Thứ 6 - 26/02/2016
Màu đỏ Màu xanh nước biển Màu vàng Màu xanh lá cây
Sở Xây dựng triển khai tiếp tục thực hiện nghiêm Quy định số 40-Qđi/TU ngày 18/02/2020 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy.

Ngày 09/5/2024, Sở Xây dựng đã ban hành Văn bản triển khai về việc tiếp tục thực hiện nghiêm Quy định số 40-Qđi/TU ngày 18/02/2020 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy. Theo đó, nội dung nhiệm vụ, giải pháp, triển khai tới các phòng, trung tâm, tổ chức, đơn vị, cán bộ, công chức, viên chức và người lao động thuộc Sở Xây dựng liên quan cụ thể như sau:

Một là, tiếp tục quán triệt, thực hiện nghiêm Quy định số 40-QĐ/TU ngày 18/02/2020 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về trách nhiệm người đứng đầu cơ quan, tổ chức, đơn vị trong công tác phòng, chống tham nhũng, lãng phí; thực hành tiết kiệm; Văn bản số 6928-CV/TU ngày 27/3/2024 của Thường trực Tỉnh ủy; Văn bản số 4593/UBND-THNC ngày 25/4/2024 của UBND tỉnh về việc tiếp tục thực hiện nghiêm Quy định số 40-Qđi/TU ngày 18/02/2020 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy.

Hai là, tuyên truyền, tổ chức lồng ghép các nội dung phòng, chống tham nhũng, lãng phí; thực hành tiết kiệm trong các buổi sinh hoạt, hội họp để trao đổi, thảo luận nhằm nâng cao nhận thức, trách nhiệm cho cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức, người lao động gắn với đẩy mạnh việc "Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh" theo Chỉ thị số 05-CT/TW ngày 15/5/2016 của Bộ Chính trị. Khen thưởng kịp thời những tập thể, cá nhân có ý thức và đem lại kết quả trong công tác phòng, chống tham nhũng; thực hành tiết kiệm, chống lãng phí. Phê bình, kiểm điểm trách nhiệm đối với những cá nhân, tập thể vi phạm.

Ba là, triển khai đồng bộ các giải pháp phòng ngừa tham nhũng, lãng phí trong đó chú trọng kiểm tra, rà soát, cụ thể hóa và thực hiện nghiêm túc việc công khai, minh bạch trong hoạt động cơ quan, tổ chức, đơn vị theo quy định của Luật Phòng, chống tham nhũng, Luật Thực hành tiết kiệm, chống lãng phí. Đẩy mạnh cải cách hành chính, triển khai công tác kiểm soát thủ tục hành chính; tăng cường kiểm soát việc xây dựng và thực hiện các chế độ, định mức, tiêu chuẩn trong quản lý, sử dụng kinh phí ngân sách nhà nước, sử dụng tài sản công theo quy định hiện hành. Tăng cường rà soát các văn bản quy phạm pháp luật, kịp thời tham mưu bãi bỏ, sửa đổi, bổ sung hoặc kiến nghị những vấn đề vướng mắc, chồng chéo, không còn phù hợp với thực tiễn nhằm khắc phục những sơ hở, thiếu sót trong quản lý, tập trung chủ yếu vào các lĩnh vực dễ phát sinh tham nhũng, lãng phí như: Quản lý và sử dụng đất đai, tài nguyên, khoáng sản; quản lý thu, chi ngân sách, mua sắm công, tài chính, thực hiện các dự án đầu tư xây dựng cơ bản; quản lý thuế, đăng ký kinh doanh; quản lý doanh nghiệp nhà nước; giáo dục đào tạo và y tế;…

Bốn là, tăng cường công tác tự kiểm tra, giám sát, thanh tra, xử lý nghiêm các vi phạm quy định về thực hành tiết kiệm, chống lãng phí. Kịp thời phát hiện, ngăn chặn, xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm và kịp thời biểu dương, khen thương nhân rộng các điển hình tiên tiến trong công tác phòng, chống tham nhũng; thực hành tiết kiệm, chống lãng phí. Thường xuyên rà soát, điều chỉnh các chỉ tiêu tiết kiệm theo điều kiện thực tế để thực hiện tốt Chương trình hành động thực hành tiết kiệm, chống lãng phí của cơ quan, đơn vị. Chủ động phối phối hợp với các cơ quan chức năng, kịp thời chuyển vụ việc có dấu hiệu tội phạm sang Cơ quan điều tra để xử lý theo quy định pháp luật.

Trong quá trình thực hiện nếu có phát sinh vướng mắc, các cơ quan, tổ chức, đơn vị phản hồi về Ban Giám đốc Sở (thông qua Thanh tra Sở về lĩnh vực phòng, chống tham nhũng, Văn phòng Sở về thực hành tiết kiệm, chống lãng phí và cải cách hành chính,…) và thực hiện nghiêm chế độ báo cáo theo quy định.

 (Đính kèm nội dung hành Văn bản số 1875/SXD-TTr ngày 09/5/2024 của Sở Xây dựng.1875_06052024cvtrktieptucthuchienqd40tuvb4593ubt_20240507.pdf)

Tác giả: Đào Quốc Tuấn

Các tin khác

Liên kết webiste

Số lượt truy cập

Trong ngày:
Tất cả:

Chịu trách nhiệm chính: Ông HỒ VĂN HÀ - ​Giám đốc Sở Xây Dựng tỉnh Đồng Nai
Địa chỉ: Số 38, Đường Phan Chu Trinh, phường Quang Vinh, thành phố Biên Hòa, tỉnh Đồng Nai
Điện thoại: 02513.846283 - Fax: 02513.847795. Email: sxd@dongnai.gov.vn
Bản quyền thuộc về Sở Xây Dựng tỉnh Đồng Nai
® Ghi rõ nguồn "Sở Xây Dựng Đồng Nai" khi bạn phát hành lại thông tin từ website này.​