Thứ 6 - 26/02/2016
Màu đỏ Màu xanh nước biển Màu vàng Màu xanh lá cây
Đoàn công tác của Ủy ban Thường vụ Quốc hội giám sát chuyên đề việc thực hiện chính sách, pháp luật về đảm bảo trật tự, an toàn giao thông từ năm 2009 đến hết năm 2023 tại Đồng Nai

Sáng ngày 11/4/2024, tại UBND tỉnh Đồng Nai Đoàn công tác của Ủy ban thường vụ Quốc hội đã thực hiện giám sát chuyên đề việc thực hiện chính sách, pháp luật về đảm bảo trật tự, an toàn giao thông từ năm 2009 đến hết năm 2023 tại Đồng Nai.

P1 16-4-2024.jpg

Hình ảnh tại buổi làm việc sáng ngày 11 tháng 4 năm 2024

Theo báo cáo của UBND tỉnh Đồng Nai thì hệ thống hạ tầng giao thông của tỉnh Đồng Nai rất đa dạng và phức tạp:

- Về hạ tầng giao thông đường bộ có 04 tuyến Quốc lộ, với tổng chiều dài là 233km; 03 tuyến Cao tốc đã và đang thực hiện, với tổng chiều dài 122,2km; 24 tuyến đường tỉnh, với tổng chiều dài là 494km; 227 tuyến đường huyện với tổng chiều dài là 1.331,3km.

- Về hạ tầng giao thông đường sắt có tổng chiều dài là 89,172km, chạy qua 5 huyện, thành phố; trong đó có 57 đường ngang hợp pháp và 13 lối đi tự mở.

- Về hạ tầng giao thông đường thủy nội địa có 09 con sông đi qua; trong đó có 01 sông cấp I và 08 sông cấp II, với tổng chiều dài hơn 150km; tuyến giao thông đường thủy trên sông Đồng Nai có chiều dài 90km; 08 sông thuộc tuyến sông cấp II có chiều dài hơn 60km. Ngoài ra, tỉnh có 17 tuyến sông thuộc danh mục đường thủy nội đại địa phương với tổng chiều dài trên 150km.

- Về các hồ, vùng, vịnh có 01 hồ do trung ương quản lý và 02 hồ do địa phương quản lý.

- Về cảng, bến thủy nội địa có 98 cảng, bến thủy; trong đó có 69 cảng, bến hàng hóa, vật liệu xây dựng và 29 bến khách ngang sông.

Tại buổi làm việc Đoàn công tác đã đánh giá rất cao về số liệu báo cáo của địa phương và việc tổ chức thực hiện chính sách, pháp luật về đảm bảo trật tự, an toàn giao thông trên địa bàn tỉnh Đồng Nai trong thời gian qua. Nhìn số liệu thống kê có thể thấy, giao thông Đồng Nai rất đa dạng và phức tạp, công tác đảm bảo trật tự, an toàn giao thông năm 2023 đã giảm sâu so với năm 2022 về cả số vụ tai nạn và số người chết (năm 2022 có 832 vụ tai nạn làm chết 747 người; năm 2023 có 692 vụ tai nạn làm chết 569 người), nổi bật trong công tác đảm bảo trật tự, an toàn giao thông là có sự vào cuộc quyết liệt của các cấp, các ngành, đặc biệt là lực lượng công an (điều đó về vi phạm hành chính năm 2022 đã lập biên bản vi phạm 78.721 trường hợp, xử phạt 78.862 trường hợp với số tiền là 116 tỷ đồng; năm 2023 đã lập biên bản vi phạm là 159.406 trường hợp, xử phạt 159.216 trường hợp với số tiền là 298,216 tỷ đồng).

Tại hội nghị Ban an toàn giao thông tỉnh cho biết, lực lượng Cảnh sát giao thông của tỉnh Đồng Nai luôn có mặt trên các tuyến đường, thường xuyên tuần tra, kiên quyết xử lý các hành vi vi phạm trật tự an toàn giao thông như: vi phạm nồng độ cồn; xe chở quá tải, không đảm bảo điều kiện an toàn, vệ sinh môi trường...đến nay, việc vi phạm nồng độ cồn và xe quá tải cũng đã giảm sâu, dần đi vào nề nếp, thể hiện văn hóa, ý thức của người tham gia giao thông được nâng cao.

Trong thời gian qua, UBND tỉnh Đồng Nai và Ban An toàn giao thông tỉnh đã ban hành rất nhiều văn bản lãnh đạo, chỉ đạo, tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật về trật tự an toàn giao thông và thường xuyên đổi mới phương pháp tuyên truyền, giám sát việc tuân thủ pháp luật về trật tự an toàn giao thông.

