kỷ niệm 73 năm Ngày Bác Hồ ra lời kêu gọi thi đua ái quốc (11/6/1948 - 11/6/2021).

- Tuyên truyền các phong trào thi đua sâu rộng trong hệ thống chính trị và các tầng lớp nhân dân như: Phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa”, “Toàn tỉnh chung sức xây dựng nông thôn mới”, “Cả nước chung tay vì người nghèo - Không để ai bị bỏ lại phía sau”, “Doanh nghiệp Đồng Nai hội nhập và phát triển”, “Cán bộ, công chức, viên chức thi đua thực hiện văn hóa công sở”.

- Thường xuyên tuyên truyền các phong trào thi đua qua nhiều hình thức khác nhau của từng cơ quan, đơn vị và địa phương.

- Thông qua quá trình tổ chức, triển khai và thực hiện các phong trào thi đua, các cuộc vận động của Trung ương, của tỉnh tuyên truyền những mô hình, gương điển hình tiên tiến là những tập thể, cá nhân gương mẫu chấp hành chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, tích cực “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”; có tinh thần tương thân tương ái; tích cực tham gia các hoạt động nhân đạo, từ thiện, góp phần thực hiện tốt công tác an sinh xã hội.

Việc phát hiện, xây dựng, nhân rộng các mô hình, điển hình tiên tiến gắn liền với sơ kết, tổng kết các phong trào thi đua, các cuộc vận động...của mỗi đơn vị. Điển hình được nhân rộng phải thực sự tiêu biểu, có sức lan tỏa, tác động tích cực đối với cơ quan, đơn vị.

                                                                                    Tin:  Trần Thị Nguyệt.​

CÁC TIN KHÁC
Chịu trách nhiệm chính: Ông LÊ MẠNH DŨNG - Phó Giám đốc Sở Xây Dựng tỉnh Đồng Nai
Địa chỉ: Số 38, Đường Phan Chu Trinh, phường Quang Vinh, thành phố Biên Hòa, tỉnh Đồng Nai
Điện thoại: 02513.846283 - Fax: 02513.847795. Email: sxd@dongnai.gov.vn
Bản quyền thuộc về Sở Xây Dựng tỉnh Đồng Nai
® Ghi rõ nguồn "Sở Xây Dựng Đồng Nai" khi bạn phát hành lại thông tin từ website này.

Phát triển bởi TTCNTT-TT Đồng Nai