Thứ 6 - 26/02/2016
Màu đỏ Màu xanh nước biển Màu vàng Màu xanh lá cây
Sở Xây dựng hướng dẫn thực hiện việc lập Kế hoạch tổ chức lập chương trình phát triển đô thị của từng đô thị

​Để thống nhất cho các địa phương thực hiện việc lập Kế hoạch tổ chức lập chương trình phát triển đô thị của từng đô thị trên địa bàn tỉnh (quy định hiện hành không quy định việc lập Đề cương nhiệm vụ và dự toán lập chương trình phát triển đô thị mà thay bằng Kế hoạch). Trừ Nhơn Trạch (đã được UBND tỉnh duyệt Đề cương nhiệm vụ và dự toán lập chương trình phát triển đô thị Nhơn Trạch), Sở Xây dựng vừa qua đã có văn bản hướng dẫn cho các địa phương, theo đó:

Kế hoạch lập Chương trình phát triển đô thị gồm các nội dung sau: Căn cứ pháp lý, Sự cần thiết lập Chương trình, Tên chương trình, Mục tiêu lập Chương trình, Phạm vi ranh giới, giai đoạn lập Chương trình (lưu ý lập cho giai đoạn 05 năm và 10 năm, cụ thể hóa theo từng năm trong giai đoạn 05 năm đầu của chương trình), Trình tự tổ chức lập, thẩm định, phê duyệt Chương trình gồm: Trình tự thực hiện bố trí kế hoạch vốn, tổ chức lựa chọn nhà thầu tư vấn lập Chương trình (sau khi Kế hoạch được phê duyệt), trình tự thực hiện lập, lấy ý kiến, thẩm định, trình và phê duyệt Chương trình, Tổ chức thực hiện gồm xác định chủ đầu tư, đại diện chủ đầu tư (nếu có), đơn vị tư vấn (lựa chọn theo quy định hiện hành), cơ quan trình thẩm định, cơ quan phối hợp, cơ quan thẩm định, cơ quan phê duyệt. Tiến độ thực hiện.

- Nội dung Chương trình đối với đô thị là thành phố: thực hiện theo Khoản 3 và điểm a khoản 5 tại Điều 3a của Nghị định số 11/2013/NĐ-CP ngày 14/01/2013 của Chính phủ về quản lý đầu tư phát triển đô thị, được bổ sung tại khoản 3 Điều 4 của Nghị định số 2 35/2023/NĐ-CP ngày 20/6/2023 của Chính Phủ Sửa đổi, bổ sung một số điều của các nghị định thuộc lĩnh vực quản lý nhà nước của Bộ Xây dựng.; Điều 5 của Thông tư số 06/2023/TT-BXD ngày 08/9/2023 của Bộ Xây dựng hướng dẫn một số nội dung về chương trình phát triển đô thị.

+ Nội dung Chương trình đối với thị trấn: thực hiện theo Khoản 3 và điểm b khoản 5 tại Điều 3a của Nghị định số 11/2013/NĐ-CP ngày 14/01/2013 của Chính phủ về quản lý đầu tư phát triển đô thị, được bổ sung tại khoản 3 Điều 4 của Nghị định số 35/2023/NĐ-CP ngày 20/6/2023 của Chính Phủ Sửa đổi, bổ sung một số điều của các nghị định thuộc lĩnh vực quản lý nhà nước của Bộ Xây dựng; Điều 5 của Thông tư số 06/2023/TT-BXD ngày 08/9/2023 của Bộ Xây dựng hướng dẫn một số nội dung về chương trình phát triển đô thị).

Hồ sơ Chương trình: tuân thủ theo quy định tại khoản 3 và 4 Điều 7 của Thông tư 06/2023/TT-BXD.

Hồ sơ trình thẩm định: Theo hình thức hồ sơ bản in và hồ sơ thực hiện thủ tục trên môi trường điện tử; tuân thủ theo quy định tại khoản 2 Điều 8 của Thông tư 06/2023/TT-BXD.

Hồ sơ trình duyệt: Theo hình thức hồ sơ bản in và hồ sơ thực hiện thủ tục trên môi trường điện tử; tuân thủ theo quy định tại khoản 2 Điều 8 của Thông tư 06/2023/TT-BXD.

Dự toán kinh phí tổ chức lập, thẩm định, phê duyệt chương trình phát triển đô thị bao gồm Nguồn kinh phí - Dự toán: giao cho UBND cấp huyện lập, thẩm định và duyệt dự toán theo quy định.

Một số nội dung cần lưu ý: Cơ quan lập Kế hoạch và Chương trình là UBND cấp huyện. Cơ quan thẩm định Chương trình là Sở Xây dựng. Cơ quan trình phê duyệt Kế hoạch và Chương trình là UBND cấp huyện. Cơ quan phê duyệt Kế hoạch và Chương trình là UBND tỉnh. Cơ quan lập, thẩm định, phê duyệt dự toán là UBND cấp huyện.Tác giả: Vĩnh An

Các tin khác

Liên kết webiste

Số lượt truy cập

Trong ngày:
Tất cả:

Chịu trách nhiệm chính: Ông HỒ VĂN HÀ - ​Giám đốc Sở Xây Dựng tỉnh Đồng Nai
Địa chỉ: Số 38, Đường Phan Chu Trinh, phường Quang Vinh, thành phố Biên Hòa, tỉnh Đồng Nai
Điện thoại: 02513.846283 - Fax: 02513.847795. Email: sxd@dongnai.gov.vn
Bản quyền thuộc về Sở Xây Dựng tỉnh Đồng Nai
® Ghi rõ nguồn "Sở Xây Dựng Đồng Nai" khi bạn phát hành lại thông tin từ website này.​