Để tiếp tục thực hiện hiệu quả công tác đảm bảo trật tự an toàn giao thông trên địa bàn tỉnh Đồng Nai, UBND tỉnh Đồng Nai đã đưa ra nhiều giải pháp thực hiện trong thời gian tới như:

- Hoàn thiện hệ thống pháp luật: tổ chức tham gia vào việc hoàn thiện 02 dự án Luật Trật tự an toàn giao thông và Luật Đường bộ; hoàn thiện các Nghị định, Thông tư khi 02 dự án Luật trên được thông qua và có hiệu lực. Ban hành và trình HĐND tỉnh ban hành văn bản quy phạm pháp luật để triển khai thực hiện các văn bản quy phạm pháp luật về trật tự an toàn giao thông trên địa bàn tỉnh theo thẩm quyền.

- Tổ chức thực hiện:

+ Tiếp tục quán triệt, tổ chức triển khai thực hiện nghiêm túc có hiệu quả Chỉ thị 23-CT/TW ngày 25/5/2023 của Ban Bí thư về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác bảo đảm trật tự ATGT trong tình hình mới; Chỉ thị số 10/CT-TTg ngày 19/4/2023 của Thủ tướng Chính phủ về tăng cường công tác bảo đảm trật tự, an toàn giao thông đường bộ trong tình hình mới; Kết luận số 45-KL/TW ngày 01/02/2019 của Ban Bí thư Trung ương Đảng; Chỉ thị số 47-CT/TU ngày 14/8/2019 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về tiếp tục tăng cường lãnh đạo thực hiện công tác bảo đảm trật tự an toàn giao thông…

+ Tiếp tục chỉ đạo các cơ quan, đơn vị, địa phương thực hiện Kế hoạch số 5871/KH-UBND ngày 01/7/2014 và rà soát những phần việc để triển khai thực hiện hoàn thành theo lộ trình phân công tại Kế hoạch số 119/KH-BATGT ngày 18/7/2014 của Ban ATGT tỉnh về “Chiến lược quốc gia bảo đảm trật tự ATGT đường bộ đến năm 2020 và tầm nhìn đến năm 2030 trên địa bàn tỉnh Đồng Nai". Nâng cao hiệu lực quản lý nhà nước về trật tự ATGT, đẩy mạnh thực hiện các giải pháp nhằm kiềm chế tai nạn giao thông.

+ Tiếp tục đổi mới và nâng cao hiệu quả công tác tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật về trật tự giao thông, trật tự đô thị gắn với chủ đề Năm ATGT theo từng năm; chú trọng xây dựng văn hóa giao thông an toàn và thân thiện với môi trường cho mọi tầng lớp nhân dân; phát huy vai trò của các tổ chức, đoàn thể; đẩy mạnh thực hiện cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh" và phát động phong trào “Toàn dân thực hiện văn hóa giao thông".

+ Đẩy nhanh tiến độ và nâng cao chất lượng công tác đầu tư xây dựng, nâng cấp hệ thống hạ tầng giao thông gắn với duy tu, bảo dưỡng, bảo đảm ATGT và khai thác có hiệu quả các công trình hạ tầng hiện hữu; nâng cao hiệu quả công tác bảo vệ cũng như xử lý các vi phạm hành lang an toàn đường bộ, đường sắt, đường thủy nội địa; tiếp tục rà soát, lắp đặt, thay thế, bổ sung hệ thống báo hiệu giao thông theo quy chuẩn mới; khắc phục kịp thời “điểm đen" tai nạn giao thông.

+ Triển khai hiệu quả Quyết định số 792/QĐ-UBND ngày 17/3/2020 của UBND tỉnh Đồng Nai về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Quyết định 615/QĐ-UBND ngày 03/3/2017 của UBND tỉnh Đồng Nai về Quy hoạch tổng thể phát triển giao thông vận tải tỉnh Đồng Nai đến năm 2020 và định hướng chiến lược phát triển đến năm 2030, cụ thể giai đoạn 2020 - 2025 đầu tư nâng cấp 11 tuyến đường với tổng chiều dài là 141,3km, giai đoạn 2026 - 2030 đầu tư nâng cấp 02 tuyến đường với tổng chiều dài là 56km.

+ Nâng cao chất lượng, hiệu quả quản lý nhà nước về giao thông vận tải; Đẩy nhanh tiến độ, siết chặt quản lý chi phí và chất lượng các hoạt động đầu tư xây dựng, bảo trì, bảo dưỡng kết cấu hạ tầng giao thông; nghiên cứu, tổ chức giao thông khoa học, hợp lý, phù hợp với cơ sở hạ tầng giao thông.

+ Đẩy mạnh công tác thanh tra, tuần tra kiểm soát và xử lý vi phạm pháp luật giao thông. Tập trung xử lý các vi phạm về nồng độ cồn, vi phạm về hành lang an toàn đường bộ, đường sắt, đường thủy nội địa; vi phạm quy định về điều kiện kinh doanh vận tải, tải trọng phương tiện, an toàn kỹ thuật phương tiện, bảo đảm ATGT của kết cấu hạ tầng giao thông và các hành vi vi phạm có nguy cơ cao dẫn đến tai nạn giao thông.

+ Từng bước triển khai ứng dụng công nghệ thông tin trong quản lý, điều hành, tổ chức giao thông; quản lý, điều hành kinh doanh dịch vụ vận tải; công tác đào tạo sát hạch lái xe, cấp đổi giấy phép lái xe; hướng dẫn người tham gia giao thông cũng như hỗ trợ công tác tuần tra, kiểm soát và xử lý vi phạm pháp luật về trật tự an toàn giao thông.

+ Tăng cường thanh tra, kiểm tra, giám sát hoạt động thực thi công vụ, phòng ngừa sai phạm, tiêu cực, chú trọng các khâu quản lý kinh doanh và điều kiện kinh doanh vận tải, công tác đào tạo, sát hạch, cấp giấy phép lái xe, đăng ký, đăng kiểm phương tiện giao thông, thanh kiểm tra, tuần tra kiểm soát, xử lý vi phạm và tai nạn giao thông.

+ Quản lý chặt chẽ hoạt động xây dựng bảo đảm việc đầu tư, xây dựng mới hoặc điều chỉnh, sắp xếp các khu công nghiệp, đô thị, các trung tâm thương mại, trường học, bệnh viện,… trong các đô thị phù hợp với năng lực kết cấu hạ tầng giao thông và vận tải công cộng.

- Về cơ sở vật chất và bảo đảm nguồn lực thực hiện: Huy động tối đa mọi nguồn lực để bảo đảm thực hiện công tác đảm bảo trật tự, an toàn giao thông trên địa bàn tỉnh trong thời gian tới. Ưu tiên bố trí nguồn kinh phí để hoàn thiện hạ tầng giao thông cơ sở; trang bị thiết bị máy móc, trang bị bảo hộ cho lực lượng chuyên trách thực thi pháp luật bảo đảm trật tự, an toàn giao thông trên địa bàn tỉnh; xem xét điều kiện thực tiễn để bổ sung biên chế cho lực lượng chức năng chuyên trách về bảo đảm trật tự, an toàn giao thông.

Ngoài những giải pháp cần thực hiện trong thời gian tới nêu trên, UBND tỉnh Đồng Nai cũng đã có một số nội dung đề xuất với các cơ quan Trung ương như sau:

- Đề nghị Quốc hội sớm ban hành Luật Trật tự An toàn giao thông và Luật Đường bộ; Chính phủ, Bộ ngành trung ương sớm ban hành các Nghị định, Thông tư hướng dẫn thi hành Luật để thực hiện đồng bộ và có hiệu quả về công tác đảm bảo TTATGT.

- Trong Luật Trật tự an toàn giao thông đường bộ cần bổ sung một chương  (hoặc điều) cụ thể về vị trí, vai trò, chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Ủy ban ATGT Quốc gia và Ban ATGT các tỉnh, TP trực thuộc Trung ương (hoặc giao Chính phủ quy định chi tiết nội dung này) để việc bộ máy hoạt động từ Trug ương đến địa được đồng bộ, hiệu quả.

- Có cơ chế đặc thù để tăng số lượng biên chế cho các địa phương có tình hình giao thông phức tạp, để bảo đảm thực hiện tốt, đầy đủ các công việc hiện tại và trong tương lai gần.

Tại Hội nghị, Đoàn công tác của Ủy ban thường vụ Quốc hội đã biểu dương những ưu điểm, kết quả đạt được của tỉnh Đồng Nai, đánh giá rất cao sự quan tâm, lãnh đạo, chỉ đạo và tổ chức thực hiện bảo đảm trật tự an toàn giao thông của tỉnh Đồng Nai; đồng thời ghi nhận những kiến nghị của tỉnh Đồng Nai để tiếp tục nghiên cứu, đề xuất hoàn thiện hệ thống pháp luật trong thời gian tới.


Tên tác giả: Duy Quang

Các tin khác

Liên kết webiste

Số lượt truy cập

Trong ngày:
Tất cả:

Chịu trách nhiệm chính: Ông HỒ VĂN HÀ - ​Giám đốc Sở Xây Dựng tỉnh Đồng Nai
Địa chỉ: Số 38, Đường Phan Chu Trinh, phường Quang Vinh, thành phố Biên Hòa, tỉnh Đồng Nai
Điện thoại: 02513.846283 - Fax: 02513.847795. Email: sxd@dongnai.gov.vn
Bản quyền thuộc về Sở Xây Dựng tỉnh Đồng Nai
® Ghi rõ nguồn "Sở Xây Dựng Đồng Nai" khi bạn phát hành lại thông tin từ website này.​